Opetuksen aikataulu lukuvuonna 2017–2018

Lukuvuosi jakaantuu viiteen opetusperiodiin, jotka sisältävät kurssien opetuksen ja niihin liittyvän arvioinnin (välikokeet, tentit tai muut arviointimenetelmät).

Lukuvuonna 2017–2018 Aalto-yliopiston opetus jaksotetaan viiteen seitsemän viikon periodiin. Periodin viimeinen viikko toimii myös arviointiviikkona. Tämän lisäksi lukuvuonna järjestetään kaksi opetusperiodien ulkopuolista arviointijaksoa ja kesäopetusjaksot.

Opetusperiodit ja arviointijaksot:

Syyslukukausi 2017

Periodi/Arviointijakso

Aika

Viikot

Kesäopetusjakso ti 1.8.– to 31.8.2017 31–35
ARTSin orientaatio ja 1. arviointijakso ma 21.8.– pe 1.9.2017 34–35
1. arviointijakso jatkuu ja orientaatioita ma 4.9.– pe 8.9.2017 36

I periodi              

I periodin arviointiviikko

ma 11.9.– pe 27.10.2017

ma 23.10.– pe 27.10.2017

37–43

43

II periodi

II periodin arviointiviikko

ma 30.10.– pe 15.12.2017

ma 11.12.– pe 15.12.2017

44–50

50

2. arviointijakso ma 18.12.– pe 22.12.2017 51

 
Kevätlukukausi 2018

Periodi/Arviointijakso

Aika

Viikot

III periodi

III periodin arviointiviikko

ti 2.1.– pe 16.2.2018

ma 12.2.– pe 16.2.2018

1–7

7

IV periodi

IV periodin arviointiviikko

ma 19.2.– pe 6.4.2018

ti 3.4.– pe 6.4.2018

8–14

14

V periodi

V periodin arviointiviikko

ma 9.4.– pe 25.5.2018

ma 21.5.– pe 25.5.2018

15–21

21

Kesäopetusjakso ma 28.5.– ti 31.7.2018 22–31


Lukuvuoden avajaiset pidetään perjantaina 8.9.2017.

Kontaktiopetus järjestetään pääosin kunkin periodin kuuden ensimmäisen viikon aikana. Periodit päättyvät ns. arviointiviikkoon (seitsemäs viikko), joka on varattu yhteenvetoluentoihin, harjoitustöiden viimeistelyyn, laboratoriotöihin, kurssin tulosten esittelyyn ja opiskelijoiden oppimisen arviointiin erilaisten menetelmien avulla. 

Tenttejä järjestetään arviointijaksoilla ja -viikoilla sekä erikseen ilmoitettavina rästitenttipäivinä (rästitenttien ajankohdat löytyvät korkeakoulun Into-sivuilta, into.aalto.fi).

Korkeakoulu laatii luku- ja tenttijärjestykset lukukauden alkuun mennessä. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille laaditaan lisäksi mallilukujärjestys. Kurssien opetuksen (luennot, laskuharjoitukset ym.) ajankohdat löytyvät WebOodista. Korkeakoulun tenttijärjestys ja mallilukujärjestykset löytyvät Intosta. Huomaathan, että luku- ja tenttijärjestykseen saattaa tulla muutoksia lukuvuoden aikana. Tarkista siis aina viimeisin tieto Oodista!

Läsåret 2017–2018 vid Högskolan för kemiteknik

Läsåret 2017–2018 kommer undervisningen vid Aalto-universitetet att periodiseras i fem perioder på sju veckor var. Den sista veckan i en period kan vara en utvärderingsvecka. Under läsåret ordnas därtill två utvärderingsperioder som faller utanför undervisningsperioderna och undervisningsperioder på sommaren.

Undervisnings- och utvärderingsperioderna:

Höstterminen 2017

Period/Utvärderingsperiod

Tidpunkt

Vecka

Undervisningsperioden på sommaren ti 1.8.– to 31.8.2017 31–33
Introduktion ARTS och utvärderingsperiod 1 må 21.8.– fre 1.9.2017 34–35
Utvärderingsperiod 1 fortsätter och introduktioner må 4.9.– fre 8.9.2017 36
Period I
Utvärderingsvecka / period I

må 11.9.– fre 27.10.2017

må 23.10.– fre 27.10.2017

37–43

43

Period II
Utvärderingsvecka / period II

må 30.10.– fre 15.12.2017

må 11.12.– fre 15.12.2017

44–50

50

Utvärderingsperiod 2  må 18.12.– fre 22.12.2017 51


Vårterminen 2018

Period/Utvärderingsperiod

Tidpunkt

Vecka

Period III

Utvärderingsvecka / period III

ti 2.1.– fre 16.2.2018

må 12.2.– fre 16.2.2018

1–7

7

Period IV

Utvärderingsvecka / period IV

må 19.2.– fre 6.4.2018

ti 3.4.– fre 6.4.2018

8–14

14

Period V

Utvärderingsvecka / period V

må 9.4.– fre 25.5.2018

må 21.5.– fre 25.5.2018

15–21

21

Undervisningsperioden på sommaren må 28.5.– ti 31.7.2018 22–31

Login Form

Powered by jms multisite for joomla