Tutkintojen ja opintojen mitoitus

Tutkintojen ja opintojaksojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op), jotka pohjautuvat ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) -mitoitusjärjestelmään. Opiskelijan työmäärä yhden lukuvuoden aikana on 1600 tuntia, mikä vastaa 60 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja maisterin tutkinnon laajuus kandidaatin tutkinnon jälkeen 120 opintopistettä. Kaikkien kurssien mitoitus arvioidaan kurssin työtapojen pohjalta.

Login Form