Erikoismoduuli C

Erikoismoduulin tarkoitus on tukea ja syventää esimerkiksi pääaineen opintoja. Erikoismoduuli (20 op) voi olla koulutusohjelman suunnittelema moduuli tai opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista koostuva moduuli, jonka sisällön koulutusohjelma hyväksyy. Se voi muodostua myös ulkomailla suoritetuista opinnoista, seminaarikursseista tai muista suorituksista. Myös pää- tai sivuaineeseen kuulumaton syventävä moduuli voi olla erikoismoduulin asemassa.

Tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa on tarjolla seuraavat erikoismoduulit:

  • Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan erikoismoduuli
  • Kieliteknologian erikoismoduuli
  • Signaalinkäsittelyn erikoismoduuli
  • Tietoverkkotekniikan erikoismoduuli
  • Matemaattisten menetelmien erikoismoduuli
  • Tietoliikennetekniikan erikoismoduuli. 

Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan erikoismoduuli C

Moduuli antaa mahdollisuuden syventyä akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan sovellusalueisiin ja valmiudet soveltaa tätä osaamista käytäntöön.

Moduulissa on runsaasti valinnaisuutta ja se tarjoaa mahdollisuuden syventyä joihinkin tiettyihin akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan osa- tai sovellusalueisiin. Edellytyksenä moduulin suorittamiselle on syventävän moduulin, Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka, suorittaminen joko samanaikaisesti tai etukäteen. Moduulissa on neljä suosituspolkua, joiden kuvaukset ovat ohessa. Suosituspolut eivät kuitenkaan ole pakollisia vaan myös muut yhdistelmät ovat mahdollisia. Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan pää- ja sivuaineopiskelijoilta edellytetään lisäksi vähintään yksi seminaarikurssi joko A3 tai C-moduulissa.

Moduulin koodi S310-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilöt: professorit Paavo Alku, Unto K. Laine, Vesa Välimäki, Ville Pulkki (vastuu) ja Mikko Kurimo

Koodi Kurssi OP
Pakollinen, mikäli tätä tai vastaava kurssia ei ole muuten suoritettu
ELEC-C5230 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 5
S-89.2300 Ääniteknologian perusteet 5
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy, ja niin että vähintään yksi seminaari tulee suoritetuksi joko tässä tai A3-moduulissa S310-3.
S-89.3310 Acoustics and Physics of Sound 4
S-89.3410 Sähköakustiikka 5
S-89.3421 Huone- ja saliakustiikka 5
S-89.3430 Akustinen mittaustekniikka 5
S-89.3440 Akustinen kenttäteoria 7
S-89.3460 Spatial Sound 5-8
S-89.3471 Meluntorjunta 5
S-89.3480 Akustiikan seminaari (vaihtuva-aiheinen) 3
S-89.3490 Akustiikan ja äänenkäsittelyn erikoistyö 1-10
S-89.3510 Signaaliprosessorit ja äänenkäsittely 5
S-89.3540 Audio Signal Processing 5
S-89.3580 Äänenkäsittelyn seminaari (vaihtuva-aiheinen) 3
S-89.3610 Puheenkäsittely 5
S-89.3640 Puheenkäsittelytekniikan metodit 3
S-89.3680 Puheenkäsittelytekniikan seminaari (vaihtuva-aiheinen) 3
S-89.3690 Puheenkäsittelytekniikan erikoistyö 1-10
T-111.2400 Digitaalisen median perusteet 4
S-72.2211 Mobile Communications Services and Systems 4
S-88.3104 Digital Signal Processing Systems 6
S-88.4200 Statistical Signal Processing 5
T-61.3040 Statistical Signal Modeling 5
T-61.3050 Machine Learning: Basic Principles 5
T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks 5
S-89.5150 Speech Recognition 5
  Yhteensä 20

Suositeltavia kurssivalintoja aihepiireittäin:                                      

Akustiikan suosituspolku:
S-89.3310, S-89.3421, S-89.3430, S-89.3440, S-89.3460, S-89.3480, S-89.3490

Audiotekniikan suosituspolku:
S-89.3310, S-89.3410, S-89.3430, S-89.3460, S-89.3480/S-89.3580, S-89.3490, S-89.3540, T-111.2400                 

Puheteknologian suosituspolku:
S-89.3610, S-89.3640, S-89.3680, S-89.3690, S-89.3510, S-72.2211, T-61.3050, T-61.5130, T-61.5150/S-89.5150

Äänenkäsittelyn suosituspolku: 
S-89.3510, S-89.3540, S-89.3580, S-89.3460, S-89.3490, S-89.3610, S-88.3104, S-88.4200, S-88.4212, T-61.3050, T-61.3040

Kieliteknologian erikoismoduuli C

Moduuli antaa mahdollisuuden syventyä kieliteknologian sovellusalueisiin ja valmiudet soveltaa tätä osaamista käytäntöön.

Moduulissa on runsaasti valinnaisuutta ja se tarjoaa mahdollisuuden syventyä joihinkin tiettyihin kieliteknologian osa- tai sovellusalueisiin ja mahdollisuuden soveltaa tätä osaamista käytäntöön. Opintoihin kuuluu Aalto-yliopiston omien kurssien lisäksi Helsingin yliopiston tarjoamaa opetusta. Edellytyksenä moduulin suorittamiselle on syventävän moduulin Kieliteknologia, suorittaminen joko samanaikaisesti tai etukäteen. Moduulissa on kaksi suosituspolkua, joiden kuvaukset ovat ohessa. Suosituspolut eivät kuitenkaan ole pakollisia vaan myös muut yhdistelmät ovat mahdollisia.

Moduulin koodi: S311-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilöt: professorit Paavo Alku ja Unto K. Laine

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
S-89.2300 Ääniteknologian perusteet 5
S-89.3320 Communication Acoustics 5
S-89.3640 Puheenkäsittelytekniikan metodit 3
S-89.3680 Puheenkäsittelytekniikan seminaari (vaihtuva-aiheinen) 3
S-89.3690 Puheenkäsittelytekniikan erikoistyö L 1-10
T-61.6090 Special Course in Language Technology P (vaihtuva-aiheinen) 3-7
T-61.3025 Hahmontunnistuksen perusteet 5
T-61.3040 Statistical Signal Modeling 5
T-61.3050 Machine Learning: Basic Principles 5
T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks 5
S-89.5150 Speech Recognition 5
T-61.6010, T-61.6020, T-61.6030, T-61.6040, T-61.6050 Special Course in Computer and Information Science I-V, aiheiltaan soveltuvat 3-10
T-61.2010 From Data to Knowledge 4
FP1 (HY) 464600 Fonetiikan perusteet 2
Cyk110 (HY) 402968 Yleisen kielitieteen peruskurssi 2
Cyk130 (HY) 402971 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi 3-7
Cyk140 (HY) 402972 Syntaksin harjoituskurssi 3
Clt140 (HY) 401054 Kieliteknologian johdantokurssi 3
Clt260 (HY) 401061 Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat 3
Clt 233 (HY) 40472 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät 3
  Yhteensä 20

HY:llä merkityt ovat Helsingin yliopiston kursseja.                         

Suositeltavia kurssivalintoja aihepiireittäin:                                      

Puheteknologian ja fonetiikan suosituspolku:
S-89.2300, S-89.3320, S-89.3640, S-89.3680, S-89.3690, T-61.3020, T-61.3050, T-61.5130, T-61.3040, T-61.5150/S-89.5150, T-61.6010/6020/6030/6040/6050, T-61.6090, FP1 (HY), Cyk130 (HY).

Yleisen kieliteknologian suosituspolku:
T-61.2010, T-61.3020, T-61.3050, T-61.3040, T-61.6010/6020/6030/6040/6050, T-61.6090, FP1, Cyk110 (HY), Cyk130 (HY), Clt140 (HY), Clt233 (HY), Clt260 (HY). 

Signaalinkäsittelyn erikoismoduuli C

Moduulin koodi: S300-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Risto Wichman

Opiskelija sopii moduulin yksilöllisestä sisällöstä professorin kanssa käyttäen hyväkseen laitoksen www-sivuilla julkaistavaa ohjeistusta.

Tietoverkkotekniikan erikoismoduuli C

Moduuli tarjoaa laajan valikoiman tietoverkkotekniikan, teleliikenneteorian ja tietoverkkoliiketoiminnan kursseja, jotka eivät syystä tai toisesta ole mahtuneet aiemmin suoritettuihin Tietoverkkotekniikan jatko- ja syventävään moduuliin. Osaamisen syventäminen käy ottamalla lisätarjonnasta tietoverkkotekniikan, protokollien ja palvelujen suunnittelun ja verkkojen tietoturva- kursseja. Osaamista voi myös laajentaa joko teleliikenneteorian tai tietoverkkoliiketoiminnan suuntaan moduulissa tarjolla olevilla kursseilla.

Moduulin tavoitteena on edelleen syventää ja laajentaa jo Tietoverkkotekniikan syventävän moduulin suorittaneen opiskelijan tietoverkkotekniikan osaamista. Moduulia suositellaan vahvasti niille, jotka haluavat kehittyä tietoverkkotekniikan asiantuntijoiksi tai tutkijoiksi.

