Sivuaine

Sivuaine on diplomi-insinöörin tutkinnossa vapaaehtoinen. Sivuaine voi olla joko Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen tai muiden Aallon koulutusalojen tarjoama tai toisessa yliopistossa Suomessa tai ulkomailla suoritettu kokonaisuus.

Suositeltavia sivuaineita ovat sellaiset, jotka syventävät pääaineen antamia ammatillisia valmiuksia ja sellaiset, jotka käsittelevät pääaineen sovellutusaloja. Sivuaine kannattaa valita rohkeasti oman kiinnostuksen mukaan. Aalto-yliopiston eri koulut tarjoavat erillisiä sivuaineita ja jotkut koulutusohjelmat myös pääaineitaan muiden ohjelmien opiskelijoille sivuaineiksi. Tutustu tarjontaan Aallon koulujen ja ohjelmien into-sivuilla!

Sivuaine muodostuu, jos opiskelija suorittaa kaksi toisiinsa liittyvää moduulia, jotka eivät kuulu pääaineeseen. Yleensä sivuaine muodostuu perus- ja jatko tai jatko- ja syventävästä moduulista. Yleensä näistä alemman tasoinen on suoritettu kandidaatin tutkinnossa pää- tai sivuaineena. Myös muut perus-, jatko-, syventävistä tai erikoismoduuleista muodostuvat kahden toisiinsa liittyvän moduulin yhdistelmät voidaan hyväksyä sivuaineeksi. Opiskelijan pää- ja sivuaineeseen ei voi kuulua samoja moduuleja.

Opiskelijan ainevalinnat vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Opintosuunnitelma kannattaa vahvistuttaa ennen opintojen laajaa suorittamista. 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla