Erikoismoduuli C

Erikoismoduulin tarkoitus on tukea ja syventää esimerkiksi pääaineen opintoja. Erikoismoduuli (20 op) voi olla koulutusohjelman suunnittelema moduuli tai opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista koostuva moduuli, jonka sisällön koulutusohjelma hyväksyy. Se voi muodostua myös ulkomailla suoritetuista opinnoista, seminaarikursseista tai muista suorituksista. Myös pää- tai sivuaineeseen kuulumaton syventävä moduuli voi olla erikoismoduulin asemassa.

Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmassa on tarjolla seuraavat erikoismoduulit:

 • Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan erikoismoduuli
 • Avaruustekniikan erikoismoduuli
 • Bioadaptiivisen tekniikan erikoismoduuli
 • Magneettikuvauksen erikoismoduuli
 • Elektroniikan integroinnin ja luotettavuuden erikoismoduuli
 • Elektroniikan ja mittaustekniikan erikoismoduuli
 • Mikro- ja nanoelektroniikkasuunnittelun erikoismoduuli
 • Mikro- ja nanotieteiden erikoismoduuli
 • Teollisuuselektroniikan erikoismoduuli
 • Radiotekniikan erikoismoduuli
 • Piirisimuloinnin ja -teorian erikoismoduuli
 • Sähkömagnetiikan erikoismoduuli
 • Signaalinkäsittelyn erikoismoduuli
 • Sähköjärjestelmien erikoismoduuli
 • Sähkömarkkinoiden ja energiatalouden erikoismoduuli
 • Sähkömekaniikan erikoismoduuli
 • Tehoelektroniikan ja sähkökäyttöjen erikoismoduuli 

Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan erikoismoduuli C

Moduuli antaa mahdollisuuden syventyä akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan sovellusalueisiin ja valmiudet soveltaa tätä osaamista käytäntöön.

Moduulissa on runsaasti valinnaisuutta ja se tarjoaa mahdollisuuden syventyä joihinkin tiettyihin akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan osa- tai sovellusalueisiin. Edellytyksenä moduulin suorittamiselle on syventävän moduulin Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka A3 suorittaminen joko samanaikaisesti tai etukäteen. Moduulissa on neljä suosituspolkua, joiden kuvaukset ovat ohessa. Suosituspolut eivät kuitenkaan ole pakollisia vaan myös muut yhdistelmät ovat mahdollisia.

Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan pää- ja sivuaineopiskelijoilta edellytetään lisäksi vähintään yksi seminaarikursseista joko A3 tai C-moduulissa.

Moduulin koodi S310-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilöt: professorit Paavo Alku, Unto K. Laine, Vesa Välimäki, Ville Pulkki (vastuu) ja Mikko Kurimo

Koodi Kurssi OP
Pakollinen, mikäli tätä tai vastaava kurssia ei ole muuten suoritettu
ELEC-C5230 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 5
S-89.2300 Ääniteknologian perusteet 5
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy ja niin että vähintään yksi seminaari tulee suoritetuksi joko tässä tai A3-moduulissa S310-3.
S-89.3310 Acoustics and Physics of Sound 4
S-89.3410 Sähköakustiikka 5
S-89.3421 Huone- ja saliakustiikka 5
S-89.3430 Akustinen mittaustekniikka 5
S-89.3440 Akustinen kenttäteoria 7
S-89.3460 Spatial Sound 5-8
S-89.3471 Meluntorjunta 5
S-89.3480 Akustiikan seminaari (vaihtuva-aiheinen) 3
S-89.3490 Akustiikan ja äänenkäsittelyn erikoistyö 1-10
S-89.3510 Signaaliprosessorit ja äänenkäsittely 5
S-89.3540 Audio Signal Processing 5
S-89.3580 Äänenkäsittelyn seminaari (vaihtuva-aiheinen) 3
S-89.3610 Puheenkäsittely 5
S-89.3640 Puheenkäsittelytekniikan metodit 3
S-89.3680 Puheenkäsittelytekniikan seminaari (vaihtuva-aiheinen) 3
S-89.3690 Puheenkäsittelytekniikan erikoistyö 1-10
T-111.2400 Digitaalisen median perusteet 4
S-72.2211 Mobile Communications Services and Systems 4
S-88.3104 Digital Signal Processing Systems 6
S-88.4200 Statistical Signal Processing 5
S-88.4212 Signal Processing in Telecommunications II 4
T-61.3040 Statistical Signal Modeling 5
T-61.3050 Machine Learning: Basic Principles 5
T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks 5
S-89.5150 Speech Recognition L 5
  Yhteensä 20

Suositeltavia kurssivalintoja aihepiireittäin:

Akustiikan suosituspolku: 
S-89.3310, S-89.3421, S-89.3430, S-89.3440, S-89.3460, S-89.3480, S-89.3490

Audiotekniikan suosituspolku:
S-89.3310, S-89.3410, S-89.3430, S-89.3460, S-89.3480/S-89.3580, S-89.3490, S-89.3540, T-111.2400