Moduulin koodi: S233-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Raimo Kantola

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
ELEC-A7900 Telecommunications Forum 3-5
S-38.3041 Operator Business  P 3-5
S-38.3042 Tietoverkkoliiketoiminnan seminaari 3-8
S-38.3046 Value Network Design for Internet 5
S-38.3061 Communications Ecosystem Analysis 5
ELEC-E7850 User Interfaces 5
S-38.3120 Seminar on Communications and Networking V 3-5
S-38.3138 Tietoverkkotekniikan erikoistyö 2-6
S-38.3141 Teletraffic Theory P 5
S-38.3143 Queueing Theory P 5
S-38.3148 Simulation of Data Netoworks 5
S-38.3152 Network Multimedia Protcols and services 5
S-38.3153 Security of Communication Protocols 4
S-38.3156 Delay-tolerant Networking (DTN) 5
S-38.3159 Protocol Design P 5
S-38.3184 Network Traffic Measurements and Analysis P 5
S-38.3191 Verkkopalvelujen tuotanto L 4
S-38.3195 Verkkopalvelujen tuotannon harjoituskurssi L 4
S-38.3205 Tietoverkkotekniikan yksilöllinen kurssi 1-10
S-38.3215 Tietoverkkotekniikan erikoiskurssi 2-8
S-38.3310 Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari 1
S-38.3455 Challenged Networks 5-10
S-38.3600 UNIX Application Programming 5
S-38.3610 Network Programming 5
S-72.2510 User-Oriented Design of Telecommunication Services 5
S-72.3410 Coding Methods P 5
T-76.3601 Introduction to Software Engineering 5
T-79.4502 Cryptography ang Data Security 5
Maa-29.3380 Talousoikeus L 1-15
ELEC-E7860 Research Project in User Interfaces 5-10
  Yhteensä 20

Matemaattisten menetelmien erikoismoduuli C

Kysymyksessä on syventävän tason erikoismoduuli, jonka avulla opiskelija voi perehtyä moniin tietoliikenteen matemaattisten tehtävien käsittelyssä hyödyllisiin matemaattisiin menetelmiin. Moduulin sisällä on runsaasti valinnaisuutta, joten opiskelija voi poimia opintojensa erityissuuntautumista parhaiten tukevat kurssit.

Moduuli soveltuu erityisen hyvin tukemaan tietoliikenteen matemaattiset menetelmät -pääaineen syventävän tason opintoja.

Moduulin tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia tietoliikenteen matemaattisten tehtävien käsittelemiseen antamalla tähän tarvittavan työkalupakin.

Moduulin koodi: S230-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Patric Östergård

Koodi Kurssi Laajuus op
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:
MS-C1080 Algebran perusrakenteet 5
Mat-1.3651 Numeerinen matriisilaskenta 5
Mat-1.3654 Numeric and Symbolic Computation P 3-6
Mat-1.3601 Introduction to Stochastics P 5
Mat-1.3602 Stokastinen analyysi 3-5
Mat-1.3422 Wavelet-theory P 3
Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet 4
Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet 4
Mat-2.3111 Stokastiset prosessit L 5
Mat-2.3128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi 5
Mat-2.3140 Lineaarinen ohjelmointi 5
Mat-2.4143 Verkkotehtävien optimointi L 3-6
Mat-2.3148 Dynaaminen optimointi 5
T-61.3025 Hahmontunnistuksen perusteet 5
T-61.5010 Information Visualization 5
T-79.5205 Combinatorics 5
  Yhteensä 20

Tietoliikennetekniikan erikoismoduuli C

Moduuli tarjoaa laajan valikoiman tietoliikenteen siirtojärjestelmiin ja radiotietoliikenteen järjestelmiin liittyvä kursseja, jotka eivät ole mahtunut oppilaan valitsemaan pääaineen A3-moduuliin.

Erikoismoduulin tavoitteena on laajentaa ja syventää tietoliikennetekniikan tietoja ja osaamista.

Moduulin koodi: S333-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilöt: Riku Jäntti, Jyri Hämäläinen ja Olav Tirkkonen

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista 20 opintopistettä, siten että ei synny päällekkäisyyttä muiden moduulien kanssa:
AS-74.3199 Wireless Automation L 4
S-96.3320 Radiowave Propagation 6
S-26.3150 Antennas – Practice P 5
ELEC-A7900 Telecommunications Forum L 5
S-38.3041 Operaattoriliiketoiminta L 3–5
S-38.3141 Teletraffic Theory P 5
S-38.3143 Queueing Theory P 5
S-38.3148 Tietoverkkojen simulointi 5
S-38.3156 Delay-tolerant Networking (DTN) 5
S-38.3153 Security of Communication Protocols 4
S-38.3455 Challenged Networks V 5-10
S-72.3216 Radio Communication Systems I 5
S-72.3226 Radio Communication Systems II 5
S-72.3281 Advanced Transmission Methods L 4
S-72.3120 Special Project in Communications L 3–8
S-72.3251 Laboratory Course in Communications Engineering 2 2-5
S-72.3265 Radio Resource and Spectrum Management P L 5
S-72.3310 Communication Transmission Lines 4
S-72.3410 Coding Methods L 5
S-108.3110 Optical Communications 5
T-79.4502 Cryptography and Data Security 5
  Yhteensä 20

Login Form