Diplomi-insinöörin tutkinto kandidaatiksi valmistumisen jälkeen

Kun opiskelija valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta), opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvia opintoja voi alkaa suorittaa aikaisintaan, kun 150 op kandidaatin tutkinnosta on suoritettu sisältäen kaikki perusopinnot.

Tekniikan alan diplomi-insinööritutkinnot ovat pääosin englanninkielisiä. Diplomi-insinöörin tutkinnon sisältö ja opinnot valitaan sen vuoden opetussuunnitelman (opinto-opas) mukaan, jolloin opiskelija vahvistaa DI-tutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja alkaa suorittaa DI-tutkintoon sisältyviä opintoja. Diplomi-insinööriohjelma valitaan samassa yhteydessä, kun opiskelija hakee kandidaatin tutkintonsa hyväksymistä.

Diplomi-insinööriohjelma voi vaikuttaa kandidaatin tutkinnon valintoihin, joten diplomi-insinöörin tutkintoon johtava ohjelma ja sen pääaine tulee valita hyvissä ajoin, noin toisena opiskeluvuotena.

Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten sähkötekniikan kandidaattiohjelman pääaineista voi siirtyä Sähkötekniikan korkeakoulun diplomi-insinööriohjelmiin. Opiskelijalle voi syntyä oikeus siirtyä suoraan myös muiden Aallon tekniikan alan korkeakoulujen tarjoamiin ohjelmiin. Tämä taulukko koskee opiskelijoita, joiden opinto-oikeus on alkanut 1.8.2016 tai sen jälkeen.

Lisätietoja: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=24316687.

Maisteriohjelma ja pääaine Siirtymisen edellytykset
Master's Programme in Automation and Electrical Engineering Suora siirtyminen kaikista kandidaattiohjelman pääaineista
Master's Programme in Nano and Radio Sciences Suora siirtyminen kaikista kandidaattiohjelman pääaineista

Master's Programme in Advanced Energy Solutions
- ELEC pääaine

Suora siirtyminen kaikista kandidaattiohjelman pääaineista
Master's Programme in Advanced Energy Solutions
- CHEM pääaine
Edellyttää Teollinen prosessitekniikka -sivuaineen
Master's Programme in Advanced Energy Solutions
- ENG pääaineet
Edellyttää Energiatekniikka-sivuaineen
Master's Programme in Computer, Communications and Information Sciences
- ELEC pääaineet
Suora siirtyminen kaikista kandidaattiohjelman pääaineista
Master's Programme in Computer, Communications and Information Sciences
- SCI pääaineet  (Ei Game Design)
Edellyttää tietotekniikan sivuaineen vaativan opintopolun mukaan
Master's Programme in Life Science Technologies Edellyttää Bioinformaatioteknologian sivuaineen

Login Form