Puheteknologian suosituspolku:
S-89.3610, S-89.3640, S-89.3650, S-89.3680, S-89.3690, S-89.3510, S-72.2211, S-88.4212, T-61.3050, T-61.5130, T-61.5150/S-89.5150

Äänenkäsittelyn suosituspolku: 
S-89.3510, S-89.3540, S-89.3580, S-89.3460, S-89.3490, S-89.3610, S-88.3104, S-88.4200, S-88.4212, T-61.3050, T-61.3040

Avaruustekniikan erikoismoduuli C

Avaruustekniikan erikoismoduulissa opiskelija voi suorittaa syventäviä opintoja kaukokartoituksesta tai avaruustekniikasta. Moduulissa voi suorittaa myös muiden korkeakoulujen kaukokartoitukseen tai avaruustekniikkaan liittyviä kursseja.

Moduulin suoritettuaan opiskelija:

 • osaa suunnitella laitteistoja avaruusolosuhteisiin tai tuntee hyvin kaukokartoituksen erikoisalueita
 • osaa monipuolisesti hyödyntää satelliittimittauksia ympäristön tilan seurantatehtävissä.

Moduulin koodi: S320-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Martti Hallikainen

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
Kaukokartoituksen ja avaruustekniikan kursseja:
S-92.2110 Radio Science for Space and Environmental Applications 2
S-92.3132 Remote Sensing 6
S-92.3146 Radio Astronomy 4
S-92.3192 Special Assignment in Space Technology 5
S-92.4200 Kaukokartoituksen jatkokurssi 6
S-92.3100 Avaruusfysiikka 5
S-92.3146 Radio Astronomy 1
S-92.3121 Satelliittitietoliikenne 3
S-92.3192 Special Assignment in Space Technology (v) 5
S-92.3200 Opiskelijasatelliittiprojekti (v) 3-6
ELEC-A4930 Astronomical View of the World 5
Muita sähkötekniikan korkeakoulun kursseja:
S-113.3141 Design for reliability 5
S-26.2350 Parts of Radiocommunications Systems 3
S-26.3060 Research Seminar on Radio Science and Enginaaring 1
S-26.3100 RF and Microwave Engineering 5
S-66.3170 Elektroniikan luotettavuus 3
S-66.3171 Elektroniikkalaitteiden suunnittelu 4
S-81.2200 Sulautetut mikroprosessorijärjestelmät 3
S-96.3320 Radiowave Propagation 6
S-96.3415 Antennas-Theory 5
AS-84.3273 Automaation sulautetut järjestelmät 3-6
Muita Aalto-yliopiston kursseja:
Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet 5
Maa-6.3272 Avaruusgeodesia 3
Maa-57.2060 Digitaalinen kuvankäsittely 4
Maa-57.3220 Kaukokartoituksen projektityö 9
Maa-57.3110 Käytännön kaukokartoitus 6
Maa-57.3200 Tutkakuvat kaukokartoituksessa 3
Maa-57.3210 Kaukokartoitusaineistojen luokittelu ja mallinnus 4
KJR-C2002 Kontinuumitekniikan perusteet (alkaen sl 2014) 5
MT-0.6071 Materials for electronics 5
  Yhteensä 20

Bioadaptiivisen tekniikan erikoismoduuli C

Moduulin tavoite on syventää bioadaptiivisen tekniikan syventävän moduulin opintoja.

Moduulin koodi: S360-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilöt: prof. Mervi Paulasto-Kröckel ja TkT Markus Turunen

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista 20 opintopistettä:
Materiaalitieteen ja luotettavuuden täydentävä kokonaisuus
S-113.3160 Luotettavuustekniikan erikoistyö 3-8
S-113.3220 Rajapintailmiöt kudoksen ja vierasesineen välillä 6
KJR-C2002 Kontinuumitekniikan perusteet (alkaen sl 2014) 5
Kul-49.3200 Lujuusoppi II 5
S-113.2106 Materials & Microsystems Integration 5-8
S-113.3141 Design for reliability 5
Mat-1.3621 Tilastollinen päättely L 5
Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5
S-113.3241 Bioadaptiivisen tekniikan laboratoriotyökurssi 3
S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 2
Mat-2.3118 Luotettavuustekniikka L 4
S-66.3169 Biosähköiset ilmiöt 4
Uudet teknologiat
S-104.3610 Nanotechnology 5
S-129.3001 Microfluidics and BioMEMS 5
S-129.3210 Microsystem Technology 5
S-104.3410 Photonics and Integrated Optics 5
Projektien suunnittelu ja johtaminen
TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus 3
TU-22.1179 Production planning and control 5
TU-22.1206 Hankintojen johtaminen 5
TU-22.1214 Demand Supply Network Management 5
TU-22.1302 Quality management 3
TU-C1010 Ihminen ryhmässä 5
TU-53.1020 Johtaminen organisaatiossa 3
Elektronisten järjestelmien suunnittelun täydentävä kokonaisuus
S-66.3171 Elektroniikkalaitteiden suunnittelu 4
ELEC-C5230 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 5
S-81.2200 Sulautetut mikroprosessorijärjestelmät 3
AS-74.2111 Analoginen säätö 3
AS-74.2112 Digitaalinen säätö 3
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5
AS-0.1103 C- ohjelmoinnin peruskurssi 6
AS-0.3301 C++ -ohjelmointi 4
  Yhteensä 20

Otsikoidut kokonaisuudet on tehty helpottamaan valintakokonaisuuksia. Niitä voi muokata sisällöllisesti omiin tarkoituksiin sopiviksi. 

Magneettikuvauksen erikoismoduuli C

Moduuli on tarkoitettu opiskelijalle, joka haluaa saada täydelliset tiedot magneettikuvantamisen perusteista sekä lääketieteellisistä ja teknillisistä sovelluksista. Moduuli koostuu neljästä kurssista, jotka on suunniteltu siten, että ne muodostavat saumattoman kokonaisuuden NMR-ilmiön perusteista magneettikuvaustekniikkaan, instrumentointiin ja tekniikan käytännön sovelluksiin. Kurssit muodostavat 20 opintopisteen kokonaisuuden siten, että koodijärjestyksessä alempi kurssi on esitietovaatimuksena seuraavalle kurssille.

Opetukseen kuuluvat luennot ja harjoitukset sekä käytännön harjoitustehtävät laboratorion Merit-magneettikuvauslaitteella.

Vaikka pääosa opetuksesta käsitteleekin lääketieteellisiä sovelluksia, on moduulin yhtenä tarkoituksena laajentaa kuvantamistekniikan sovelluksia myös uusille aloille, esimerkiksi teollisuuden instrumentointiin ja ekologisiin mittauksiin.

Moduulin koodi: S351-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Raimo Sepponen

Koodi Kurssi OP
S-66.3320 NMR-perusteet L 5
S-66.3322 Magneettikuvauksen perusteet L 5
S-66.3324 Magneettikuvauksen instrumentointi L 5
S-66.3326 Magneettikuvauksen sovellukset L 5
  Yhteensä 20

Elektroniikan integroinnin ja luotettavuuden erikoismoduuli C

Erikoismoduulin tavoitteena on tukea ja laajentaa syventävän moduulin sisältöä.

Moduulissa kurssit on jaoteltu ja nimetty laajentavien aihepiirien mukaan. Kurssit on valittu siten, että ne tukisivat mahdollisia erilaisia toimenkuvia syventävän moduulin ohessa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa opiskelija voi hankkia tietoja asiakas/toimittaja rajapinnan hallinnasta sekä valmiuksia laajoissa verkostoissa toimimiseen. Jälkimmäiset kaksi vaihtoehtoa tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää osaamistaan tutkimustoiminnan ja mahdollisten jatko-opintojen vaatimusten suuntaan.  

Moduulin koodi: S361-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: professori Mervi Paulasto-Kröckel

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista 20 opintopistettä:
Laatu ja business
TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus 5
TU-22.1179 Production planning and control 5
TU-22.1206 Hankintojen johtaminen 5
TU-22.1214 Demand-Supply Network Management 5
TU-22.1302 Quality management 3
TU-C1010 Ihminen ryhmässä 5
TU-53.1020 Johtaminen organisaatiossa 3
TU-53.1320 Organizations and networks P 4
TU-53.1360 Cross-cultural management 3
TU-91.1007 Principles of international business 5
Mat-1.3621 Tilastollinen päättely L 5
Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5
Mat-2.3118 Luotettavuustekniikka L 4
Vauriofysiikka
Mat-5.3740 Kontinuumimekaniikka 5
Mat-5.3741 Theory of Elasticity P 5
KJR-C2002 Kontinuumitekniikan perusteet (alkaen sl 2014) 5
Kul-49.3200 Lujuusoppi II 5
Kul-49.3300 Finite Element Method I 5
Kul-49.4100 Elementtimenetelmä II L 5
MT-0.1007 Kemiallisen termodynamiikan perusteet 7
MT-0.3101 Materiaalitutkimusmenetelmät 5
MT-0.3301 Korroosionestotekniikan perusteet 5
KE-31.4100 Sähkökemian perusteet 3
KE-31.4110 Sähkökemiallinen kinetiikka 3
KE-100.2310 Polymeeriteknologian perusteet 3
KE-100.3400 Polymeerien ominaisuudet 5
Tfy-125.4341 Polymer Physics 5
Uudet teknologiat
S-129.3001 Microfluidics and BioMEMS 5
S-129.3210 Microsystem Technology 5
S-104.3610 Nanotechnology 5
S-104.3410 Photonics and Integrated Optics 5
  Yhteensä 20

Elektroniikan ja mittaustekniikan erikoismoduuli C

Moduulin tavoitteena on täydentää ja syventää A3-moduulin Elektroniikka ja mittaustekniikka luomaa osaamispohjaa. Moduuliin voi sisällyttää DI-tasoisia syventäviä opintoja, tai A3-moduulin esitiedoiksi tarvittavia kursseja, mikäli opiskelija on päätynyt A3-moduuliin suorittamatta Elektroniikan A1- tai A2-moduuleja. Elektroniikan ja mittaustekniikan C-moduuli suoritetaan rinnakkain elektroniikan ja mittaustekniikan A3-moduulin kanssa.

Valitse seuraavilta listoilta kursseja, niin että moduulin laajuudeksi tulee 20 opintopistettä. Valvovan professorin suostumuksella opiskelija voi hyväksyttää moduuliin myös muita pääainetta tukevia kursseja.

 Moduulin koodi: S350-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Raimo Sepponen, Petri Kärhä, Lauri Palva

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
S-26.3392 Electromagnetic Compatibility P 4
T-111.2400 Digitaalisen median perusteet 4
S-66.3166 Biotekniikan instrumentointi 5
S-66.3169 Biosähköiset ilmiöt 4
S-66.3204 Tuotesuunnittelu 5
S-66.3300 Sovelletun elektroniikan erikoistyö 4-8
S-66.3304 Bioelektroniikan erikoistyö 5-8
S-66.3320 NMR-perusteet 5
S-66.3322 Magneettikuvauksen perusteet 5
S-66.3324 Magneettikuvauksen instrumentointi 5
S-66.3326 Magneettikuvauksen sovellukset 5
S-66.3340 Ekologiset mittausmenetelmät ja instrumentointi 5
S-66.3999 Sovelletun elektroniikan erikoiskurssi 2-5
S-66.4139 Sovelletun elektroniikan lisensiaattikurssi I L 10
S-66.4140 Sovelletun elektroniikan lisensiaattikurssi II L 10
S-66.4141 Kvantitatiivinen MRI L 6
S-66.4142 Design for Portability in Electronics L 6
S-69.3114 Microsensors 5
S-87.3186 Basic course on VHDL hardware description language L 2
S-87.3187 Hardware description language design project L V 3
S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 2
S-108.3030 Virtuaali-instrumentointi 5
S-108.3120 Erikoistyö 2-8
S-108.3130 Mittaustekniikan erikoistyö 2-10
S-108.4110 Sähkömagneettisten kenttien ja optisen säteilyn biologiset vaiku-tukset ja mittaukset 4
S-113.2110 Materiaalitieteen perusteet 5-8
S-113.2106 Materials & Microsystems Integration 5-8
S-113.3102 Materiaalien yhteensopivuus I 3
S-113.3103 Materiaalien yhteensopivuus II 3
S-113.3141 Design for reliability  5
Kon-41.5167 Patentit L 3
AS-84.3169 Verkotettu automaatio L 3
Tfy-99.3275 Biosignal Processing 5
Tfy-99.7280   Medical Imaging P 5
Myös seuraavia esitietokursseja voi sisällyttää moduuliin, jos ne eivät sisälly muihin opintoihin:
S-26.2110 Fundamentals of Radio Engineering 5
S-26.2300 Suurtaajuusmittaukset 2
S-55.1220  / ELEC-C4120   Piirianalyysi  2 5
S-87.1010  / ELEC-C3230 Elektroniikka I 5
S-87.2020  / ELEC-C3240 Elektroniikka II 5
S-96.1111 Staattinen kenttäteoria 5
S-96.1121 Dynaaminen kenttäteoria 5
S-108.2010 Elektroniset mittaukset 3
  Yhteensä 20

Mikro- ja nanoelektroniikkasuunnittelun erikoismoduuli C

Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää radiotaajuisten järjestelmien ja niiden sisältämien lohkojen toiminnan. Lisäksi hän tuntee erilaisia piirirakenteita ja mikropiirien integrointiin käytettyjä teknologioita sekä ymmärtää niiden merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta. Moduuli antaa opiskelijalle valmiudet myös itsenäiseen digitaalisen mikroelektroniikan suunnitteluun. Opiskelija osaa käyttää nykyaikaisia suunnittelutyökaluja, ymmärtää digitaalisten mikropiirien suunnitteluun liittyvät haasteet ja osaa toteuttaa signaalinkäsittelyalgoritmeja integroidulla piirillä laitteistokuvaus-kielen avulla. Moduulin valinnaisten kurssien tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista analogisen ja digitaalisen mikroelektroniikka-suunnittelun eri osa-alueilla sekä radiotaajuisten piirien suunnittelussa

Moduulin koodi: S292-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Kari Halonen

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista vähintään 10 opintopistettä:
S-87.3170 Piiritekniikan tutkimus- ja diplomityöseminaari 1
S-87.3145 Analogiasysteemien integrointi 5
S-87.3156 RF-piirien integrointi 5
S-87.3182 Digitaalisen mikroelektroniikan suunnittelu I: Järjestelmien säh-köinen suunnittelu L 5
S-87.3186 Basic course on VHDL hardware description language L 2
S-87.3187 Hardware description language design project L 3
S-87.3189 Digital integrated circuit implementation project L V 3
S-87.3200 Piiritekniikan erikoiskurssi 1-8
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä:
S-26.2350 Radiojärjestelmän osat 3
S-55.3150 Suodattimet (alkaen kl 2015) 5
S-55.3240 Numerical methods in circuit simulation P 5
S-55.3230 Piirisimulointi 4-5
S-69.2111 Mikro- ja nanotekniikan perusteet 5
T-61.5100 Digital Image Processing 5
S-88.3104 Digital Signal Processing Systems 6
S-88.3132 VLSI-piirien suunnittelu 4
S-87.3186 Basic course on VHDL hardware description language L 2
S-87.3187 Hardware description language design project L 3
  Yhteensä 20

Mikro- ja nanotieteiden erikoismoduuli C

Erikoismoduuli on tarkoitettu tukemaan ja laajentamaan syventävää moduulia mikro- ja nanotieteet. Moduuli sopii hyvin myös sähköfysiikan pääaineen tueksi. Opiskelija voi räätälöidä moduulin sisällön henkilökohtaisesti tukemaan omaa aineyhdistelmäänsä. Valintojen helpottamiseksi kurssit on jaoteltu aihepiirien mukaan. Materiaalifysiikan kursseja voi yhdistää mihin tahansa aihepiiriin.

Puolijohdeteknologia muodostaa pohjan, jolle maailman mikro- ja nanoelektroniikkateollisuus rakentuu. Ala käsittää piihin ja muihin puolijohteisiin perustuvien materiaalien ja komponenttien mallinnusta, suunnittelua, valmistusta sekä karakterisointia. Aihepiirin kurssit käsittelevät pääasiassa mikroelektroniikan komponenttien fysiikkaa ja valmistustekniikkaa.

Optoelektronikka ja fotoniikka käsittelee komponentteja, jotka tuottavat, käsittelevät tai havaitsevat valoa (esimerkiksi diodilaserit, LEDit ja aurinkokennot). Nämä komponentit ovat tärkeässä asemassa optisessa tietoliikenteessä näyttöteknologioissa, valaistuksessa, energiatuotannossa sekä mittaussovelluksissa. Kursseissa annetaan opetusta alan materiaali- ja laitetekniikasta sekä komponenttien fysiikasta. 

Mikro- ja nanosysteemit on laaja aihepiiri, joka koostuu toisaalta mikroteknologioiden soveltamisesta uusille aloille ja toisaalta näiden yhdistämisestä nanotieteisiin. Aihepiiri on erityisen poikkitieteinen, elektroniikan mikro- ja nanosysteemit saavat koko ajan lisää toimintoja (esim. mekaanisia, fluidistisia, biologisia ja kemiallisia). Nanotieteissä tutkitaan funktionaalisia, atomi- ja molekyylitason materiaaleja ja rakenteita, ja siten yhdistetään eri luonnontieteiden, kuten fysiikan, kemian ja biologian tutkimusmenetelmiä ja tuloksia. Nanotieteiden käytännön sovelluksissa tarvitaan usein lisäksi mikroteknologioita nanorakenteiden kytkemiseksi ulkomaailmaan.

Erikoismoduulin tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan valmiuksia valitussa mikro- ja nanotieteiden aihepiirissä.

 Moduulin koodi: S345-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilöt: professorit Ilkka Tittonen, Harri Lipsanen, Markku Sopanen ja Pekka Kuivalainen

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:  
Puolijohdeteknologia
S-69.3114 Microsensors 5
S-69.3116 Semiconductor technology, laboratory course 5
S-69.3123 Microfabrication 5
S-69.4201 Materials for electronics 5
Optoelektroniikka ja fotoniikka
S-104.3310 Optoelectronics 5
S-104.3410 Photonics and integrated optics 5
S-104.3880 Optoelektroniikan ja nanotekniikan erikoistyö 8
S-129.4006 Optical fibers: physics and applications L V 5
PHYS-E0435 Optical Physics 5
Mikro- ja nanosysteemit
S-104.3610 Nanotechnology 5
S-104.3920 Nanotechnology Laboratory Course 5
S-129.3001 Microfluidics and BioMEMS 5
S-129.3210 Microsystems Technology 5
Tfy-99.4283 Methods in Modern Biophysics 5
Tfy-125.4313 Microscopy of Nanomaterials 5
Materiaalifysiikka
PHYS-C0210 Kvanttimekaniikka 5
PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka 5
PHYS-C0240 Materiaalifysiikka 5
Tfy-3.4331 Surface Physics L 5
  Yhteensä 20 op

Teollisuuselektroniikan erikoismoduuli C

Moduulin tavoitteena on sekä laajentaa että syventää teollisuuselektroniikan syventävän moduulin luomaa teollisuuselektroniikkaosaamista. Teollisuuselektroniikan syventävä moduuli mahdollistaa sellaisenaan joko jonkin teollisuuselektroniikan osa-alueen syvällisen opiskelun tai vaihtoehtoisesti kahden osa-alueen yleisemmät opinnot. Tämän erikoismoduulin kurssivalinnoilla opiskelija saa monipuoliset ja kattavat valmiudet asiantuntijatehtäviin teollisuuselektroniikan eri osa-alueilla: sulautetuista ohjausjärjestelmistä, teholähteiden kautta sähkömoottorikäyttöihin.

Moduulin koodi: S281-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Seppo Ovaska

Koodi Kurssi OP
Pakolliset kurssit:
AS-74.2112 Digitaalinen säätö 3
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
S-81.3110 Suuntaajatekniikka 5
S-81.3100 Hakkuriteholähteet 5
S-81.3120 Tehoelektroniikan komponentit 5
S-81.4100 EMC in Power Electronics P 5
S-81.3200 Reaaliaikaisten järjestelmien suunnittelu 3
S-81.3210 Sulautettujen järjestelmien työkurssi 5
S-81.3300 Sähkökäyttöjen ohjaus L 5
S-81.3310 Sähkökäyttöjen suunnittelu L 5
S-81.4200 Special Course in Industrial Electronics I P 5
S-81.4210 Special Course in Industrial Electronics II P 5
S-81.3400 Teollisuuselektroniikan ja sähkökäyttöjen erikoistyö 2-10
  Yhteensä 20 op

Radiotekniikan erikoismoduuli C

Erikoismoduuli täydentää radiotieteen ja -tekniikan opintoja.

Moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee entistä kattavammin radiotieteen ja -tekniikan pääaineessa (syventävät moduulit radiotekniikka, piirisimulointi ja -teoria, sähkömagnetiikka) opittuja asioita. Moduulin kurssivalinnoista riippuen opiskelija saavuttaa erikoisasiantuntijatason osaamista esim. seuraavista asioista:

 • piirisuureisiin tai kenttäsuureisiin perustuva simulointi, mallitus ja suunnittelu
 • radiojärjestelmien kokonaisuuksien ja osien suunnittelu ja toteutus
 • satelliittitietoliikenteen, radioastronomian ja kaukokartoituksen sovellukset                    
 • antennien ja radioaaltojen etenemisilmiöiden ja -ympäristöjen hyödyntäminen eri tarkoituksiin.

Moduulin koodi: S220-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilöt: prof. Antti Räisänen, Sergei Tretyakov, Ville Viikari ja Konstantin Simovski

Moduulin esitietovaatimukset: S-26.2100 Radiotekniikan perusteet (5 op) tai vastaava kurssi S-26.2110 Fundamentals of Radio Engineering.

Koodi Kurssi Laajuus op
Valitse 14–20 op kursseista S-26.XXXX (paitsi S-26.1100, S-26.2110  ja S-26.2900) siten, ettei synny päällekkäisyyttä syventävän moduulin Radiotekniikka (S220-3) kanssa, jos suoritat myös sen.
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
S-55.3230 Piirisimulointi 4-5
S-55.3150 Suodattimet (alkaen kl 2015) 5
S-72.3226 Radio Communication Systems II 5
S-87.3156 Integrated RF-Circuit P 5
S-92.3121 Satelliittitietoliikenne 3
S-92.3146 Radio Astronomy 4
S-92.4200 Kaukokartoituksen jatkokurssi 6
S-96.3131 Sähkömagnetiikka 5
S-96.3330 Sähkömagnetiikan numeeriset menetelmät L V 5
S-96.3180 Advanced Electromagnetic Simulations P 5
S-96.3320 Radiowave Propagation 6
S-96.3415 Antennas-Theory 5
  Yhteensä 20

Piirisimuloinnin ja -teorian erikoismoduuli C

Moduulin tavoitteena on laajentaa ja syventää samannimisessä syventävässä moduulissa opittuja tietoja ja taitoja.

Moduulin koodi: S240-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Martti Valtonen

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
Mat-1.3422 Wavelet-theory P 3
MS-C1741 Elementtimenetelmä I 5
Mat-1.3651 Matrix computations P 5
Mat-1.3652 Finite difference methods P 5
Mat-1.3653 Approksimaatioteoria L 5
Mat-1.3654 Numeric and Symbolic Computation P 3-6
S-17.3010 Numerical Methods in Electromechanics P 5
S-17.3020 Transient Phenomena in Electrical Machines P 5
S-26.3100 RF and microwave engineering 5
S-55.3150 Suodattimet (alkaen kl 2015) 5
S-55.3230 Piirisimulointi 4–5
S-55.3240 Numerical methods in circuit simulation P 5
S-55.3320 Piiriteorian erikoistyö 3-5
S-87.3137 Integrated Circuit Design 3
S-87.3141 Analog Integrated Circuits 3
S-87.3145 Analog Integrated Systems P 5
S-87.3156 Integrated RF-Circuit P 5
S-26.3060 Research seminar on radio science and engineering  L V 1
S-96.3180 Advanced electromagnetic simulations P 5
ELEC-A4920 Sähkötekniikan historia ja innovaatiot L 3
S-96.3131 Sähkömagnetiikka 5
S-96.3330 Sähkömagnetiikan numeeriset menetelmät L V 5
S-96.3320 Radiowave Propagation 6
S-96.3415 Antennas – Theory 5
S-26.3150 Antennas – Practice P 5
  Yhteensä 20

