Opintoja koskevat säännökset

Yliopistojen toimintaa Suomessa säätelevät lait ja asetukset. Lisäksi Aalto-yliopistossa ja kauppakorkeakoulussa on voimassa omia sääntöjä. Lait, asetukset ja säännöt määräävät monista opiskelijan oikeusturvan kannalta keskeisistä asioista, kuten tutkinnoista, opinto-oikeuksista ja arvostelusta. Erityisesti kauppakorkeakoulun opiskelijoita koskevat Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö ja Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt.

Tarkempaa tietoa säännöistä ja niiden sisällöstä on saatavilla Inton sivulla Opintojen ja opiskelun säännöstö.

Login Form