Opintojen suunnittelu ja suoritusjärjestys

Opintojen suositeltu suoritusjärjestys on rakennettu hakukohteittain ja pääaineittain kolmen vuoden ajalle. Järjestystä noudattamalla opinnot etenevät ilman esitietojen puuttumisesta johtuvia viivytyksiä. On suositeltavaa lukea yhteiset perusopinnot (mukaan lukien kielten kurssit) ja pääaineen yhteiset opinnot opintojen alussa ja sivuaine sekä vapaasti valittavat opinnot myöhemmin.  Kaikki opiskelijat tekevät opinnoistaan henkilökohtaisen suunnitelman, HOPSin. Ensimmäisenä vuonna laadittavan alustavan suunnitelman laatimisessa auttaa opettajatuutori, jonka kanssa suunnitelma ja siihen liittyvät tavoitteet käydään läpi. Toisena opintovuonna laaditaan varsinainen HOPS, joka vahvistetaan opintotoimistossa.

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteeseen (AIT) hyväksytyille opiskelijoille ensimmäisen syyslukukauden malliohjelma on yhtenäinen. Opiskelijat valitsevat pääaineekseen automaatio- ja systeemitekniikan tai informaatioteknologian ensimmäisen opintovuoden keväällä HOPSin yhteydessä.

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan kannattaa myös ottaa huomioon, että esimerkiksi pyrkiessään ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan, paikan tai apurahojen saamisen ehtona voi olla, että lukukausien aikana on suoritettu keskimäärin tietty opintopistemäärä.

Suositellun suoritusjärjestyksen mukaiset mallilukujärjestykset löytyvät pääaineittain opiskelijan portaali Intosta.

Automaatio- ja systeemitekniikka

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia ovat kieliopinnot, sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita näistä kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

AUT 1. vuoden syksy

kurssikoodi

kurssin nimi op periodi
MS-A0103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
ELEC-A4010 Sähköpaja 8 I-II
CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0003 Matriisilaskenta 5 II

 

AUT 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet 5 III-IV
ELEC-C7110 Informaatioteknologian perusteet 5 III-IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
MS-A0203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 IV
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V
Vaihdannaiset opinnot, esim. ELEC-A4020 Työssäoppiminen 5 op 5  

 

AUT 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C1210 Automaatio 1 5 I-II
ELEC-C4210 Sähkötekniikka ja elektroniikka 5 I-II
25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management 3 II
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 5  

 

AUT 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5 III
CHEM-A1250 Kemian perusteet 5 III-IV
ELEC-C1230 Säätötekniikka 5 III-IV
CHEM-A1250 Kemian perusteet  5  III-IV
ELEC-C1220 Automaatio 2 5 III-V
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 10  

 

AUT 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C1320 Robotiikka 5 I-II
KON-C2003 Koneenrakennustekniikka B 5 I-II
ELEC3014.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

 

AUT 3. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C1310 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt 5 III-V
ELEC3014.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10  
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

Bioinformaatioteknologia

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia opintoja ovat kieliopinnot, sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita näistä kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

BIO 1. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen 2-4 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0003 Matriisilaskenta 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op) 5  

 

BIO 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
NBE-C2201 Fysiologia 5 III-IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A8720 Biologisten ilmiöiden mittaaminen 2-6  III-V
MS-A0203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 IV
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-C8722 Molekyyli- ja solubiologia 5 IV-V
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op) 8  

 

BIO 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C4210 Sähkötekniikka ja elektroniikka 5 I-II
MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5 II
CS-C3160 Data Science 5 II
25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management 3 II

 

BIO 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C2104 Introduction to Statistical Inference 5 III-IV
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
CHEM-A1220 Orgaaninen kemia BioIT:lle 5 III-V
ELEC-C3220 Kvantti-ilmiöt 5 IV-V
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) esim. ELEC-A4020 Työssäoppiminen 5 op
15  

 

BIO 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
CHEM-A2250 Fysikaalinen kemia BioIT:lle 5 I-II
ELEC3016.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

 

BIO 3. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
NBE-C2101 Biofysiikka 5 III-IV
ELEC-D8710 Principles of materials science 5 III-V
ELEC3016.kand Kandidaatintyö ja -seminaari 10 III-V
  Vaihdannaiset opinnot  10-20  

Elektroniikka ja sähkötekniikka

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia opintoja ovat kieliopinnot,  sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita näistä kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

EST 1. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0004 Matriisilaskenta 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
ELEC-C4110 Piirianalyysi I 5 I-II
CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0104 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op)
5  

 

EST 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 III
ELEC-C4120 Piirianalyysi II 5 III-IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A4010 Sähköpaja 8 III-V
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka 5 IV-V
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V

 

EST 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C3230 Elektroniikka 1 5 I-II
ELEC-C4140 Kenttäteoria 5 I-II
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 10  

 

EST 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0503 Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede 5 III
ELEC-C3240 Elektroniikka 2 5 III-IV
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
ELEC-C1230 Säätötekniikka 5 III-V
25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management 3 IV
ELEC-C3220 Kvantti-ilmiöt 5 IV-V
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 2  

 

EST 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C5070 Elektroniikkapaja 5 I-II
ELEC3013.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot  15-25  

 

EST 3. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C3210 Materiaalien ominaisuudet 5 III-V
ELEC3013.kand Kandidaatintyö ja -seminaari 10 III-V
  Vaihdannaiset opinnot esim. ELEC-A4020 Työssäoppiminen 5 op
 15-25  

Informaatioteknologia

Suoritusjärjestyksen kannalta keskenään vaihdannaisia opintoja ovat kieliopinnot, sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelija voi valita näistä kullekin lukukaudelle itselleen sopivimmat kurssit, mutta toisen kotimaisen kielen opinnot on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ja vieraan kielen opinnot toisena tai kolmantena opintovuonna. Sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa vapaasti itselleen sopivimpana ajankohtana. Opiskelijan tulee siis valita jokaisella lukukaudella joitakin vaihdannaisia opintoja lukujärjestykseensä.

IT 1. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 I
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 I-II
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
ELEC-A4010 Sähköpaja 8 I-II
CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
MS-A0003 Matriisilaskenta 5 II

 

IT 1. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5 III
ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet 5 III-IV
ELEC-C7110 Informaatioteknologian perusteet 5 III-IV
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 0,5 III-V
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V
MS-A0203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 IV
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V
  Vaihdannaiset opinnot (toinen kotimainen kieli 2 op) esim. ELEC-A4020 Työssäoppiminen 5 op 5  

 

IT 2. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C7210 Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi 5 I
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 I-II
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-C7220 Informaatioteoria 5 II
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op)
10  

 

IT 2. vuoden kevät

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät 5 III-IV
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 0,5 III-V
ELEC-C7241 Tietokoneverkot 5 III-V
25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management 3 IV
ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet 5 IV-V
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä 5 IV-V
  Vaihdannaiset opinnot (pakollinen vieras kieli 3 op) 2  

 

IT 3. vuoden syksy

kurssikoodi kurssin nimi op periodi
ELEC-C5340 Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely 5 I-II
ELEC-C7310 Sovellusohjelmointi 5 I-II
ELEC-C7320 Ohjelmistoradio 5 I-II
ELEC3015.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 I-II
  Vaihdannaiset opinnot 5-15  

 

IT 3. vuoden kevät

ELEC3015.kand Kandidaatintyö ja -seminaari JA/TAI 10 III-IV
  Vaihdannaiset opinnot  20-30  

Lukuvuosi 2017-2018

Lukuvuonna 2017-2018 Aalto-yliopiston opetus jaksotetaan viiteen seitsemän viikon periodiin. Periodin viimeinen viikko toimii arviointiviikkona. Tämän lisäksi lukuvuonna järjestetään kaksi opetusperiodin ulkopuolista arviointijaksoa. Opetusperiodit ja arviointijaksot ovat:

Syyslukukausi 2017
Periodi Aika Viikot
Kesäopetusjakso ti 1.8. - pe 1.9.2017 31-35
1.arviointijakso ma 21.8. - pe 1.9.2017 34-35
Sähkötekniikan korkeakoulun (ELEC)
orientaatioviikko uusille opiskelijoille
ma 4.9. - pe 8.9.2017 36
I periodi ma 11.9.- pe 27.10.2017 37–43
II periodi ma 30.10.- pe 15.12.2017 44–50
2. arviointijakso ma 18.12. - pe 22.12.2017 51
Kevätlukukausi 2018    
III periodi ti 2.1. - pe 16.2.2018 1-7
IV periodi ma 19.2. - pe 6.4.2018 8-14
V periodi ma 9.4. - pe 25.5.2018 15-21
Kesäopetusjakso ma 28.5 - ti 31.7.2018 22-31

Login Form