Korkeakoulun oppimispalvelut

Kemian tekniikan korkeakoulun Oppimispalveluiden eli CHEM-LESin perustehtävä on huolehtia opiskelijoiden suunnitelmallisesta etenemisestä yliopiston asettamien tavoitteiden mukaisesti. LES toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä koulutusohjelmien, laitosten ja opiskelijoiden sekä muiden palveluorganisaatioiden  kanssa. Yliopiston LES yhteiset -yksikkö toimii koulun Oppismispalvelujen tukena.

Opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut kattavat koko opiskelupolun. LES tukee ohjelmia opiskelijamarkkinoinnissa ja -rekrytoinnissa, osallistuu opiskelijavalintoihin sekä tarjoaa opiskelijoille palveluita opiskelu- ja valmistumisvaiheessa.

Suoraan opiskelijoille tarjottavien palvelujen ohella korkeakoulujen Oppimispalvelut koordinoi ja avustaa koulutusohjelmia ja laitoksia sekä koulun henkilökuntaa opetuksen käytännön järjestämisessä sekä opintojen ohjaukseen ja neuvontaan liittyvissä tehtävissä. LES tukee koulutusohjelmia ja laitoksia opetussuunnitelmien valmistelussa ja kehittämisessä.

Palvelulupaus

 • Toteutamme palvelutehtäväämme myönteisellä ja eteenpäin katsovalla asenteella.
 • Toimimme asiantuntevasti, ystävällisesti ja asiakasmyönteisesti.
 • Viestimme selkeästi ja ymmärrettävästi kohderyhmämme huomioiden.
 • Autamme asiakkaitamme löytämään ratkaisuja.
 • Tarvittaessa etsimme asiakkaan kanssa yhdessä oikean tukipalvelun.
 • Vastaamme yhteydenottopyyntöihin mahdollisimman pian.
 • Pidämme kiinni palveluajoista ja tiedotamme poikkeustilanteista niin nopeasti kuin mahdollista.

Opiskelijoiden palvelupiste

Korkeakoulun Oppimispalveluiden palvelupiste sijaitsee Kemian tekniikan talossa. Palvelupisteeseen voit olla yhteydessä seuraavissa asioissa:

 • lukuvuosi-ilmoittautuminen
 • opiskelu- ja läsnäolotodistukset
 • viralliset opintosuoritusotteet
 • nimen- ja osoitteenmuutokset opiskelijarekisteriin
 • opiskelijoiden rekisteröintiin ja opinto-oikeuksiin liittyvät asiat (opintojen keskeytys, opinto-oikeudesta luopuminen)
 • tutkintotodistuksen noutaminen.

Ohjelmasi opintosihteeriin voit olla yhteydessä seuraavissa asioissa. Opintosihteeri löytyy palvelupisteeltä.

 • opintoasioissa ohjaaminen
 • opintoihin liittyvien hakemuksien vastaanotto
 • opintosuorituksien kirjaaminen rekisteriin
 • opintojen koostaminen opintokokonaisuuksiin
 • valmistumiseen liittyvien asioiden hoitaminen (opinnäytetyöt, tutkinnot).

Jokaisessa koulutusohjelmassa on oma opintojen suunnittelija, opintosihteeri ja opintoneuvoja, jotka hoitavat erilaisia opintoasioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja tiedottamiseen liittyviä tehtäviä. 

Korkeakoulun opintojen suunnittelijoiden tehtäviä ovat mm.

 • vastaanottaa ja valmistella koulutusneuvoston sekä dekaanin / koulutusohjelmasta vastaavan professorin / laitosjohtajan käsiteltäväksi meneviä tutkintoasioita sekä toimia opintoasioiden esittelijänä koulutusneuvostossa
 • toimittaa koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • neuvoa opintoasioissa (mm. pää-/sivuaineiden valinnat, tutkintosäännön vaihto, koulutusohjelman vaihto, kv-opinnot)
 • opintojen seuranta
 • vastata akateemisesta ohjauksesta
 • kehittää opetusta, ohjausta ja opiskelua.

Korkeakoulun opintosihteereiden keskeisiä tehtäviä ovat mm:

 • neuvoa tutkinnon suorittamista koskevissa opintohallinnollisissa asioissa
 • hoitaa opintosuoritusrekisteriä ja antaa virallisia suoritusotteita
 • vastaanottaa, valmistella ja esitellä koulutusneuvoston ja dekaanin / koulutusohjelmasta vastaavan professorin / laitosjohtajan käsiteltäväksi meneviä tutkintoasioita
 • käsitellä opinnäytetöihin liittyviä asioita
 • perustutkintojen valmistumiseen liittyvät asiat (mm. tutkintotodistukset)
 • vastaanottaa opintoja koskevia hakemuksia
 • tiedottaa opintoneuvonnasta ja päätöksistä.

Lisäksi korkeakoulun jatko-opintoasioita hoitaa tohtoritiimi. Heidän tehtäviään ovat:

 • vastaanottaa ja valmistella korkeakoulun tohtoriohjelman, tohtorinkoulutusneuvoston sekä dekaanin käsiteltäväksi meneviä jatkotutkintoasioita sekä toimia jatko-opintoasioiden esittelijänä tohtorinkoulutusneuvostossa
 • neuvoa jatko-opintoasioissa ja kehittää jatko-opintojen sujuvuutta.

Opintoneuvola

Korkeakoulun opintoneuvola sijaitsee Kemian tekniikan talon pääaulassa. Opintoneuvojat ovat vanhempia opiskelijoita, joiden puoleen voi kääntyä opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opintoneuvojien tehtävänä on neuvoa mm.

 • opiskelutekniikkaan liittyvissä kysymyksissä
 • lukujärjestyskysymyksissä
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnassa
 • erilaisissa hakemustilanteissa
 • kurssien korvaavuuskysymyksissä
 • oikeusturvakysymyksissä ja
 • kaikissa muissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä, joissa opiskelija ei tiedä kenen puoleen hänen tulisi kääntyä.

Vaihto-opintoneuvojan tehtävänä on mm.

 • neuvoa korkeakoulun koulutusohjelmien opiskelijoita kaikissa ulkomailla opiskeluun liittyvissä kysymyksissä
 • auttaa korkeakoulussa opiskelevia ulkomaalaisia opiskelijoita opintoihin liittyvissä kysymyksissä
 • avustaa opintojen suunnittelijoita kansainvälisiin opintoihin liittyvissä tehtävissä.

Lisäksi kaikki opintoneuvojat osallistuvat mm. abiesittelyjen koordinointiin, uusien opiskelijoiden rekrytointikampanjoihin ja uusien opiskelijoiden orientaatioon.

Oppimispalveluiden yhteystiedot

Opintoneuvola

Kemian tekniikkan talo, Kemistintie 1, aula

Kemian tekniikan kandidaattiohjelman opintoneuvoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Ruotsinkielinen opintoneuvoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Vaihtoneuvoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opiskelijoiden palvelupiste

Kemian tekniikka, Kemistintie 1, huone C208 (palvelupiste)
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opinto- ja opiskelijapalveluiden tarkemmat yhteystiedot ja vastaanottoajat: into.aalto.fi -> Kemian tekniikan korkeakoulu -> Yhteystiedot.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla