K3004 Lentotekniikka

Vastaava opettaja:                  

prof. Olli Saarela

Pääaineen tavoitteet ja sisältö:

Lentotekniikan pääaine antaa valmiudet lentoteknisiin tutkimus-, kehitys- ja ylläpitotehtäviin. Opetus painottuu lentämisen keskeisiin haasteisiin: lentomekaniikkaan, aerodynamiikkaan ja rakennetekniikkaan. Täydentävillä kursseilla annetaan perustiedot lentotekniikan muista tärkeistä osa-alueista. Pääaineen suorittaneiden tärkeimpiä työnantajia ovat lentolaitteita suunnittelevat ja valmistavat yritykset, siviili- ja sotilaspuolen operaattorit, tutkimuslaitokset ja viranomaistahot.

Osaamistavoitteet:

Lentotekniikan pääaineenaan suorittanut opiskelija:

  • Ymmärtää ja osaa soveltaa teknillisen mekaniikan perustietoja
  • Ymmärtää ja osaa soveltaa lentomekaniikan ja aerodynamiikan perustietoja
  • Ymmärtää ja osaa soveltaa lentokoneiden rakennetekniikan perustietoja
  • Ymmärtää lentokoneprojektin sisällön ja toteutusperiaatteet
  • Ymmärtää tärkeimpien lentokonejärjestelmien toimintaperiaatteet

K221-3 Lentotekniikan syventävä moduuli (20 op)

Vastaava opettaja: prof. Olli Saarela

Syventävä moduuli antaa täydentävät tiedot lentomekaniikasta ja ohjausjärjestelmistä sekä kuvaa keskeiset aerodynaamiset ja rakennetekniset suunnittelumenetelmät. Moduulin suorittanut opiskelija osaa ratkaista joko lentomekaniikan ja aerodynamiikan ongelmia tai rakenneteknisiä ongelmia. Opiskelija osaa rajatusti soveltaa joko aerodynaamisia tai rakenneteknisiä suunnittelumenetelmiä.

Moduuli koostuu yhdestä pakollisesta kurssista ja valinnaisista kursseista. Valinnaisista kursseista saa esitietovaatimusten puitteissa valita vapaasti suoritettavat kurssit siten, että moduulin yhteislaajuus on vähintään 20 op.

Moduulin pakollinen kurssi:

Koodi Kurssin nimi op
Kul-34.4150 Lentokoneen vakavuus ja ohjaus 4

Moduulin valinnaiset kurssit:

Koodi Kurssin nimi op
Kul-34.4050 Lentotekniikan erikoistyö 5
Kul-34.4240 Lentokoneen puristuva aerodynamiikka 4
Kul-34.4250 Lentokoneen aerodynaaminen suunnittelu 5
Kul-34.4300 Lentokoneen rakennesuunnittelu L 4
Kul-34.4400 Aeroelastiikka 3
Kul-34.4500 Avaruusrakenteet 3
Kul-34.4700 Lightweight Structures P 5

K222-C Lentotekniikan erikoismoduuli / Specialmodul i flygteknik / Special Module in Aeronautical Engineering (20 op)

Vastaava opettaja: prof. Olli Saarela

Erikoismoduuli täydentää lentotekniikan moduuleiden sisältöä ja antaa soveltavia tietoja täydentämään lentotekniikan opintoja. Moduulin suorittanut opiskelija osaa analysoida joko lentomekaniikan ja aerodynamiikan ongelmia tai rakenneteknisiä ongelmia. Opiskelija osaa myös arvioida ja yhdistää joko aerodynaamisia tai rakenneteknisiä suunnittelumenetelmiä.

Moduuli koostuu valinnaisista kursseista ja kurssit voi valita vapaasti yhdistellen siten, että moduulin kokonaislaajuus on vähintään 20 op. Moduuliin voi sisällyttää lentotekniikan syventävään moduuliin kuuluvia kursseja ja esimerkiksi kursseja, jotka on mainittu seuraavassa taulukossa. Lisäksi moduuliin voidaan sisällyttää muita lentotekniikkaa tukevia kursseja vastaavan opettajan hyväksynnällä.

Moduulin esimerkkikursseja:

Koodi Kurssin nimi op
Kul-34.3600 Lentotekniikan syventävään moduuliin kuuluvat kurssit Composite Structures 5
Kul-49.4250
Kul-49.4300
Palkki-, laatta- ja kuorimallit
Murtumismekaniikka ja väsyminen
5
5
Ene-39.4031 Kitkallinen virtaus 5
S-87.1010 Elektroniikka I 5
  Muita vastaavan opettajan kanssa sovittavia kursseja  

Login Form

Powered by jms multisite for joomla