Tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinnon rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op. Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

  • kolme ainemoduulia, joista vähintään yhden tulee olla oman koulutusohjelman pääaineen syventävä moduuli ja joista korkeintaan yksi voi olla perusmoduuli (ainemoduulin laajuus on 20 op)
  • tieteen metodiikan opinnot (10 op)
  • diplomityö (30 op)
  • vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon kokonaislaajuus 120 opintopistettä täyttyy.

Ylempään perustutkintoon ei voi kuulua sellaista jatko- tai syventävää moduulia, jota edeltävää perus- tai jatkomoduulia ei ole suoritettu.

Ylemmän perustutkinnon tavoitteet

Ylemmän perustutkinnon tavoitteet on määritelty Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännössä (17 §). Ylempään perustutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:

  • koulutusohjelmaan kuuluvan pääaineen hyvä tuntemus
  • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön sekä valmiudet jatkuvaan ja joustavaan oppimiseen
  • valmiudet ymmärtää oman alansa ongelmat käyttäjien, teknisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien sekä ympäristön näkökulmasta
  • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
  • hyvä viestintä- ja kielitaito
  • valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen.

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen sekä teknistieteellistä asiantuntemusta edellyttävien tehtäväalueiden käytäntöihin.  

Login Form

Powered by jms multisite for joomla