Aalto-yliopisto ja Kemian tekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö - suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen yliopisto. Aalto-yliopisto hyödyntää aktiivisesti monitieteistä ja -taiteista luonnettaan. Tavoitteena on kuulua maailmanluokan yliopistojen joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Aalto-yliopiston toiminta rakentuu pitkäjänteiselle perustutkimukselle ja taiteelliselle toiminnalle, jotka muodostavat vankan perustan opetukselle sekä luovalle kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Kaiken toiminnan lähtökohtana on kestävä kehitys ja tavoitteena korkea kansainvälinen laatu.

Aalto-yliopisto muodostuu kuudesta korkeakoulusta: Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Sähkötekniikan korkea-koulu ja Perustieteiden korkeakoulu. Aalto-yliopisto on kansainvälisesti tunnustettu monialainen tutkimusyliopisto. Tutkimus on pitkäjänteistä, korkeatasoista sekä tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Yliopisto ymmärtää ja ennakoi yhteiskunnan tarpeita sekä pyrkii vaikuttamaan niihin.  Korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetukseen perustuen se edistää yhteiskunnan ja sen jäsenten hyvinvointia ja elämän laatua.

Opiskelijat osana Aalto-yhteisöä

Aalto-yliopisto on 20 000 opiskelijan ja 5 300 työntekijän kansainvälinen asiantuntijayhteisö. Opiskelijat ovat tärkeä osa yhteisöä - he ovat mukana rakentamassa uutta yliopistoa ja sen opiskelukulttuuria. Aalto-yliopistoon halutaan luoda aidosti avoin ja innostava ilmapiiri, joka kannustaa jatkuvaan uuden oppimiseen. Aalto-yliopistosta valmistuminen edellyttää ahkeraa opiskelua ja opintoihin sitoutumista. Opetus on vaativaa, mutta yliopisto tukee opiskelijoitaan opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Aalto-yliopistosta valmistuu kauppatieteiden ja taiteen kandidaatteja ja maistereita, tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä sekä arkkitehtejä ja maisema-arkkitehtejä. Aalto-yliopisto kouluttaa oman alansa erikoisosaajia ja monialaisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. 

Opiskelua yli korkeakoulurajojen

Aalto-yliopisto hyödyntää monitieteistä luonnettaan käynnistämällä uusia, korkeakoulujen osaamista yhdistäviä tutkimushankkeita, opiskelukokonaisuuksia ja kursseja. Aalto-yliopiston korkeakoulut tarjoavat yhteisiä aalto-opintoja, jotka ovat avoimia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. Tarjolla on sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. International Design Business Management (IDBM) ja Creative Sustainability ovat Aalto- yliopiston ensimmäiset yhteiset, poikki-tieteelliset maisteriohjelmat.

Design Factory, Media Factory ja Service Factory ovat toiminta-alustoja, joissa yhdistyy Aalto-yliopiston korkeakoulujen osaaminen tuotekehityksen, median ja palveluiden aloilla. Näillä alueilla kuuden korkeakoulun tieteiden välinen yhteistyö on jo entuudestaan vahvaa. Factoreissa yhteistyölle haetaan uusia muotoja ympäristössä, jossa akateemiset tiimit, tutkijat ja opiskelijat toimivat yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Oppimisen ja opetuksen teemat ovat tärkeä osa Factoreiden toimintaa – syntyvä tutkimustieto siirretään saumattomasti opetukseen. Design Factory painottuu tuotekehitykseen, Media Factory media- alaan ja Service Factory korkean lisäarvon palveluihin.

Lisää Aalto-yliopistosta: http://www.aalto.fija opiskelusta Aalto-yliopistossa: into.aalto.fi

Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulu haluaa korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen keinoin omalta osaltaan vastata ihmiskunnan merkittäviin haasteisiin: fossiiliset energiavarastot ehtyvät, puhtaasta vedestä ja ruoasta on pulaa, ja ympäristö uhkaa muuttua likaantumisen ja ilmaston lämpenemisen seurauksena. Korkeakoulu yhdistää kemian osaamisen bio- ja insinööritieteisiin ja kouluttaa laaja-alaisia ja vastuullisia osaajia.

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimuksen painoalueet ovat energiateknologiat, uudet materiaalit ja luonnonvarojen kestävän kehityksen periaatteiden mukainen prosessointi sekä niistä valmistettavat tuotteet. Valmistuneet diplomi-insinöörit ja tekniikan tohtorit työskentelevät monipuolisissa tehtävissä Suomen suurimmilla teollisuuden aloilla metalli- ja elektroniikkateollisuudessa, puunjalostusteollisuudessa sekä kemian-, lääke-, bio- ja elintarviketeollisuudessa.

Korkeakoulun tutkimusta ja opetusta tukee laaja akateeminen ja teollinen yhteistyöverkosto, jossa on mukana sekä kotimaisia että kansainvälisiä toimijoita.

Kemian tekniikan korkeakouluun kuuluu neljä laitosta:

  • Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos
  • Kemian laitos
  • Materiaalitekniikan laitos
  • Puunjalostustekniikan laitos.

Kemian tekniikan korkeakoulu pähkinänkuoressa:

  • Perustutkinto-ja jatko-opiskelijoita 1900
  • Henkilökuntaa 480
  • Professoreita 40                       

Korkeakoulun yhteystiedot:

Kemian tekniikka:

postiosoite: PL 16100, 00076 AALTO
käyntiosoite: Kemistintie 1

Materiaalitekniikka:

postiosoite: PL 16200, 00076 AALTO
käyntiosoite: Vuorimiehentie 2 A

Puunjalostustekniikka 1:

postiosoite: PL 16300,00076 AALTO
käyntiosoite: Vuorimiehentie 1

Puunjalostustekniikka 2:

postiosoite: PL 16400,00076 AALTO
käyntiosoite: Tekniikantie 3

Puh. (09) 47001

Lisää Kemian tekniikan korkeakoulusta: chem.aalto.fi

Login Form

Powered by jms multisite for joomla