Tutkinto

 2013-kandi elec tutkinnon rakenne

Kuvio 1. Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Aalto-yliopistossa noudatetaan kaksiportaista tutkintorakennetta. Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa opiskelijat suorittavat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen diplomi-insinöörin tutkinnon. 

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja se on tarkoitus suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tutkinto suoritetaan päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op. Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

  • Kandidaattiohjelman perusopinnot 65-70 op
  • Pääaineen opinnot 60-65 op
  • Sivuaineen opinnot 20-25 op
  • Vapaasti valittavia opintoja 25-30 op

Perusopintojen ja pääaineen yhteislaajuuden tulee olla 130 op sekä sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen yhteisen laajuuden 50 op. Pääaineen opinnot sisältävät kandidaatintyön (yhteensä 10 opintopistettä).

Login Form

Powered by jms multisite for joomla