Vapaasti valittavat opinnot ja harjoittelu (25 op)

Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa Aalto-yliopiston opetusohjelmassa olevia kursseja tai muissa korkeakouluissa Suomessa (mm. JOO-sopimuksen puitteissa) tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista kandidaatin tutkinnossa sisällyttää asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua enintään 4 opintopistettä. Lisätietoa harjoittelusta löytyy Intosta: https://into.aalto.fi/display/fimasterelec/Omien+opintojen+suunnittelu .

Login Form