Att studera på svenska

Aalto-universitetet

Aalto-universitetet är ett tvärvetenskapligt universitet med utbildning och forskning inom teknik, ekonomi och konst. Universitetet inledde sin verksamhet 1.1.2010. Aalto-universitetets högskolor är Handelshögskolan, Högskolan för elektroteknik, Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik, Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för arkitektur, konst och design. De är internationellt erkända inom sina områden. Aalto-universitet består av cirka 20 000 studerande och cirka 4 300 anställda.

Studier

Aalto-Universitetet är tvåspråkigt, vilket innebär att svenskspråkiga studerande har rätt att använda sitt modersmål i studierna, t.ex. i tenter, övningsarbeten och seminarier. Kom också ihåg att själv vara aktiv i denna fråga! Mera info hittar du i Into under sidan ”Att studera på svenska”. (https://into.aalto.fi/display/svmastereng/Planera+dina+studier)

Information om studierna i det andra inhemska språket och det främmande språket finns på Språkcentrets webbplats http://kielikeskus.aalto.fi/sv/.

Högre grundexamen beräknas omfatta 120 sp och kan avläggas på två år. Den utbildning som leder till grundexamina planeras och anordnas i form av utbildningsprogram.

Studier som leder till diplomingenjörsexamen ingår:

  • studier i vetenskapsmetodik (10 sp);
  • tre moduler av vilka minst en skall vara en fördjupad modul i huvudämnet enligt det egna utbildningsprogrammet (20 + 20 + 20 sp); 
  • fritt valbara studier (minst 20 sp); samt
  • ett diplomarbete (30 sp).

Ämnesstudier och fördjupade studier ingår i modulerna. Specialmodulen (20 sp ) kan vara en modul planerad av högskolan eller en modul som baserar sig på den studerandes personliga studier och vilken högskolan godkänner.

 Grundmodell av examensstrukturen för  diplomingenjörs.

Bild. Grundmodell av examensstrukturen för  diplomingenjörs.

Vid Aalto-universitetet består ett läsår av fem undervisningsperioder som följs av en utvärderingsperiod. Perioderna samt lördagstentamen, läs- och tentordningar för läsåret 2013-2014 finns på adressen https://into.aalto.fi.

Alla kursers webbplatser finns samlade i studie- och undervisningsportalen Noppa på https://noppa.aalto.fi. Noppa innehåller bl.a. beskrivningar av kurserna, föreläsnings- och övningstider samt undervisningsmaterial, information om övningsarbeten och tentamina, kursnyheter och kursresultat.

Studerande ska  anmäla sig till kurser och tentamen. Anmälan sker i allmänhet elektroniskt via WebOodi-systemet (http://oodi.aalto.fi/r/). Anmälningsförfarandet bör kontrolleras på den i frågavarande kursens webbplats.

Studieplanering med hjälp av en individuell studieplan (ISP/ på finska HOPS) underlättar studierna. Under studietiden ska den studerande göra en obligatorisk studieplan för studierna som siktar mot DI-examen. Studieplanen görs på en specifik blankett  https://into.aalto.fi/display/svmastereng/Planera+dina+studier och den ska godkännas av högskolan. Det är möjligt att göra ändringar i den godkända studieplanen.

Du kan även utnyttja Aalto-universitetets samarbetsavtal för at avlägga studier på svenska. Som exempel kan nämnas JOO-avtalet och Språkalliansen. I JOO-avtalet (flexibel studierätt) ingår alla Finlands universitet. Avtalet berättigar Aalto-universitetets studerande att ansöka om rätt att avlägga studiehelheter eller enskilda kurser vid ett annat universitet. Ansökan görs via JOOPAS-tjänsten på adressen http://www.joopas.fi.

Språkalliansen är ett samarbetsnätverk mellan Aalto-universitetet och övriga svensk- och tvåspråkiga högskolor och universitet i huvudstadsregionen. Syftet med Språkalliansen är att förbättra möjligheterna för regionens svenskspråkiga universitetsstuderande att studera språk utgående från sitt modersmål. Studierätt för språkalliansens gemensamma kurser beviljas i samband med anmälan till kursen, dvs. av det samarbetsuniversitet där kursen ordnas. Mera information finns på adressen http://www.sprakalliansen.fi.

Begränsning av studietiderna

De begränsade studietiderna gäller studerande som den 1 augusti 2005 eller senare har fått studierätt. Studietiden räknas utifrån den tid den studerande varit närvaroanmäld.  En studerande som har antagits till Aalto-universitetet för att avlägga endast högre högskoleexamen har en tillåten studietid på fyra (4) år. Frånvaro på grund av värnplikt, civiltjänst eller frivillig militärtjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet samt annan frånvaro på högst fyra terminer (2 studieår), under vilken den studerande har anmält sig som frånvarande eller avbrutit sina studier, räknas inte in i studietiden.

En studerande som inte har avlagt sin examen inom den längsta tillåtna studietiden och som önskar slutföra sina studier, kan ansöka om förlängd studietid. Den studerande ska då presentera en målinriktad och genomförbar plan för att slutföra sina studier. Ansökan lämnas in till utbildningsprogrammets kansli där man även kan få närmare information och anvisningar.

Studievägledning

Svenskspråkig studievägledning och information om studierna fås av planerarna vid Aalto-universitetets Studerandeservice, Otsvängen 1 M.

De viktigaste informationskanalerna vid högskolan är webben (into.aalto.fi, noppa.aalto.fi, oodi.aalto.fi) och anslagstavlorna. Ifall det uppstår frågor gällande någon speciell kurs, lönar det sig att i första hand besöka kursens webbplats i Noppa-portalen eller WebOodi.

Kontaktinformation

Pia Rydestedt, studieplanerare, Otsvängen 1M, tel 050 5608 378, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Johanna Söderholm, planerare, Otsvängen 1M, tel 050 3841 725, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teknologföreningen:

https://www.teknologforeningen.fi/, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla