Tieteen metodiikka M

Moduulin koodi:S903-M
Laajuus: 10 op

Tieteen metodiikan moduulin (M-moduuli) tavoitteena on tukea opiskelijan diplomityön tekemistä. Opinnot koostuvat tieteellisistä menetelmäopinnoista.

Osassa pääaineista ja syventävistä moduuleista on asetettu suosituksia Tieteen metodiikka -moduuliin sisällytettävistä opinnoista. Mikäli opiskelija haluaa poiketa suosituksista, asiasta on syytä neuvotella pääaineen professorin kanssa. Muutokset vahvistetaan HOPSissa.

Tieteen metodiikan moduuliin kuuluu kaikille koulutusohjelmille yhteinen tieteen filosofiaa, tieteen tekemistä, tieteen etiikkaa ja insinöörietiikkaa käsittelevä osa, jonka täyttymiseksi opiskelijan tulee aina valita vähintään 3 opintopistettä Aalto-yliopiston tekniikan alan yhteiseltä kurssilistalta.  Jos pääaineella ei ole suositusta metodiopinnoista, kaikki 10 op valitaan yhteiseltä listalta.

Aalto-yliopiston tekniikan alan yhteinen kurssilista

Koodi Kurssin nimi OP
A-36.3326 Tutkimusmetodologia L 5
A-60.3000 Introduction to Architectural Research P 3
AS-74.3114 Tietokonemallintaminen L 5
AS-74.4191 Monimuuttujaregression menetelmät L 4
Kon-0.4710 Suomen teollistumisen historia L 3
Kon-0.4720 Tekniikan tutkimuksen ja opetuksen historia L 3
Kon-0.4730 Tekniikan kulttuurihistoria L 3
Kon-41.4005 Kokeelliset menetelmät 5
Maa-0.3000 Maanmittaustieteiden metodologia 5
Mat-1.3015 Tieteen filosofia I & II L 5
Mat-1.3016 Tieteen historia I & II L 5
Mat-1.3621 Tilastollinen päättely L 5
Mat-2.1197 Filosofia ja systeemiajattelu L V 3
Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5
Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet 5
Mat-2.3117 Riskianalyysi L 5
ELEC-A4920 Sähkötekniikan historia ja innovaatiot L 3
T-61.3040 Statistical Signal Modeling 5
T-61.3050 Machine Learning: Basic Principles 5
T-61.5010 Information Visualization P 5
T-76.5050 Methods for Software Engineering Research P V 3-5
TU-0.2000 Industrial Management Research Methods 5
Kie-98.1500 Thesis Writing 2
Kie-98.1503 Conference Talk 2
Kie-98.7101 Tieteellinen kirjoittaminen 1
Eri-0.6100 Diplomityöntekijän työkalut 3
Vie-98.1226 Väittelytaito 2
T-106.4100 Algoritmien suunnittelu ja analyysi 5
T-106.5600 Concurrent Programming L 5
T-110.6130 Systems Engineering in Data Communications Software P 2-10

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kurssitarjonta:

30E00500 Quantitative Empirical Research 6
80E80100 Business Research Methods 6
51E00400 Ethics of Science, Technology and Design 6

Kursseille on rajattu osallistujamäärä. Kursseille haetaan Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden haulla. Lisätietoja löytyy verkko-osoitteesta: https://into.aalto.fi/display/fimobility/.

Muu metodiopintojen kurssitarjonta:

Språkalliansen (http://www.sprakalliansen.fi/)

Kurssi: Vetenskapligt skrivande (2 sp)

Tekniikan koulujen yhteyshenkilö: suunnittelija Johanna Söderholm, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Suositellut M-moduulit bioinformaatioteknologian opiskelijoille

Mikäli opiskelija haluaa poiketa pääaineen ja/tai syventävän moduulin suosituksesta, on asiasta syytä neuvotella pääaineen professorin kanssa. Muutokset tulee vahvistuttaa opiskelijan HOPSissa.

Bioautomatiikka

M-moduulin sisältö sovitaan pääaineen professorin kanssa.

Biologinen tekniikka

Koodi Kurssi OP
Tfy-99.3298 Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan erikoistyö 5-10
  Yhteensä 10

Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede

Koodi Kurssi OP
Suositeltavia kursseja:
Becs-114.3215 Laskennallisen tekniikan erikoistyö 3-8
T-61.5900 Informaatiotekniikan erikoistyö 5-10
T-61-alkuisia kursseja Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen yhteiseltä listalta
  Yhteensä 10

Biotroniikka

Koodi Kurssi OP
Syventymiskohde: Bioadaptiivinen tekniikka. Pakollinen kurssi:
S-113.3251 Bioadaptiivisen tekniikan erikoistyöt 3-8
Syventymiskohde: Bioelektroniikka ja laitetekniikka. Valitse listasta siten, että 10 op täyttyy:
A-36.3326 Tutkimusmetodologia L 5
AS-74.3114 Tietokonemallintaminen L 5
Mat-1.3621 Tilastollinen päättely L 5
MS-C2104 Tilastollisen analyysin perusteet 5
Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5
Mat-2.3117 Riskianalyysi L 5
ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet 5
Eri-0.6100 Diplomityöntekijän työkalut 3
Vie-98.1226 Väittelytaito 2
Syventymiskohde: Mikro- ja nanotieteet. M-moduulin koulutusohjelmakohtainen sisältö määritellään henkilökohtaisesti professorin kanssa.
  Yhteensä 10

Biologinen kemia ja biomateriaalit

Koodi Kurssi OP
Valitse siten, että 10 opintopistettä täyttyy (huomioi lisäksi tekniikan alan yhteinen lista, jolta on valittava 3 opintopistettä):
KE-4.3100 Orgaaninen kemia IV 3
KE-35.4340 Laboratorioiden laatujärjestelmät, laadunvarmistus ja analyysimenetelmien validointi 2
KE-70.4600 Bioprosessitekniikan erikoistyö 5
KE-100.5050 Polymeeriteknologian tutkimusprojekti L 4-7
KE-100.5010 Polymeeriteknologian seminaari L 3-9
  Yhteensä 10

Login Form

Powered by jms multisite for joomla