Att studera på svenska

Aalto-universitetet är tvåspråkigt, vilket bl.a. innebär att svenskspråkiga studerande har rätt att använda sitt modersmål både skriftligt och muntligt i studierna (t.ex. i tenter, övningsarbeten och seminarier). Kom ihåg att be läraren om svenskspråkiga tentfrågor senast två veckor före tenten. Vid behov kan även svenskspråkiga övningsgrupper arrangeras – var själv aktiv i denna fråga!

Du kan studera följande kurser i matematik, fysik och produktionsekonomi på svenska och de ersätter de motsvarande kurserna på finska.

Kurser på svenska Motsvarande finska kurser
CSE-A1110 Ohjelmointi 1  Programmering 1 (föreläsningar på finska, övningsgrupper erbjuds på svenska)
MS-A0009 Matrisräkning MS-A000* Matriisilaskenta
MS-A0109 Differential- och integralkalkyl 1 MS-A010* Differentiaali- ja integraalilaskenta 1
MS-A0209 Differential- och integralkalkyl 2 MS-A020* Differentiaali- ja integraalilaskenta 2
MS-A0309 Differential- och integralkalkyl 3 MS-A030* Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik MS-A040* Diskreetin matematiikan perusteet
MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik MS-A050* Todennäköisyyslaskennan ja tilatotieteen peruskurssi
PHYS-A5120 Termodynamik PHYS-A0120/A2120/PHYS-A3120 Termodynamiikka
PHYS-A5130 Elektromagnetism PHYS-A0130/A1130/PHYS-A3130 Sähkömagnetismi
PHYS-A5140 Materiens struktur PHYS-A0140/PHYS-A1140/PHYS-A2140 Aineen rakenne
TU-A1200 Grundkurs i Produktionsekonomi TU-A1100 Tuotantotalous 1

 

Information om studierna i det andra inhemska språket och det främmande språket finns på Språkcentrets webbplats.

Ett svenskspråkigt kandidatseminarium anordnas en gång per termin för studerande vid alla utbildningsprogram inom teknik och arkitektur.

Inom Processindustri och miljöteknik (PM) kan alla Aaltos studenter avlägga biämnesstudier vid Svenska social- och kommunalhögskolan (kandidat nivå) och vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg (magister nivå). Tilläggsinformation på adressen http://ene.aalto.fi/fi/opinnot/processindustri_och_miljoteknik/

Största delen av kurslitteraturen är på finska och engelska. Det är viktigt att du även känner till terminologi på ditt modersmål. Till vissa kurser hör en liten ordlista, som bifogas i samband med kompendierna. I biblioteken och på webben finner man också ett antal nyttiga ordböcker och -listor. I studentportalen Into hittar du länkar till ordboken NetMot.

Du kan även utnyttja Aalto-universitetets samarbetsavtal för att avlägga studier på svenska. Som exempel kan nämnas JOO-avtalet och Språkalliansen. Språkalliansen (http://www.studeraihelsingfors.fi/sprakalliansen/) erbjuder bl.a. kostnadsfri språkgranskning av lärdomsprov, skrivkliniker och stödkurser i bl.a. muntliga färdigheter och finska. Mera information om JOO-avtalet finns på adressen https://into.aalto.fi/display/svmobility/Startsida.

Studiehandledning

Studiehandledning för första och andra årets teknologer ges i smågrupper av tutorlärare och storasyskon. Tutorverksamheten arrangeras i samarbete med högskolan, gillet och Teknologföreningen.

Hjälp med frågor gällande examen kan fås vid utbildningsprogrammets studerandeservice (kontaktuppgifter). Svenskspråkig studievägledning kan även fås av Pia Rydestedt och Johanna Söderholm vid Aalto-universitetets Studerandeservice, Otsvängen 1M. Utdrag ur studieregistret och andra löpande ärenden sköts av högskolans studerandeservice.

Den viktigaste informationskanalen vid högskolan är webben (into.aalto.fi, mycourses.aalto.fi, oodi.aalto.fi/r/). Ifall det uppstår frågor gällande någon speciell kurs, lönar det sig att i första hand besöka kursens webbplats i MyCourses eller WebOodi.

Kontaktinformation

Studerandeservice vid kandidatprogram i kemiteknik, se kapitlet ’Yhteystiedot’ eller https://into.aalto.fi/display/svkandchem/Kontaktuppgifter

Svenska studieärenden

Pia Rydestedt, planerare, Otsvängen 1M, tel  050 5608 378, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teknologföreningen

https://www.teknologforeningen.fi/,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla