Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa Aalto-yliopiston opetusohjelmassa olevia kursseja tai muissa korkeakouluissa Suomessa (mm. JOO-sopimuksen puitteissa) tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista kandidaatin tutkinnossa sisällyttää esimerkiksi

Aalto-kurssit

Aalto-kursseja kandidaattiopiskelijoille järjestetään kaikissa tekniikan alan korkeakouluissa. Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijat voivat valita valinnaisiin opintoihin Aalto-kursseja. Kurssien sisällöt vaihtelevat eri alojen perusasioista tiedefoorumeihin.

Koulu

Koodi

Kurssin nimi

ENG

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

CHEM

CHEM-A1600

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi

SCI

NBE-C3001

Aivoaakkoset

CHEM

CHEM-A1620

Näkökulmia ympäristöasioihin

SCI

TU-53.1150

Filosofia ja systeemiajattelu

SCI

TU-53.1207

Itsensä tunteminen ja johtaminen

ELEC

ELEC-A4930

Astronomical View of the World

ELEC

ELEC-A4920

Sähkötekniikan historia ja innovaatiot

ELEC

ELEC-A6001

Johdatus sähköenergiajärjestelmiin

ELEC

ELEC-A7900

Telecommunications Forum

 

CHEM Kemian tekniikan korkeakoulu

ELEC Sähkötekniikan korkeakoulu

ENG Insinööritieteiden korkeakoulu

SCI Perustieteiden korkeakoulu

Login Form