Opintojen suunnittelu ja suoritusjärjestys

Opintojen suositeltu suoritusjärjestys on rakennettu hakukohteittain ja pääaineittain kolmen vuoden ajalle. Järjestystä noudattamalla opinnot etenevät ilman esitietojen puuttumisesta johtuvia viivytyksiä. On suositeltavaa lukea yhteiset perusopinnot (mukaan lukien kielten kurssit) ja pääaineen yhteiset opinnot opintojen alussa ja sivuaine sekä vapaasti valittavat opinnot myöhemmin.  Kaikki opiskelijat tekevät opinnoistaan henkilökohtaisen suunnitelman, HOPSin. Ensimmäisenä vuonna laadittavan alustavan suunnitelman laatimisessa auttaa opettajatuutori, jonka kanssa suunnitelma ja siihen liittyvät tavoitteet käydään läpi. Toisena opintovuonna laaditaan varsinainen HOPS, joka vahvistetaan opintotoimistossa.

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteeseen (AIT) hyväksytyille opiskelijoille ensimmäisen syyslukukauden malliohjelma on yhtenäinen. Opiskelijat valitsevat pääaineekseen automaatio- ja systeemitekniikan tai informaatioteknologian ensimmäisen opintovuoden keväällä HOPSin yhteydessä.

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan kannattaa myös ottaa huomioon, että esimerkiksi pyrkiessään ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan, paikan tai apurahojen saamisen ehtona voi olla, että lukukausien aikana on suoritettu keskimäärin tietty opintopistemäärä.

Suositellun suoritusjärjestyksen mukaiset mallilukujärjestykset löytyvät pääaineittain opiskelijan portaali Intosta.

Automaatio- ja systeemitekniikka

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia ovat kieliopinnot, sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita näistä kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

AUT 1. vuoden syksy

kurssikoodi

kurssin nimi op periodi
MS-A0103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
ELEC-A4010 Sähköpaja 8 I-II
CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0003 Matriisilaskenta 5 II

 

AUT 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 IV
ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet 5 III-IV
ELEC-C7110 Informaatioteknologian perusteet 5 III-IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V
Vaihdannaiset opinnot 5  

 

AUT 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C1210 Automaatio 1 5 I-II
ELEC-C4210 Sähkötekniikka ja elektroniikka 5 I-II
25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management 3 II
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 5  

 

AUT 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5 III
ELEC-C1220 Automaatio 2 5 III-V
CHEM-A1250 Kemian perusteet 5 III-IV
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-C1230 Säätötekniikka 5 III-IV
CHEM-A1250 Kemian perusteet  5  III-IV
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 10  

 

AUT 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C1320 Robotiikka 5 I-II
KON-C2003 Koneenrakennustekniikka B 5 I-II
ELEC3014.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

 

AUT 3. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C1310 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt 5 III-V
ELEC3014.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10  
  Vaihdannaiset opinnot  10-20  

Bioinformaatioteknologia

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia opintoja ovat kieliopinnot, sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita näistä kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

BIO 1. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen 2-4 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0003 Matriisilaskenta 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op) 2  

 

BIO 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A8720 Biologisten ilmiöiden mittaaminen 2-6  III-V
NBE-C2201 Fysiologia 5 III-IV
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-C8722 Molekyyli- ja solubiologia 5 IV-V
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op) 2  

 

BIO 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C4210 Sähkötekniikka ja elektroniikka 5 I-II
MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5 II
ICS-C3000 Datasta tietoon 5 II
25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management 3 II

 

BIO 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5 III
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
ELEC-C3220 Kvantti-ilmiöt 5 IV-V
CHEM-A1220 Orgaaninen kemia BioIT:lle 5 III-V
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op)
13  

 

BIO 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
CHEM-A2250 Fysikaalinen kemia BioIT:lle 5 I-II
ELEC3016.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

 

BIO 3. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
NBE-C2101 Biofysiikka 5 III-IV
ELEC-D8710 Principles of materials science 5 III-V
ELEC3016.kand Kandidaatintyö ja -seminaari 10 III-V
  Vaihdannaiset opinnot  10-20  

Elektroniikka ja sähkötekniikka

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia opintoja ovat kieliopinnot,  sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita näistä kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

EST 1. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0004 Matriisilaskenta 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
ELEC-C4110 Piirianalyysi I 5 I-II
CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0104 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op)
5  

 

EST 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 III
ELEC-C4120 Piirianalyysi II 5 III-IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A4010 Sähköpaja 8 III-V
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka 5 IV-V
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V

 

EST 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C3230 Elektroniikka 1 5 I-II
ELEC-C4140 Kenttäteoria 5 I-II
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 10  

 

EST 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0503 Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede 5 III
ELEC-C3240 Elektroniikka 2 5 III-IV
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
ELEC-C3220 Kvantti-ilmiöt 5 IV-V
ELEC-C1230 Säätötekniikka 5 III-V
25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management 3 IV
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 2  

 

EST 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C5070 Elektroniikkapaja 5 I-II
ELEC3013.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

 

EST 3. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C3210 Materiaalien ominaisuudet 5 III-V
ELEC3013.kand Kandidaatintyö ja -seminaari 10 III-V
  Vaihdannaiset opinnot  15-24  

Informaatioteknologia

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia opintoja ovat kieliopinnot, sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita näistä kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

IT 1. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
ELEC-A4010 Sähköpaja 8 I-II
CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0003 Matriisilaskenta 5 II

 

IT 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 IV
ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet 5 III-IV
ELEC-C7110 Informaatioteknologian perusteet 5 III-IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5 III
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op) 5  

 

IT 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C7210 Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi 5 I
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C7220 Informaatioteoria 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op)
10  

 

IT 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät 5 III-IV
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet 5 IV-V
ELEC-C7241 Tietokoneverkot 5 III-V
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä 5 IV-V
25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management 3 IV
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 2  

 

IT 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C5340 Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely 5 I-II
ELEC-C7310 Sovellusohjelmointi 5 I-II
ELEC-C7320 Ohjelmistoradio 5 I-II
ELEC3015.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot 5-15  

 

IT 3. vuoden kevät

ELEC3015.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 III-IV
  Vaihdannaiset opinnot  20-30  

Lukuvuosi 2016-2017

Lukuvuonna 2016-2017 Aalto-yliopiston opetus jaksotetaan viiteen seitsemän viikon periodiin. Periodin viimeinen viikko toimii arviointiviikkona. Tämän lisäksi lukuvuonna järjestetään kaksi opetusperiodin ulkopuolista arviointijaksoa. Opetusperiodit ja arviointijaksot ovat:

Syyslukukausi 2016
Periodi Aika Viikot
Kesäopetusjakso ma 1.8. - la 20.8.2016 31-33
1.arviointijakso ma 5.9. – la 10.9.2016 36
Sähkötekniikan korkeakoulun (ELEC)
orientaatioviikko uusille opiskelijoille
ma 5.9. - pe 9.9.2016 36
I periodi ma 12.9.- la 29.10.2016 37–43
II periodi ma 31.10.- la 17.12.2016 44–50
2. arviointijakso ma 19.12. - to 22.12.2016 51
Kevätlukukausi 2017    
III periodi ma 2.1. - la 18.2.2017 1-7
IV periodi ma 20.2. - la 8.4.2017 8-14
V periodi ma 10.4. - la 27.5.2017 15-21
Kesäopetusjakso ma 29.5 - ma 31.7.2017 22-31

Login Form