Erikoismoduuli C

Erikoismoduulin tarkoitus on tukea ja syventää pääaineen opintoja. Erikoismoduuli voi olla koulutusohjelman suunnittelema moduuli tai opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista koostuva moduuli, jonka sisällön koulutusohjelma hyväksyy. Se voi muodostua myös ulkomailla suoritetuista opinnoista, seminaarikursseista tai muista suorituksista. Myös pää- tai sivuaineeseen kuulumaton syventävä moduuli voi olla erikoismoduulin asemassa. Moduulin laajuus on 20 op.

Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelmassa on tarjolla seuraavat erikoismoduulit:

  • Polttokennotekniikan erikoismoduuli

Polttokennotekniikan erikoismoduuli C

Polttokennotekniikan erikoismoduuli on tarkoitettu polttokennotekniikoista kiinnostuneille opiskelijoille AUT-, KEM-, MTE-, KON- ja TFM-koulutusohjelmissa. Moduulin tarkoituksena on antaa poikkitieteellinen ja laaja näkemys erilaisista polttokennoteknologioista sekä niiden suunnittelusta, ohjauksesta ja käytöstä. Kursseilla opitaan käytännön työssä tarvittava tieto fysiikasta ja kemiasta sekä Apros- ja MATLAB-ohjelmistoista. Moduuli on poikkitieteellinen, ja opiskelijoiden tulee valita muita kuin oman koulutusohjelmansa kursseja.


Koodi: AS610-3 
Laajuus: 20 op
Vastuuprofessori: Jorma Selkäinaho

Koodi Kurssi Op
Valitaan alla olevasta listasta siten, että 20 op täyttyy
KE-31.4100 Sähkökemian perusteet 3
KE-31.4110 Sähkökemiallinen kinetiikka 3
KE-31.4510 Kuljetusprosessit elektrodeilla ja membraaneissa L  4
KE-31.4520 Impedanssispektroskopia  L  2
KE-31.5150 Polttokennot L 4
PHYS-C0220 Thermodynamics and Statistical Physics 5
PHYS-E6571 Fuel Cells and Hydrogen Technology 5
Ene-39.3021 Lämmönsiirto-oppi 4
Ene-39.4027 Mass Transfer P 5
Ene-39.4031 Viscous Flow P 5
  Yhteensä 20

Login Form