Tieteen metodiikka

Moduulin koodi: S902-M

Laajuus: 10 op  

Tieteen metodiikan moduulin (M-moduuli) tavoitteena on tukea opiskelijan diplomityön tekemistä. Opinnot koostuvat tieteellisistä menetelmäopinnoista. Moduulin laajuus on 10 op.

Osassa pääaineista ja syventävistä moduuleista on asetettu suosituksia Tieteen metodiikka -moduuliin sisällytettävistä opinnoista. Mikäli opiskelija haluaa poiketa suosituksista, asiasta on syytä neuvotella pääaineen professorin kanssa. Muutokset vahvistetaan HOPSissa.

Tieteen metodiikan moduuliin kuuluu kaikille koulutusohjelmille yhteinen tieteen filosofiaa, tieteen tekemistä, tieteen etiikkaa ja insinöörietiikkaa käsittelevä osa, jonka täyttymiseksi opiskelijan tulee aina valita vähintään 3 opintopistettä Aalto-yliopiston tekniikan alan yhteiseltä kurssilistalta.  Jos pääaineella ei ole suositusta metodiopinnoista, kaikki 10 op valitaan yhteiseltä listalta.

Aalto-yliopiston tekniikan alan yhteinen kurssilista

Koodi Kurssin nimi OP
A-36.3326 Tutkimusmetodologia L 5
A-60.3000 Introduction to Architectural Research P 3
AS-74.3114 Tietokonemallintaminen L 5
AS-74.4191 Monimuuttujaregression menetelmät L 4
Kon-0.4710 Suomen teollistumisen historia L 3
Kon-0.4720 Tekniikan tutkimuksen ja opetuksen historia L 3
Kon-0.4730 Tekniikan kulttuurihistoria L 3
Kon-41.4005 Kokeelliset menetelmät 5
Maa-0.3000 Maanmittaustieteiden metodologia 5
Mat-1.3015 Tieteen filosofia I & II L 5
Mat-1.3016 Tieteen historia I & II L 5
Mat-1.3621 Tilastollinen päättely L 5
Mat-2.1197 Filosofia ja systeemiajattelu L V 3
Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5
Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet 5
Mat-2.3117 Riskianalyysi L 5
ELEC-A4920 Sähkötekniikan historia ja innovaatiot L 3
T-61.3040 Statistical Signal Modeling 5
T-61.3050 Machine Learning: Basic Principles 5
T-61.5010 Information Visualization P 5
T-76.5050 Methods for Software Engineering Research P V 3-5
TU-0.2000 Industrial Management Research Methods 5
Kie-98.1500 Thesis Writing 2
Kie-98.1503 Conference Talk 2
Kie-98.7101 Tieteellinen kirjoittaminen 1
Eri-0.6100 Diplomityöntekijän työkalut 3
Vie-98.1226 Väittelytaito 2
T-106.4100 Algoritmien suunnittelu ja analyysi 5
T-106.5600 Concurrent Programming L 5
T-110.6130 Systems Engineering in Data Communications Software P 2-10

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kurssitarjonta:

30E00500 Quantitative Empirical Research 6
80E80100 Business Research Methods 6
51E00400 Ethics of Science, Technology and Design 6

Kursseille on rajattu osallistujamäärä. Kursseille haetaan Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden haulla. Lisätietoja löytyy verkko-osoitteesta: https://into.aalto.fi/display/fimobility/.

Muu metodiopintojen kurssitarjonta:

Språkalliansen (http://www.sprakalliansen.fi/)

Kurssi: Vetenskapligt skrivande (2 sp)

Tekniikan koulujen yhteyshenkilö: suunnittelija Johanna Söderholm, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Suositellut Tieteen metodiikan moduulit pääaineittain tietoliikennetekniikan opiskelijoille

Mikäli opiskelija haluaa poiketa pääaineen ja/tai syventävän moduulin suosituksesta, on asiasta syytä neuvotella pääaineen professorin kanssa. Muutokset tulee vahvistuttaa opiskelijan HOPSissa.

Pääaine Tietoverkot

Jos pääaineesi on Tietoverkot, suosita seuraava M-moduuli. Jos kuitenkin erikoistut teleliikenneteoriaan, voit vaihtoehtoisesti suorittaa 10 op yhteiseltä listalta.

Koodi Kurssi OP
Pakolliset kurssit, valitse yksi seuraavista:
S-38.3148 Simulation of Data Networks 5
S-38.3133 Tietoverkkotekniikan laboratoriokurssi B 2-5
S-38.3184 Network Traffic Measurements and Analysis P 5
Suositellaan seuraavia kursseja yhteiseltä listalta:
Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet 5
Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5
Mat-1.3015 Tieteen filosofia I&II L 5
Mat-1.3016 Tieteen historia I&II L 5
  Yhteensä 10

Pääaine/syventävä moduuli Signaalinkäsittely

Koodi Kurssi OP
Suositellaan seuraavia kursseja yhteiseltä listalta
AS-74.3114 Tietokonemallintaminen 5
T-61.5010 Information Visualization 5
lisäksi suositellaan seuraavia kursseja:
T-61.5100 Digital Image Processing 5
T-61.5140 Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods 5
Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 3
Mat-2.3111 Stokastiset prosessit 5
Mat-2.3139 Optimointioppi 5
S-88.4191 Tietotekniikan yksilöllinen kurssi 2-10
  Yhteensä 10

Login Form