Kansainvälinen opiskelu

Opiskelijavaihto on monelle opiskelijalle opintojen parasta aikaa ja auttaa samalla kehittämään sellaisia sosiaalisia ja työelämätaitoja, joita on vaikeampi hankkia muilla tavoin opintojen aikana. Kansainvälinen kokemus on sijoitus tulevaisuuteen ja meriitti, jota työnantajat arvostavat. Ulkomailla opiskelu antaa uutta potkua opintoihin, henkistä ja kulttuurista pääomaa, ongelmanratkaisutaitoja, ryhmätyötaitoja, rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin, globaalia näkökulmaa, taitoa nähdä asiat eri näkövinkkeleistä, viestintä- ja kielitaitoja ja luo arvokkaita kansainvälisiä verkostoja. Samalla se mahdollistaa esimerkiksi sellaiset opinnot, joita kotikorkeakoulussa ei kenties ole tarjolla.

Aalto-yliopisto tukee sellaisia kokopäivätoimisia perusopiskelijoiden vaihto-opintoja, jotka ovat osa opiskelijan tutkintoa. Vaihto-opiskelujakso on pituudeltaan vähintään 3 kuukautta ja korkeintaan 12 kuukautta (yksi lukuvuosi) samassa vaihtokohteessa. Aalto-yliopiston vaihto-opiskelun apurahoja myönnetään ulkomaisessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisessa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua varten. Opintojen tulee olla yliopistotasoisia ja suoritusten yliopiston antamia. Aalto-yliopisto maksaa opiskelijavaihdon apurahan kaikille Aalto-yliopiston vaihto-opiskelupaikan saaneille opiskelijoille. Lukuvuonna 2013–14 apuraha on 1500 euroa lukukauden vaihtoa varten ja 2500 euroa koko lukuvuoden vaihtoa varten. Vaihto-opiskelun aikana suoritettavien opintojen tavoite on 30 op lukukaudessa, kuitenkin vähintään 20 op lukukaudessa.

Aalto-yliopiston sopimuksiin kumppaniyliopistojen kanssa perustuvaa opiskelijavaihtoa hallinnoivat kansainväliset opiskelijapalvelut eri korkeakouluissa. Lisää tietoa opiskelijavaihto-ohjelmista saat Insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisistä opiskelijapalveluista kansainvälisten asioiden suunnittelijalta ja opintosihteeriltä. Kansainvälisissä opiskelijapalveluissa saat neuvontaa ja ohjausta vaihto-opinnoista. Yksikkö järjestää myös 2-3 kertaa vuodessa haun ulkomaan vaihtoon ja hoitaa ulkomaisiin opintoihin myönnettävien apurahojen maksatuksen opiskelijoille.

Kansainväliset opiskelijapalvelut

Käyntiosoite: Otakaari 4, huone K104b
Postiosoite: PL 14100, 00076 AALTO
Vastaanotto: ma-pe klo 9-11 ja tapaamiset sopimuksen mukaan

Lähtevät vaihto-opiskelijat

Mirka Jalonen, Kv-suunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 050 563 3386

Saapuvat vaihto-opiskelijat

Hannele Pietola, Kv-opintosihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 050 406 6951

Hakuaikoja vaihtoon on lukuvuodessa 2-3. Lukuvuonna 2013 - 2014 opiskelijavaihtopaikkoja ja opiskelijavaihdon apurahoja voi hakea alustavan aikataulun mukaan alla mainittuina ajankohtina. Tarkista hakuun liittyvät ajankohtaiset asiat ja vaihto-ohjelmien hakuajat Intosta: Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle - Insinööritieteiden korkeakoulu - Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla - Vaihto-opiskelu - Vaihtoon hakeminen  (https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Vaihtoon+hakeminen  )

Alustavat hakuajat vaihtoon lukuvuonna 2013 - 2014:

2.9.–1.10.2013 Vaihto kevään 2014 aikana

 • Eurooppa (Erasmus-ohjelma), kevään opiskelijavaihdon hakukierrokselta jäljelle jääneet paikat
 • Pohjoismaat (Nordtek)
 • Kaukokohteet, kevään opiskelijavaihdon hakukierrokselta jäljelle jääneet paikat
 • Freemover-apuraha

1.11.–2.12.2013 Vaihto lukuvuoden 2014 - 2015 aikana

 • Aasia: Japani
 • Muut mahdolliset paikat päivitetään Into-sivuille
 • Freemover-apuraha

3.2.–3.3.2014 Vaihto lukuvuoden 2014 - 2015 aikana

 • Aasia: Hong Kong, Kiina, Etelä-Korea, Singapore, Taiwan
 • Eurooppa (Erasmus-ohjelma) ja Venäjä
 • Latinalainen Amerikka (Magalhães-verkosto): Chile, Brasilia, Meksiko, Argentiina, Panama
 • Pohjoismaat (Nordtek)
 • Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
 • Australia
 • Freemover-apuraha

Korkeakoululla on myös omia alakohtaisia vaihto-opiskelun sopimuksia, jotka ovat ensisijaisesti suunnattu kyseisen koulutusohjelman opiskelijoille. Lisäksi Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakouluilla on kaikille tekniikan alan opiskelijoille yhteisesti suunnattuja vaihto-opiskelukohteita Euroopassa, Australiassa, Aasiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Näiden vaihtokohteiden hakua koordinoidaan kohteesta riippuen Perustieteiden tai Kemian tekniikan korkeakouluista. Lähemmät tiedot löydät kunkin kohteen kohdalta Intosta - Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle - Insinööritieteiden korkeakoulu - Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla - Vaihto-opiskelu - Vaihtokohteet (https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Vaihtokohteet )

Hakuehdot ja valinta vaihtoon

Aalto-yliopiston tekniikan alan vaihto-ohjelmiin voivat hakea läsnä olevat perustutkinto-opiskelijat. Valinnan edellytyksenä on, että vaihto-opinnot voidaan sisällyttää opiskelijan tutkintoon Aalto-yliopistossa. Tullakseen valituksi opiskelijan on täytettävä oman korkeakoulunsa vaihtoon hakevalle asetetut vaatimukset ja kohdeyliopiston mahdolliset erityisvaatimukset.

Aalto-yliopiston tekniikan alan vaihtopaikan ja apurahan saaminen edellyttää hakuhetkellä vähintään 60 op Aalto-yliopistossa suoritettuja opintoja sekä opintosuoritusotteessa opintojen arvosanojen painotettua keskiarvoa 2,00. Suoraan ylempään tutkinto-ohjelmaan valituilta edellytetään hakuvaiheessa vähintään puolen vuoden läsnäoloa Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulussa (kuluvaa lukukautta ei lasketa), 30 op Aalto-yliopistossa suoritettuja opintoja ja vähintään 2,00 opintosuoritusten painotettua keskiarvoa.

Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti tunnusluvun perusteella. Tunnusluku lasketaan kaavalla opintopisteet / kokonaiset läsnäololukukaudet * arvosanojen painotettu keskiarvo. Tunnusluvun laskemisessa huomioidaan opintosuoritukset, joista on merkintä hakemuksen liitteenä olevassa opintosuoritusotteessa. Lukukaudet, jotka hakija on ollut äitiyslomalla tai armeijassa, vähennetään lukukausien kokonaismäärästä. Tällöin näiden lukukausien aikana mahdollisesti suoritettuja opintopisteitä ei myöskään lasketa mukaan opintosuorituksiin.

Tiettyihin Aalto-yliopiston tekniikan alan kaukokohteisiin hakevilta edellytetään opintomenestystä mittaavaa tunnuslukua, joka on vähintään 50. Tunnusluku lasketaan kahdella desimaalilla. Kaukokohteita ovat tekniikan alan yhteiset Latinalaisen Amerikan, Pohjois-Amerikan, Australian ja Aasian kohteet. Kielitaitovaatimukset vaihtelevat kohteittain. Päivitetty kielivaatimustieto on tarkistettava aina vaihtokohteen hakuohjeista.

