Opetuksen aikataulu lukuvuonna 2016 - 2017

Lukuvuosi jakaantuu viiteen opetusperiodiin, jotka sisältävät kurssien opetuksen ja niihin liittyvän arvioinnin (välikokeet, tentit tai muut arviointimenetelmät).

Lukuvuoden 2016 – 2017 opetus- ja arviointijaksot ovat:

Lukuvuonna 2016-2017 Aalto-yliopiston opetus jaksotetaan viiteen seitsemän viikon periodiin. Periodin viimeinen viikko toimii myös arviointiviikkona. Tämän lisäksi lukuvuonna järjestetään kaksi opetusperiodien ulkopuolista arviointijaksoa ja kesäopetusjaksot.

Opetusperiodit ja arviointijaksot:

Syyslukukausi 2016

Periodi/Arviointijakso

Aika      

Viikot

Kesäopetusjakso ma 1.8. - la 20.8.2016 31 - 33
Koulukohtaisia orientaatioita ma 22.8.- la 3.9.2016       34 - 35
1. arviointijakso ja orientaatioita ma 5.9. – la 10.9.2016 36

I periodi              

I periodin arviointiviikko

ma 12.9.- la 29.10.2016

ma 24.10.- la 29.10.2016

37 - 43

43

II periodi

II periodin arviointiviikko

ma 31.10.- la 17.12.2016

ma 12.12. - la 17.12.2016

44 - 50

50

2. arviointijakso ma 19.12. - to 22.12.2016 51

 
Kevätlukukausi 2017

Periodi/Arviointijakso

Aika      

Viikot

III periodi

III periodin arviointiviikko

ma 2.1. - la 18.2.2017

ma 13.2. - la 18.2.2017

1 - 7

7

IV periodi

IV periodin arviointiviikko

ma 20.2. - la 8.4.2017

ma 3.4. - la 8.4.2017        

8 - 14

14

V periodi

V periodin arviointiviikko

ma 10.4. - la 27.5.2017

ma 22.5. - la 27.5.2017

15 - 21

21

Kesäopetusjakso ma 29.5. - ma 31.7.2017 22 - 31


Lukuvuoden avajaiset pidetään ti 6.9.2016.

Kontaktiopetus järjestetään pääosin kunkin periodin kuuden ensimmäisen viikon aikana. Periodit päättyvät ns. arviointiviikkoon (seitsemäs viikko), joka on varattu yhteenvetoluentoihin, harjoitustöiden viimeistelyyn, laboratoriotöihin, kurssin tulosten esittelyyn ja opiskelijoiden oppimisen arviointiin erilaisten menetelmien avulla. 

Tenttejä järjestetään arviointijaksoilla ja -viikoilla sekä erikseen ilmoitettavina rästitenttipäivinä (rästitenttien ajankohdat löytyvät korkeakoulun Into-sivuilta, into.aalto.fi).

Korkeakoulu laatii luku- ja tenttijärjestykset lukukauden alkuun mennessä. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille laaditaan lisäksi mallilukujärjestys. Kurssien opetuksen (luennot, laskuharjoitukset ym.) ajankohdat löytyvät WebOodista. Korkeakoulun tenttijärjestys ja mallilukujärjestykset löytyvät Intosta. Huomaathan, että luku- ja tenttijärjestykseen saattaa tulla muutoksia lukuvuoden aikana. Tarkista siis aina viimeisin tieto Oodista!

Läsåret 2016-2017 vid Högskolan för kemiteknik

Läsåret 2016-2017 kommer undervisningen vid Aalto-universitetet att periodiseras i fem perioder på sju veckor var. Den sista veckan i en period kan vara en utvärderingsvecka. Under läsåret ordnas därtill två utvärderingsperioder som faller utanför undervisningsperioderna och undervisningsperioder på sommaren.

Undervisnings- och utvärderingsperioderna:

Höstterminen 2016

Period/Utvärderingsperiod

Tidpunkt           

Vecka

Undervisningsperioden på sommaren må 1.8. - lö 20.8.2016 31-33
Högskolespecifika introduktioner må 22.8.- lö 3.9.2016          34-35
Utvärderingsperiod 1
Introduktioner
må 5.9. – lö 10.9.2016 36
Period I         
Utvärderingsvecka / period I

må 12.9.- lö 29.10.2016

må 24.10.- lö 29.10.2016

37-43

43

Period I         
Utvärderingsvecka / period I

må 31.10.- lö 17.12.2016

må 12.12. - lö 17.12.2016

44-50

50

Utvärderingsperiod 2  må 19.12. - tu 22.12.2016 51


Vårterminen 2017

Period/Utvärderingsperiod

Tidpunkt           

Vecka

Period III

Utvärderingsvecka / period III

må 2.1. - lö 18.2.2017

må 13.2. - lö 18.2.2017

1-7

7

Period IV

Utvärderingsvecka / period IV

må 20.2. - lö 8.4.2017

må 3.4. - lö 8.4.2017          

8-14

14

Period V

Utvärderingsvecka / period V

må 10.4. - lö 27.5.2017

må 22.5. - lö 27.5.2017

15-21

21

Undervisningsperioden på sommaren må 29.5. - må 31.7.2017 22-31

Login Form

Powered by jms multisite for joomla