Suositellut M-moduulit bioinformaatioteknologian opiskelijoille

Mikäli opiskelija haluaa poiketa pääaineen ja/tai syventävän moduulin suosituksesta, on asiasta syytä neuvotella pääaineen professorin kanssa. Muutokset tulee vahvistuttaa opiskelijan HOPSissa.

Bioautomatiikka

M-moduulin sisältö sovitaan pääaineen professorin kanssa.

Biologinen tekniikka

Koodi Kurssi OP
Tfy-99.3298 Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan erikoistyö 5-10
  Yhteensä 10

Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede

Koodi Kurssi OP
Suositeltavia kursseja:
Becs-114.3215 Laskennallisen tekniikan erikoistyö 3-8
T-61.5900 Informaatiotekniikan erikoistyö 5-10
T-61-alkuisia kursseja Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen yhteiseltä listalta
  Yhteensä 10

Biotroniikka

Koodi Kurssi OP
Syventymiskohde: Bioadaptiivinen tekniikka. Pakollinen kurssi:
S-113.3251 Bioadaptiivisen tekniikan erikoistyöt 3-8
Syventymiskohde: Bioelektroniikka ja laitetekniikka. Valitse listasta siten, että 10 op täyttyy:
A-36.3326 Tutkimusmetodologia L 5
AS-74.3114 Tietokonemallintaminen L 5
Mat-1.3621 Tilastollinen päättely L 5
MS-C2104 Tilastollisen analyysin perusteet 5
Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5
Mat-2.3117 Riskianalyysi L 5
ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet 5
Eri-0.6100 Diplomityöntekijän työkalut 3
Vie-98.1226 Väittelytaito 2
Syventymiskohde: Mikro- ja nanotieteet. M-moduulin koulutusohjelmakohtainen sisältö määritellään henkilökohtaisesti professorin kanssa.
  Yhteensä 10

Biologinen kemia ja biomateriaalit

Koodi Kurssi OP
Valitse siten, että 10 opintopistettä täyttyy (huomioi lisäksi tekniikan alan yhteinen lista, jolta on valittava 3 opintopistettä):
KE-4.3100 Orgaaninen kemia IV 3
KE-35.4340 Laboratorioiden laatujärjestelmät, laadunvarmistus ja analyysimenetelmien validointi 2
KE-70.4600 Bioprosessitekniikan erikoistyö 5
KE-100.5050 Polymeeriteknologian tutkimusprojekti L 4-7
KE-100.5010 Polymeeriteknologian seminaari L 3-9
  Yhteensä 10

Login Form

Powered by jms multisite for joomla