Amk-tutkinnon suorittaneiden täydentävät opinnot

Hyväksyttäviltä hakijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista koulutuksessa tarvittavien valmiuksen saavuttamiseksi. Laajuudeltaan ne voivat olla enintään 60 opintopistettä opiskelijan aikaisemmista opinnoista riippuen.

Täydentävien opintojen laajuus ja sisältö määritellään henkilökohtaisesti. Huomioitava asia on, että täydentävät opinnot eivät sisälly DI-tutkintorakenteen laajuuteen (120 op), vaan ovat ns. esi-opintoja ennen tutkintoa.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla