Sivuaine (25 op)

Sivuaine on pakollinen kandidaatin tutkinnossa, ja se voi olla joko Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen tai muiden Aallon koulutusalojen tarjoama tai toisessa yliopistossa Suomessa tai ulkomailla suoritettu kokonaisuus.

Suositeltavia sivuaineita ovat sellaiset, jotka syventävät pääaineen antamia ammatillisia valmiuksia ja sellaiset, jotka käsittelevät pääaineen sovellutusaloja. Sivuaine kannattaa valita rohkeasti oman kiinnostuksen mukaan. Aalto-yliopiston eri koulut tarjoavat erillisiä sivuaineita ja jotkut ohjelmat myös pääaineitaan muiden ohjelmien opiskelijoille sivuaineiksi. Tutustu tarjontaan Aallon sivuaineoppaassa!

Kansainvälinen sivuaine

Ainekoodi: ELEC3012
Vastuuhenkilö: Keijo Nikoskinen

Kansainvälinen sivuainekokonaisuus muodostuu vaihto-opintojakson aikana ulkomailla suoritetuista tekniikan kandidaatin tutkintoon soveltuvista opinnoista. Tiedollisten sisältöjen lisäksi kokonaisuus tuottaa kielitaitoon, monikulttuuriseen kanssakäymiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn liittyviä taitoja, jotka opiskelija saa opiskellessaan ja oleskellessaan ulkomailla. Kansainvälisen sivuopintokokonaisuuden tarkoitus on sisällyttää kansainvälisiä valmiuksia antava opintokokonaisuus osaksi tutkintoa ja sen kautta rakentaa ammattiprofiiliin vahvaa kansainvälistä ulottuvuutta.

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan vähintään 25 opintopistettä ja se muodostaa tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuaineen. Kansainväliseen sivuainekokonaisuuteen voi sisältyä vaihdossa suoritettuja muita kuin oman pääaineen opintoja sekä kohdemaan kieli- ja kulttuuriopintoja. Vähintään 15 op tulee olla ammattiainekursseja, korkeintaan 10 op voi olla kohdemaan kieli- ja kulttuuriopintoja. Ammattiainekurssien valinnassa tulee pyrkiä yhtenäiseen kokonaisuuteen eli kurssit suositellaan valitsemaan samalta alalta. Kansainvälisen sivuaineen sisällöstä tulee keskustella etukäteen oman pääaineen suunnittelijan kanssa. Kansainvälistä sivuainekokonaisuutta on mahdollista täydentää Aalto-yliopistossa vaihdon jälkeen soveltuvilla opinnoilla. Kansainvälinen sivuopintokokonaisuus kirjataan opintorekisteriin hyväksytty-merkinnällä.

Login Form