Yleistä opinnoista

Kauppakorkeakoulun perustutkintorakenne on kaksiportainen. Perustasolle valitun opiskelijan on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen maisterin tutkinnon opintoja. Maisterin tutkinnon jälkeen voi suorittaa jatkotutkintona lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.

Perustutkinnot ovat kansainvälisiä. Syksystä 2013 alkaen kandidaatin tutkinnon tutkintokieli on suomi, mutta opetusta on runsaasti myös englanniksi. Kaikki maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä.

Kauppakorkeakoulun kandidaatti- ja maisteritutkinnot uudistuivat syksyllä 2013. Opetusmenetelminä käytetään pienryhmäopetusta, uusien oppimisteknologioiden suomia mahdollisuuksia sekä opetustapaa, jossa ratkotaan todellisia yrityselämän haasteita.

Kandidaattiohjelma etenee laaja-alaisesta liiketaloustieteiden tarkastelusta kohti erikoistumisalueita. Kandidaatin tutkinnossa voi erikoistua johtamiseen, laskentatoimeen, liiketoiminnan teknologiaan, markkinointiin, rahoitukseen, taloustieteeseen, viestintään tai yritysjuridiikkaan. Erikoistumisalueeseen haetaan ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi.

Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen lukuvuotta 2014–2015, voivat suorittaa opintonsa aloitusajankohtana tai sen jälkeen voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan. Edellisten vuosien opinto-oppaat löytyvät Intosta.

Opinto-opas ja muut verkkopalvelut

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opinto-oppaassa kuvataan kauppakorkeakoulun kandidaatti- ja maisteritason koulutusohjelmien rakenne ja opintokokonaisuuksien sisältö, ja se on opiskelijan tärkein työväline opintojen suunnittelussa WebOodin ja Noppa-portaalin ohella. Opinto-oppaan tutkintorakenteiden taulukoista on suorat linkit WebOodiin (kurssin koodista) ja Noppaan (kurssin nimestä). Viimeisessä sarakkeessa on kurssin opetusperiodi.

Opinto-opasta täydentävät seuraavat verkkopalvelut:

 • WebOodi, josta löytyvät kaikki lukuvuoden aikana tarjottavat kurssit ja niiden viralliset kurssikuvaukset. Kaikille kursseille ja tentteihin on ilmoittauduttava, ja tämä tapahtuu WebOodissa. Lisäksi opiskelija laatii WebOodissa henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Myös lukuvuosi-ilmoittautuminen hoidetaan WebOodin kautta.
  oodi.aalto.fi
 • MyCourses-portaali, joka korvaa 2015-2016 lukuvuodelta alkaen aiemmin käytössä olleen Nopan, Optiman ja Moodlen. MyCourses koostuu kurssien omista sivustoista, sisältäen mm. kurssikuvaukset, opetusajat, opetusmateriaalit, tiedot tenteistä, kurssiuutiset sekä kurssin tulokset ja kurssien työskentelytiloja.
  mycourses.aalto.fi
 • Into-tiedotusportaali, josta löytyy ajantasaista tietoa opiskelun käytännön asioista, kuten lukuvuosi-ilmoittautumisesta, opintojen suunnittelusta, kurssien ja tenttien suorittamisesta, opintojen hyväksilukemisesta ja opiskelijoille tarjottavista palveluista. Intosta löytyvät myös laitosten omat sivut, joissa on tietoa laitosten tarjoamiin aineisiin ja koulutusohjelmiin ja laitosten tutkimustoimintaan liittyen.
  into.aalto.fi
 • Lisäksi kannattaa tutustua Aalto-yliopiston sivuihin, josta löytyy mm. tarkempaa tietoa Aalto-yliopistosta ja sen korkeakouluista.
  aalto.fi

Login Form