Dekaanin tervehdys

Uusi lukuvuosi on alkamassa, kun saat tämän oppaan ensimmäisen kerran käteesi. Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja erityisesti Kemian tekniikan korkeakouluun.

Koulumme tavoitteena on kouluttaa diplomi-insinöörejä ja tekniikan tohtoreita asiantuntija-, käyttö-, tutkimus- ja johtotehtäviin niin teollisuuden eri aloille kuin julkishallinnon tarpeisiin ja akateemiseen maailmaankin. Maailma muuttuu nopeasti ja tulevaisuuden tarpeiden ennustaminen on entistä vaikeampaa. Tämän vuoksi koulutuksessamme tavoitteena on antaa kokeellisen luonnontieteen ja insinööritaitojen perusteista syvällistä tietoa, jonka avulla olet valmiimpi kohtaamaan eteesi tulevia haasteita ja etsimään niihin ratkaisuja. Uusia teknologisia ratkaisuja tarvitaan esimerkiksi energian tuottamiseen, varastointiin ja energian säästämiseen. Toisaalta niin uusiutuvat kuin uusiutumattomat luonnonvarat ehtyvät, joten materiaali­tehokkuuden ja kierrätyksen rooli kasvaa entisestään. Monet koulumme tutkimus­hankkeista liittyvätkin näihin kysymyksiin, joten uusimman tiedon välittyminen opetukseen on näin varmistettu.

Koulussamme on aloitettu koulutusohjelmien laaja uudistamistyö, ja perustutkinnon ensimmäinen vaihe eli kandidaatin tutkintoon johtava ohjelma on täysin uudistunut. Ensimmäisen vuoden opinnot on suunniteltu kaikille koulumme opiskelijoille samanlaisiksi, ja ne antavat pohjan myöhemmin eteen tuleville valinnoille. Teorian ja käytännön yhdistäminen on tärkeässä roolissa koulumme opinnoissa. Tavoitteenamme on, että teoriaa sisältävät kurssit konkretisoituvat erilaisten laboratorio- ja suunnittelutöiden kautta. Usein nämä työt liittyvät käynnissä oleviin tutkimuksiin, joihin pääset näin läheisesti tutustumaan.

Perustukinnon toisen vaiheen eli diplomi-insinöörivaiheen uusien ohjelmien suunnittelu on myös käynnistynyt. Tavoitteenamme on, että uusissa, vuonna 2015 käynnistyvissä ohjelmissa opinnot suoritetaan pääsääntöisesti englannin kielellä. Tarkoituksena on, että voit paneutua englannin­kielisiin kursseihin jo kandivaiheen opinnoissa.

Koulumme on osa Aalto-yliopistoa, mikä kannattaa muistaa, kun suunnittelet esimerkiksi sivu­­ainetta ja vapaasti valittavia opintojasi. Aallon kaikki kuusi korkeakoulua tarjoavat kursseja ja sivuainekokonaisuuksia, jotka saattaisivat sopia valintoihisi ja avata aivan uusia näkökulmia esimerkiksi erityyppisten ongelmien ratkaisemiseen.

Opetuksen sisältöjen ja opetusmenetelmien jatkuvassa kehittämisessä opiskelijapalautteen saaminen on opettajalle erittäin arvokasta. Toivonkin, että käytät eri mahdollisuuksia rehellisen ja avoimen niin positiivisen kuin kriittisen palautteen antamiseen.

Toivotan kaikille menestyksellistä lukuvuotta 2013–2014.

Outi Krause
dekaani

Login Form

Powered by jms multisite for joomla