Opintojen suunnittelu ja suoritusjärjestys

Opintojen suositeltu suoritusjärjestys on rakennettu hakukohteittain ja pääaineittain kolmen vuoden ajalle. Järjestystä noudattamalla opinnot etenevät ilman esitietojen puuttumisesta johtuvia viivytyksiä. On suositeltavaa lukea yhteiset perusopinnot (mukaan lukien kielten kurssit) ja pääaineen yhteiset opinnot opintojen alussa ja sivuaine sekä vapaasti valittavat opinnot myöhemmin.  Kaikki opiskelijat tekevät opinnoistaan henkilökohtaisen suunnitelman, HOPSin. Ensimmäisenä vuonna laadittavan alustavan suunnitelman laatimisessa auttaa opettajatuutori, jonka kanssa suunnitelma ja siihen liittyvät tavoitteet käydään läpi. Toisena opintovuonna laaditaan varsinainen HOPS, joka vahvistetaan opintotoimistossa.

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteeseen (AIT) hyväksytyille opiskelijoille 1. syyslukukauden malliohjelma on yhtenäinen. Valinta automaatio- ja systeemitekniikan (AUT) sekä informaatioteknologian (IT) pääaineisiin tehdään ja siitä tiedotetaan erikseen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Kandidaatintyö- ja seminaari, toisen kotimaisen kielen opinnot ja pakollisen vieraan kielen opinnot suoritetaan kukin yhden lukukauden (syys tai kevät) aikana.

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan kannattaa myös ottaa huomioon, että esimerkiksi pyrkiessään ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan, paikan tai apurahojen saamisen ehtona voi olla, että lukukausien aikana on suoritettu keskimäärin tietty opintopistemäärä.

Suositellun suoritusjärjestyksen mukaiset mallilukujärjestykset löytyvät pääaineittain opiskelijan portaali Intosta.

Automaatio- ja systeemitekniikka

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia opintoja ovat Aalto-kurssi, kieliopinnot,  sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

AUT 1. vuoden syksy

kurssikoodi

kurssin nimi op periodi
MS-A0103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
ELEC-A4010 Sähköpaja 8 I-II
CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0003 Matriisilaskenta 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op)
2  

 

AUT 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 IV
ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet 5 III-IV
ELEC-C7110 Informaatioteknologian perusteet 5 III-IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V
  Vaihdannaiset opinnot
3  

 

AUT 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C1210 Automaatio 1 5 I-II
ELEC-C4210 Sähkötekniikka ja elektroniikka 5 I-II
CHEM-A1250 Kemian perusteet 5 I-II
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op)
3  

 

AUT 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5 III
ELEC-C1220 Automaatio 2 5 III-IV
KON-C2003 Koneenrakennustekniikka B 5 III-IV
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-C1230 Säätötekniikka 5 IV-V
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 9  

 

AUT 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C1320 Robotiikka 5 I-II
  Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

 

AUT 3. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C1310 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt 5 III-V
  Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10  
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

Bioinformaatioteknologia

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia opintoja ovat Aalto-kurssi, kieliopinnot,  sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

BIO 1. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen 2-4 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0003 Matriisilaskenta 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op) 2  

 

BIO 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen 2-6  III-V
MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5 III
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-C2210 Molekyyli- ja solubiologia 5 IV-V
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op) 2  

 

BIO 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C4210 Sähkötekniikka ja elektroniikka 5 I-II
BECS-C2201 Fysiologia 5 I-II
ICS-C3000 Datasta tietoon 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 3  

 

BIO 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5 III
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
ELEC-C3220 Kvantti-ilmiöt 5 IV-V
CHEM-A1210 Kemiallinen reaktio 5 IV-V
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op)
10  

 

BIO 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
CHEM-A2250 Fysikaalinen kemia BioIT:lle 5 I-II
  Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

 

BIO 3. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
BECS-C2101 Biofysiikka 5 III-IV
ELEC-C2100 Materiaalitieteen perusteet 5 III-V
  Kandidaatintyö ja -seminaari 10 III-V
  Vaihdannaiset opinnot  10-20  

Elektroniikka ja sähkötekniikka

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia opintoja ovat Aalto-kurssi, kieliopinnot,  sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

EST 1. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0004 Matriisilaskenta 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
ELEC-C4110 Piirianalyysi I 5 I-II
CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0104 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op)
5  

 

EST 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 III
ELEC-C4120 Piirianalyysi II 5 III-IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A4010 Sähköpaja 8 III-V
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka 5 IV-V
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V

 

EST 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C3230 Elektroniikka 1 5 I-II
ELEC-C4140 Kenttäteoria 5 I-II
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 10  

 

EST 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0503 Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede 5 III
ELEC-C3240 Elektroniikka 2 5 III-IV
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
ELEC-C3220 Kvantti-ilmiöt 5 IV-V
ELEC-C1230 Säätötekniikka 5 IV-V
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 5  

 

EST 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C5070 Elektroniikkapaja 5 I-II
  Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

 

EST 3. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C3210 Materiaalien ominaisuudet 5 III-V
  Kandidaatintyö ja -seminaari 10 III-V
  Vaihdannaiset opinnot  15-24  

Informaatioteknologia

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia opintoja ovat Aalto-kurssi, kieliopinnot,  sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

IT 1. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
ELEC-A4010 Sähköpaja 8 I-II
CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0003 Matriisilaskenta 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op) 2  

 

IT 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 IV
ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet 5 III-IV
ELEC-C7110 Informaatioteknologian perusteet 5 III-IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5 III
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op) 2  

 

IT 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C7210 Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi 5 I
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C7220 Informaatioteoria 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op)
10  

 

IT 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät 5 III-IV
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet 5 III-V
ELEC-C7240 Internet-tekniikat 5 IV
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä 5 IV-V
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 5  

 

IT 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C5340 Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely 5 I-II
ELEC-C7310 Sovellusohjelmointi 5 I-II
ELEC-C7320 Ohjelmistoradio 5 I-II
  Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot 5-15  

 

IT 3. vuoden kevät

  Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 III-IV
  Vaihdannaiset opinnot  20-30  

Lukuvuosi 2014-2015

Lukuvuonna 2014-2015 Aalto-yliopiston opetus jaksotetaan viiteen seitsemän viikon periodiin. Periodin viimeinen viikko toimii arviointiviikkona. Tämän lisäksi lukuvuonna järjestetään kaksi opetusperiodin ulkopuolista arviointijaksoa. Opetusperiodit ja arviointijaksot ovat:

Syyslukukausi 2014
Periodi Aika Viikot
1. arviointijakso ma 25.8. – la 6.9.2014 35–36
orientaatio ma 1.9. – la 6.9.2014 36
I periodi ma 8.9. – la 25.10.2014 37–43
II periodi ma 27.10. – la 13.12.2014 44–50
2. arviointijakso ma 15.12. – la 20.12.2014 51
Kevätlukukausi 2015
Periodi Aika Viikot
III periodi ma 5.1. – la 21.2.2015 2–8
IV periodi ma 23.2. – la 11.4.2015 9–15
V periodi ma 13.4. – la 30.5.2015 16–22

Login Form