Sähkömagnetiikan erikoismoduuli C

Sähkömagnetiikan erikoismoduulin kurssit tarjoavat mahdollisuuden syvälliseen kenttäteorian opiskeluun ja erinomaisen pohjan myös jatko-opinnoille radiotieteen ja -tekniikan alalla. Vapaasti valittavat kurssit mahdollistavat hankitun teoriaosaamisen soveltamisen jollakin radiotieteen ja -tekniikan osa-alueella.

Moduulin koodi: S330-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: professorit Keijo Nikoskinen ja Ari Sihvola

Koodi Kurssi OP
Valitse 15 opintopistettä S-96.3xxx-kursseista siten, ettei synny päällekkäisyyttä syventävän moduulin Sähkömagnetiikka ja piirisimulointi (S241-3) kanssa, jos suoritat myös sen. Valitse lisäksi seuraavista kursseista 5 op niin, että 20 op täyttyy:
S-26.3100 RF and Microwave Engineering 5
S-26.3150 Antennas-Practice P 5
S-26.3392 Electromagnetic Compatibility P 4
S-55.3150 Suodattimet (alkaen kl 2015) 5
S-55.3230 Piirisimulointi 4-5
S-55.3240 Numerical Methods in Circuit Simulation P 5
S-92.3100 Avaruusfysiikka 5
S-92.3146 Radio Astronomy 4
S-92.4200 Kaukokartoituksen jatkokurssi 6
  Yhteensä 20
     

Moduulin esitietovaatimukset: S-96.1111 Staattinen kenttäteoria (5 op) ja S-96.1121 Dynaaminen kenttäteoria (5 op) 

Signaalinkäsittelyn erikoismoduuli C

Moduulin koodi: S300-C

Laajuus: 20 op

Vastuuhenkilö: prof. Risto Wichman

Opiskelija sopii moduulin yksilöllisestä sisällöstä professorin kanssa. 

Sähköjärjestelmien erikoismoduuli C

Moduulin tavoitteena on tukea sähköjärjestelmät pääaineen syventävää moduulia. Opinnot voivat painottua joko sähköverkkojen tekniikkaan, sähköjärjestelmien automaatioon ja tietotekniikkaan tai valaistustekniikkaan ja sähkösuunnitteluun.

Moduulin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja valitsemaltaan sähköjärjestelmien osa-alueelta.

Moduulin koodi: S210-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Matti Lehtonen

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
S-18.4118 Protective relaying and distribution automation L 5
S-18.3200    Sähkönsiirtojärjestelmät I 6
S-18.3201 Sähkönsiirtojärjestelmät II 4
S-18.3146 Suurjännitetekniikka 4
S-18.4149 Condition Monitoring of Electrical Equipment P 4
S-18.3153 Sähkönjakelu ja markkinat 6
S-18.3161 Sähköenergian käyttösovelluksia 4
S-118.3216 Valaistustekniikka I 4
S-118.3218 Valaistustekniikka II 4
S-118.3230 Valaistustekniikan ja sähköisen talotekniikan seminaari 4
S-118.3232 Valaistustekniikan ja sähköisen talotekniikan erikoistyö 2-8
S-118.4250 Valaistustekniikan lisensiaattiseminaari 5-10
S-118.3260 Valaistussuunnittelu 4
S-118.3280 Sähköisten taloteknisten järjestelmien suunnittelu 5
Rak-130.3110 Kotiautomaatio 3
S-18.3148 Suurjännitetekniikan erikoistyö 5-8
S-18.3156 Sähköverkkojen erikoistyö 5-8
  Yhteensä 20

Sähkömarkkinoiden ja energiatalouden erikoismoduuli C

Moduuli syventää opiskelijan tietoja sähkö- ja energiamarkkinoiden alalta. Moduulin tavoitteena on tukea sähköjärjestelmät-pääaineen syventävää moduulia ja muodostaa sähkömarkkinoihin ja energiatalouteen painottunut sivuaine. Jos opiskelija haluaa lukea laajan sivuaineen (20+20 op), käy B1-moduuliksi energiatekniikan tai tuotantotalouden kandidaattitutkinnon sivuaine. Toinen vaihtoehto on muodostaa tässä esitettävän moduulin kursseista henkilökohtainen B1-sivuaine ja laajentaa sitä C-moduulilla ylemmän perustutkinnon vaiheessa.