Ulkomaisten korkeakouluopintojen hyväksilukeminen tutkinnossa

Kaikki vaihdon aikana suoritetut opinnot on tarkoitus sisällyttää osaksi Aalto-yliopistossa suoritettavaa tutkintoa, joten hyvin suunniteltu vaihto ei pidennä opintoaikaa. Tämän vuoksi kaikilta opiskelijavaihtoon hakevilta edellytetään opintosuunnitelmaa vaihtokohteeseen. Vaihto-opiskelusuunnitelmassa tulee olla 30 op/vaihdossaololukukausi.

Opiskelijan oman koulutusohjelman suunnittelijan ja pääaineen vastuuprofessorin tulee hyväksyä suunnitelma. Ulkomailla suoritettavien opintojen tulee soveltua Aalto-yliopistossa suoritettavaan tekniikan kandidaatin tai DI-tutkintoon, sillä vaihto-opiskelu on osa tutkinto-opiskelua. Vaihto-opiskelun ajaksi opiskelijat ilmoittautuvat läsnä oleviksi opiskelijoiksi Aalto-yliopistoon. Vaihto-opiskelun apurahan loppuosa voidaan maksaa vasta, kun kaikki vaihto-opiskelun ehdot täyttyvät, tarvittavat dokumentit on palautettu ja vaihdossa suoritetut opinnot on kirjattu Aalto-yliopiston opintorekisteriin. Lisätietoja ulkomaisten opintojen hyväksilukemisesta saat oman koulutusohjelmasi opintojen suunnittelijalta, opintoneuvojalta ja Intosta  - Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle - Insinööritieteiden korkeakoulu - Omien opintojen suunnittelu - Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1968884 )

Kustannukset ja rahoitus – Aalto-yliopiston opiskelijavaihdon apurahat

Opiskelukustannukset vaihtelevat paljonkin kohdemaasta ja yliopistosta riippuen. Tärkeimmät välttämättömät kustannuserät ovat matkat, mahdolliset lukukausimaksut (free movereilla), asumis- ja elinkustannukset, vakuutukset sekä oppimateriaali. Koska vaihto-opinnot ovat osa tutkintoasi, niitä voi rahoittaa Aalto-yliopiston vaihto-opintojen apurahan lisäksi opintotuella, mikä riittääkin useimmissa Euroopan vaihtokohteissa hyvin kattamaan elinkustannukset. Erityisesti kaukokohteisiin lähtijöiden kannattaa hakea rahoitusta mm. suurempien matkakustannusten kattamiseen esim. yrityksiltä, yhdistyksiltä, säätiöiltä ja kunnilta. Apurahoja voi hakea myös eri säätiöiltä ja rahastoilta, jotka ilmoittavat hakuajoista mm. lehdissä. Myös Into-sivuilla ylläpidetään apurahapalstaa - Apurahat (https://into.aalto.fi/display/grants/Etusivu )

Aalto-yliopisto myöntää apurahoja ulkomaisia opintoja varten perustutkinto-opiskelijoille. Apurahaa voivat hakea sekä yliopiston vaihto-ohjelmissa lähtevät että paikan itse hankkineet opiskelijat (free moverit). Opiskelijat voivat hakea myös lukukausimaksutukea, jos siitä erikseen ilmoitetaan. Tarkempia tietoja vaihto-opiskelun apurahoista ja niiden ehdoista Into-sivuilla - Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle - Insinööritieteiden korkeakoulu - Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla - Vaihto-opiskelu - Vaihto-opiskelun ehdot ja apurahat (https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Vaihto-opiskelun+hakuehdot+ja+apurahat )

Diplomityön tekeminen ulkomailla

Aalto-yliopisto myöntää kansainvälisen opiskelijavaihdon apurahaa myös 3-6 kk kestävää, ulkomailla tapahtuvaa diplomityön tekemistä varten. Opiskelija voi saada apurahaa diplomityön tekemistä varten vain kerran opintojensa aikana. Apurahaa haetaan free mover -apurahahakemuksella opiskelijavaihdon hakuaikoina ja hakemukseen liitetään hakulomakkeessa mainitut liitteet.

Suunnitelmista on hyvä keskustella hyvissä ajoin oman professorin kanssa. Professorin lisäksi tarvitset kontaktin ja työn ohjaajan myös vastaanottavasta yliopistosta. Omasta professoristasi on apua, mikäli sinusta tuntuu vaikealta hahmottaa, missä ulkomaisessa yliopistossa DI-työn tekeminen voisi olla mahdollista. Professorilla voi olla jo valmiita, sopivia kontakteja ulkomaisiin yliopistoihin ja kollegoihin tai häneltä voit tiedustella, missä ulkomaisissa yliopistoissa sinua kiinnostavaa alaa tai aihetta opetetaan ja tutkitaan.

Ennen yhteydenottoa ulkomaiseen yliopistoon valmistele asiasi niin hyvin ja huolella kun pystyt. Mitä selkeämmän DI-työn ajatuksen kanssa lähdet kohdeylipistoa lähestymään, sitä helpompi vastapuolen on ehdotustasi käsitellä ja hyväksyä. Hakemus on aina hyvä perustella akateemisin ja tulevaisuuden suunnitelmiisi liittyvin syin, minkä lisäksi on hyvä tuoda ilmi, miksi haluaa tehdä DI-työtä juuri kyseisessä yliopistossa.

Kotikansainvälistyminen

Otaniemeen saapuu vuosittain satoja ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka kaikki tarvitsevat suomalaisen kv-ISOhenkilön, joka opastaa opiskelijaa käytännön kysymyksissä. Suomessa on yllättävän paljon tehtävää ja nähtävää ja tämän toteaminen kv-opiskelijoiden kanssa on äärimmäisen mielenkiintoista ja palkitsevaa. Mikäli haluat jatkaa tai aloittaa vaihtosi Suomessa, ota vapaasti yhteyttä kiltasi kv-vastaavaan, joka kertoo enemmän toiminnasta!

Kv-ISOhenkilönä toimimisen lisäksi yksi parhaimpia väyliä luoda kontakti ulkomaisiin vaihto-opiskelijoihin on ylioppilaskunnan ESN (Erasmus Student Network) -jaoksen kautta. Katso AYY:n sivut Jäsenille  - Vapaaehtoistoiminta - Kansainvälisyyttä (http://ayy.fi/jasenille/vapaaehtoistoiminta/kansainvalisyytta/ )

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan englanninkielisessä ohjelmassa Aalto-yliopistossa, löytyy tätä tarkoitusta varten useita englanninkielisiä ns. Master-ohjelmia. Kansainvälisessä yhteistyössä esim. muiden Pohjoismaiden kanssa toteutettaviin ohjelmiin sisältyy liikkuvuusjakso, jonka aikana opiskellaan esim. yksi lukuvuosi ulkomailla. Näihin ohjelmiin on oma hakuaikansa ja hakuvaatimuksensa. Lisätietoja maisteriohjelmia käsittelevässä luvussa sekä verkossa: http://www.aalto.fi/en/for/prospective/ / http://eng.aalto.fi/en/for/prospective/

Muista myös...

 • professorit, erityisesti oma professorisi (heillä on usein kansainvälisiä suhteita)
 • ilmoitustaulut
 • ylioppilaskunnan kv -info
 • yhdistykset (IAESTE, AIESEC, jne.)
 • CIMO, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, cimo.fi
 • eri maiden kulttuuri-instituutit ja konsulaatit 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla