Korkeakoulun opinto- ja opiskelijapalvelut

Kemian tekniikan korkeakoulun Opinto- ja opiskelijapalveluiden eli CHEM-OOPin perustehtävä on huolehtia opiskelijoiden suunnitelmallisesta etenemisestä yliopiston asettamien tavoitteiden mukaisesti. OOP toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä koulutusohjelmien, laitosten ja opiskelijoiden sekä muiden palveluorganisaatioiden  kanssa. Yliopiston OOP yhteiset-yksikkö toimii koulun Opinto- ja opiskelijapalvelujen tukena.

Opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut kattavat koko opiskelupolun. OOP tukee ohjelmia opiskelijamarkkinoinnissa ja -rekrytoinnissa, osallistuu opiskelijavalintoihin sekä tarjoaa opiskelijoille palveluita opiskelu- ja valmistumisvaiheessa.

Suoraan opiskelijoille tarjottavien palvelujen ohella korkeakoulujen Opinto- ja opiskelijapalvelut koordinoi ja avustaa koulutusohjelmia ja laitoksia sekä koulun henkilökuntaa opetuksen käytännön järjestämisessä sekä opintojen ohjaukseen ja neuvontaan liittyvissä tehtävissä. Opinto- ja opiskelijapalvelut tukee koulutusohjelmia ja laitoksia opetussuunnitelmien valmistelussa ja kehittämisessä.

Palvelulupaus

 • Toteutamme palvelutehtäväämme myönteisellä ja eteenpäin katsovalla asenteella.
 • Toimimme asiantuntevasti, ystävällisesti ja asiakasmyönteisesti.
 • Viestimme selkeästi ja ymmärrettävästi kohderyhmämme huomioiden.
 • Autamme asiakkaitamme löytämään ratkaisuja
 • Tarvittaessa etsimme asiakkaan kanssa yhdessä oikean tukipalvelun.
 • Vastaamme yhteydenottopyyntöihin mahdollisimman pian
 • Pidämme kiinni palveluajoista ja tiedotamme poikkeustilanteista niin nopeasti kuin mahdollista.

OOP-palvelupiste

Korkeakoulun Opinto- ja opiskelijapalveluiden OOP-palvelupiste sijaitsee Kemian tekniikan talossa. Palvelupisteeseen voit olla yhteydessä seuraavissa asioissa:

 • lukuvuosi-ilmoittautuminen
 • opiskelu- ja läsnäolotodistukset
 • viralliset opintosuoritusotteet
 • nimen- ja osoitteenmuutokset opiskelijarekisteriin
 • opiskelijoiden rekisteröintiin ja opinto-oikeuksiin liittyvät asiat (opintojen keskeytys, opinto-oikeudesta luopuminen)
 • tutkintotodistuksen noutaminen.

Koulutusohjelmien opiskelijapalvelut

Koulutusohjelmien opiskelijapalvelut (kansliat) OOP-palvelupisteen yhteydessä Kemian tekniikan talossa

 • ohjataan opintoasioissa
 • otetaan vastaan opintoihin liittyviä hakemuksia
 • kirjataan opintosuoritukset rekisteriin
 • koostetaan opinnot opintokokonaisuuksiin
 • hoidetaan valmistumiseen liittyvät asiat (opinnäytetyöt, tutkinnot).

Jokaisessa koulutusohjelmassa on oma opintojen suunnittelija, opintosihteeri ja opintoneuvoja, jotka hoitavat erilaisia opintoasioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja tiedottamiseen liittyviä tehtäviä. 

Korkeakoulun opintojen suunnittelijoiden tehtäviä ovat mm.

 • vastaanottaa ja valmistella koulutusneuvoston sekä dekaanin / koulutusohjelmasta vastaavan professorin / laitosjohtajan käsiteltäväksi meneviä tutkintoasioita sekä toimia opintoasioiden esittelijänä koulutusneuvostossa
 • toimittaa koulutusohjelman osuus korkeakoulun opinto oppaaseen
 • toimittaa koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • neuvoa opintoasioissa (mm. pää-/sivuaineiden valinnat, tutkintosäännön vaihto, koulutusohjelman vaihto, kv-opinnot)
 • opintojen seuranta
 • vastata opettajatutoroinnista
 • kehittää opetusta, ohjausta ja opiskelua.

Korkeakoulun opintosihteereiden keskeisiä tehtäviä ovat mm:

 • neuvoa tutkinnon suorittamista koskevissa opintohallinnollisissa asioissa
 • hoitaa opintosuoritusrekisteriä ja antaa virallisia suoritusotteita
 • vastaanottaa, valmistella ja esitellä koulutusneuvoston ja dekaanin / koulutusohjelmasta vastaavan professorin / laitosjohtajan käsiteltäväksi meneviä tutkintoasioita
 • käsitellä opinnäytetöihin liittyviä asioita
 • perustutkintojen valmistumiseen liittyvät asiat (mm. tutkintotodistukset)
 • vastaanottaa opintoja koskevia hakemuksia
 • tiedottaa opintoneuvonnasta ja päätöksistä.

Lisäksi korkeakoulun jatko-opintoasiat on keskitetty yhdelle suunnittelijalle, jonka tehtäviä ovat mm.

 • vastaanottaa ja valmistella korkeakoulun tohtoriohjelman, tohtorinkoulutusneuvoston sekä dekaanin käsiteltäväksi meneviä jatkotutkintoasioita sekä toimia jatko-opintoasioiden esittelijänä tohtorinkoulutusneuvostossa
 • neuvoa jatko-opintoasioissa ja kehittää jatko-opintojen sujuvuutta.

Opintoneuvola

Korkeakoulun opintoneuvola sijaitsee Materiaalitekniikan talossa. Opintoneuvojat ovat vanhempia opiskelijoita, joiden puoleen voi kääntyä opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Koulutusohjelmien opintoneuvojien tehtävänä on neuvoa mm.

 • opiskelutekniikkaan liittyvissä kysymyksissä
 • lukujärjestyskysymyksissä
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnassa
 • erilaisissa hakemustilanteissa
 • kurssien korvaavuuskysymyksissä
 • oikeusturvakysymyksissä ja
 • kaikissa muissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä, joissa opiskelija ei tiedä kenen puoleen hänen tulisi kääntyä.

Kansainvälisen opintoneuvojan tehtävänä on mm.

 • neuvoa korkeakoulun koulutusohjelmien opiskelijoita kaikissa ulkomailla opiskeluun liittyvissä kysymyksissä
 • auttaa korkeakoulussa opiskelevia ulkomaalaisia opiskelijoita opintoihin liittyvissä kysymyksissä
 • koordinoida ulkomaalaisille opiskelijoille tarkoitettu tutorkoulutus oman koulutusohjelman (ja laitoksen) sisällä
 • avustaa opintojen suunnittelijoita kansainvälisiin opintoihin liittyvissä tehtävissä.

Harjoitteluneuvojan tehtävänä on mm.

 • neuvoa erilaisissa harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä
 • välittää harjoittelupaikkoja koulutusohjelmien opiskelijoille
 • koordinoida työpaikka- ja harjoittelurekrytointiasioita
 • hoitaa ulkomaanharjoittelupaikkojen välitys-, hankinta ja hakuprosesseja
 • järjestää harjoitteluseminaareja
 • käsitellä opiskelijoiden palauttamat harjoitteluraportit.

Lisäksi kaikki opintoneuvojat osallistuvat mm. abiesittelyjen koordinointiin, uusien opiskelijoiden rekrytointikampanjoihin ja uusien opiskelijoiden orientaatioon.

Opinto- ja opiskelijapalveluiden yhteystiedot

Opintoneuvola

Materiaalitekniikka, Vuorimiehentie 2 A, huone B157

Kemian tekniikan kandidaattiohjelman opintoneuvoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Ruotsinkielinen opintoneuvoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kv-neuvoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Harjoitteluneuvoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

OOP-palvelupiste ja koulutusohjelmien opiskelijapalvelut (kansliat)

Kemian tekniikka, Kemistintie 1, huone C208 (palvelupiste)
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opinto- ja opiskelijapalveluiden tarkemmat yhteystiedot ja vastaanottoajat: into.aalto.fi -> Kemian tekniikan korkeakoulu -> Yhteystiedot.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla