Opetuksen aikataulu lukuvuonna 2013 - 2014

Lukuvuosi jakaantuu viiteen opetusperiodiin, jotka sisältävät kurssien opetuksen ja niihin liittyvän arvioinnin (tentit).

Lukuvuoden 2013–2014 opetus- ja arviointijaksot ovat:

Arviointijakso    26.8.13 - 7.9.13     
1. opetusperiodi    9.9.13 - 19.10.13  
1. opetusperiodin palauteviikko    9.9.13 - 19.10.13  
2. opetusperiodi        8.10.13 - 7.12.13
2. opetusperiodin palauteviikko     9.12.13 - 14.12.13
Arviointijakso    16.12.- 21.12.13
3. opetusperiodi  7.1.14 - 15.2.14
3. opetusperiodin palauteviikko 17.2.14 - 22.2.14
4. opetusperiod 24.2.14 - 5.4.14    
4. opetusperiodin palauteviikko 7.4.14 - 12.4.14
5. opetusperiodi 14.4.14 - 31.5.14    

Lukuvuoden avajaiset pidetään ti 3.9.2013, jolloin klo 12.00 jälkeen ei järjestetä opetusta eikä tenttejä.

Kontaktiopetus järjestetään kunkin periodin kuuden ensimmäisen viikon aikana. Periodit päättyvät ns. palauteviikkoon (seitsemäs viikko), joka on varattu harjoitustöiden viimeistelyyn, kurssin tulosten esittelyyn ja opiskelijoiden oppimisen arviointiin erilaisten menetelmien avulla. 

Tenttejä järjestetään syksyn arviointijaksoilla, palauteviikoilla ja erikseen ilmoitettavina lauantaitenttipäivinä (lauantaitenttien ajankohdat löytyvät korkeakoulun Into-sivuilta, into.aalto.fi). 

Korkeakoulu laatii luku- ja tenttijärjestykset lukukauden alkuun mennessä. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille laaditaan lisäksi mallilukujärjestys. Kurssien opetuksen (luennot, laskuharjoitukset ym.) ajankohdat löytyvät WebOodista. Korkeakoulun tenttijärjestys ja mallilukujärjestykset löytyvät Intosta.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla