Opetuksen aikataulu lukuvuonna 2014 - 2015

Lukuvuosi jakaantuu viiteen opetusperiodiin, jotka sisältävät kurssien opetuksen ja niihin liittyvän arvioinnin (välikokeet,tentit tai muun arviointimenetelmän).

Lukuvuoden 2014–2015 opetus- ja arviointijaksot ovat:

Arviointijakso   25.8. - 6.9.2014    
Orientaatioviikko 1. - 5.9.2014
I opetusperiodi    8.9.13 - 25.10.2014 
I opetusperiodin arviointiviikko    20. - 25.10.2014 
II opetusperiodi        27.10.13 - 13.12.2014
II opetusperiodin arviointiviikko     8. - 13.12.2014
Arviointijakso    15. - 20.12.2014
III opetusperiodi  5.1. - 21.2.2015
III opetusperiodin arviointiviikko

16. - 21.2.2015

IV opetusperiod 23.2. - 11.4.2015
IV opetusperiodin arviointiviikko 7. - 12.4.2015
V opetusperiodi 13.4.14 - 30.5.2015 
V opetusperiodin arviointiviikko 25. - 30.5.2015
Kesäopetusjakso 1.6. - 31.7.2015

Lukuvuoden avajaiset pidetään ti 2.9.2014, jolloin klo 12.00 jälkeen ei järjestetä opetusta eikä tenttejä.

Kontaktiopetus järjestetään pääosin kunkin periodin kuuden ensimmäisen viikon aikana. Periodit päättyvät ns. arviointiviikkoon (seitsemäs viikko), joka on varattu harjoitustöiden viimeistelyyn, laboratoriotöihin, kurssin tulosten esittelyyn ja opiskelijoiden oppimisen arviointiin erilaisten menetelmien avulla. 

Tenttejä järjestetään arviointijaksoilla, ja -viikoilla ja erikseen ilmoitettavina lauantaitenttipäivinä (lauantaitenttien ajankohdat löytyvät korkeakoulun Into-sivuilta, into.aalto.fi). Lisäksi CHEMissä järjestetään 2 rästitenttipäivää lukukaudessa. Lisää tietoa koulun Into-sivuilta.

Korkeakoulu laatii luku- ja tenttijärjestykset lukukauden alkuun mennessä. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille laaditaan lisäksi mallilukujärjestys. Kurssien opetuksen (luennot, laskuharjoitukset ym.) ajankohdat löytyvät WebOodista. Korkeakoulun tenttijärjestys ja mallilukujärjestykset löytyvät Intosta.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla