Grundkurser på svenska

Du kan studera följande kurser i matematik och fysik på svenska och de ersätter de motsvarande kurserna på finska.

Kurser på svenska Motsvarande finska kurser
MS-A0009 Matrisräkning MS-A0003/MS-A0004 Matriisilaskenta
MS-A0109 Differential- och integralkalkyl 1 MS-A0103/MS-A0104 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1
MS-A0209 Differential- och integralkalkyl 2 MS-A0203/MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta  2
MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi
PHYS-A5130 Elektromagnetism ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi

 

Högskolan för teknikvetenskaper ordnar även andra kurser på svenska. Om dessa hittar du mera information på deras INTO-sidor. Dessutom ordnas ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för studerande vid de tekniska högskolorna.

Du har rätt att få dina frågor och skriva alla dina tentamen på svenska. Kom ihåg att meddela om detta, när du anmäler dig till en tentamen.

Login Form