Moduulin koodi: S211-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Matti Lehtonen

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista kursseista 20op siten, että ei synny päällekkäisyyttä muiden opintojen kanssa:
ENY-C2002 Energia ja ympäristö  (alkaen sl 2014) 5
Ene-59.4201 Energiamarkkinat 5
Ene-59.4210 Energiatalouden erikoiskurssi L 5
Ene-59.4160 Kaukolämpötekniikka 5
Ene-59.4101 Teollisuuden energiatekniikan perusteet 5
Ene-59.4010 Energiajärjestelmien mallit ja optimointi 5
Ene-59.4301 Yhdyskuntien energiajärjestelmä 5
Ene-39.2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5
Ene-47.3152 Energiateknisen ympäristönsuojelun peruskurssi 3
TU-A1100   Tuotantotalous 1 5
TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus 5
TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena 5
TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 5
TU-91.2500 Markkinointi 3-6
  Yhteensä 20

Muita Ene-59, Ene-39 tai Ene-47-alkuisia kursseja voi suorittaa enintään 10 op edestä. 

Sähkömekaniikan erikoismoduuli C

Sähkömekaniikan erikoismoduulia suositellaan erityisesti pääaineen Sähkökäytöt opiskelijoille, mutta se sopii myös muille ongelmanratkaisusta ja tutkimustyöstä kiinnostuneille.

Erikoismoduuli tarjoaa mahdollisuuden sähkömekaniikan tietojen ja taitojen syventämiseen kurssien ja kirjallisuuden avulla. Samalla erikoismoduuli mahdollistaa yksilöllisen perehtymisen opiskelijaa kiinnostaviin sähkömekaniikan erityiskysymyksiin erikoistyön, kirjallisuusselvityksen tai itsenäisen tutkielman muodossa. Erikoismoduuli valmentaa opiskelijaa kohtaamaan diplomi-insinöörin eteen tulevia ongelmanratkaisutilanteita.

Sähkömekaniikan erikoismoduuli antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen ja analyyttiseen ongelmanratkaisuun. Suoritettuaan moduulin hän osaa esitellä työnsä tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti.

Moduulin koodi: S200-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Antero Arkkio

Koodi Kurssi OP
Valitse ainakin toinen seuraavista:
S-17.3050 Special Course on Electromechanics P 5
S-17.3710 Sähkömekaniikan erikoistyö 2-10
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
S-17.3270 Sähkömekaniikan yksilöllinen kurssi 2-15
S-17.3730 Doing Research P 1
S-17.4020 Postgraduate Seminar on Electromechanics L 3-10
S-17.4030 Postgraduate Seminar on Electromechanics L 3-10
S-66.3201 Tuotekehitys 5
Kon-41.4002 Tuotekehitysprojekti 10
Kon-41.5167 Patentit L 3
  Yhteensä 20

Moduulin sisällöstä voi sopia myös sähkömekaniikan professorin kanssa erikseen.                            

Tehoelektroniikan ja sähkökäyttöjen erikoismoduuli C

Erikoismoduulin tavoitteena on sekä laajentaa että syventää tehoelektroniikan ja sähkökäyttöjen syventävän moduulin luomaa osaamista. Syventävä moduuli mahdollistaa sellaisenaan joko jonkin osa-alueen syvällisen opiskelun tai kahden osa-alueen yleisemmät opinnot. Tämän erikoismoduulin kurssivalinnoilla opiskelija saa monipuoliset valmiudet asiantuntijatehtäviin tehoelektroniikan, sähkökäyttöjen ja teollisuuselektroniikan eri osa-alueilla: teholähteistä ja komponenteista sähkömoottorikäyttöjen kautta sulautettuihin ohjausjärjestelmiin.

Moduulin koodi: S280-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilöt: prof. Jorma Kyyrä, prof. Marko Hinkkanen

Koodi Kurssi OP
Pakolliset:
AS-74.2112 Digitaalinen säätö 3
Valitse seuraavista vähintään 10 op:
S-81.3100 Hakkuriteholähteet 5
S-81.3120 Tehoelektroniikan komponentit 5
S-81.3200 Reaaliaikaisten järjestelmien suunnittelu 3
S-81.3210 Sulautettujen järjestelmien työkurssi 5
S-81.3310 Sähkökäyttöjen suunnittelu L 5
S-81.3400 Teollisuuselektroniikan ja sähkökäyttöjen erikoistyö 2-10
S-81.4100 EMC in Power Electronics P 5
S-81.4200 Special Course in Industrial Electronics I P 5
S-81.4210 Special Course in Industrial Electronics II P 5
S-81.3400 Teollisuuselektroniikan ja sähkökäyttöjen erikoistyö 1
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
AS-74.3114 Tietokonemallintaminen L 5
Kon-41.3140 Mechatronics Sensors and Actuators 4
Kon-41.4160 Mechatronics Project 8
S-17.3020 Transient Phenomena in Electrical Machines P 5
S-66.3171 Elektroniikkalaitteiden suunnittelu 4
S-81.1000 Electrical Engineering Forum L V 1-2
  Yhteensä 20

Login Form

Powered by jms multisite for joomla