Lukuvuoden aikataulut

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Aalto-yliopiston opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi (L 558/2009, 39 §). Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus.

Aalto-yliopiston lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi 2013–2014 on 2.5.- 13.9.2013 (vanhat opiskelijat). Uudet opiskelijat ilmoittautuvat hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelijat, jotka eivät ole ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana, menettävät oikeutensa opiskella. Ilmoittautumisen laiminlyöneiden tulee hakea erillisellä menettelyllä opiskeluoikeuden palauttamista. Jos laiminlyönti on kestänyt yli yhden lukuvuoden, opiskeluoikeuden palauttamista hakevalta opiskelijalta edellytetään muun muassa tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta kohtuullisessa ajassa. Jos opiskeluoikeus palautetaan, peritään säädetty uudelleenkirjautumismaksu (35 euroa vuonna 2012).

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosi-ilmoittautuminen . tai korkeakoulun opiskelija- ja opintopalvelupisteestä (OOP-palvelupiste).

Lukuvuoden 2013 – 2014 opetus- ja arviointijaksot

Lukuvuoden opetus on jaettu viiteen periodiin. Yksi periodi kestää seitsemän viikkoa. Periodin viimeinen viikko on palautejakso, joka on varattu harjoitustöiden viimeistelyyn, kurssin tulosten esittelyyn ja opiskelijoiden oppimisen arviointiin erilaisten menetelmien avulla (rehtorin periodipäätös 26.11.2012). Palautejaksolla on mahdollista järjestää myös opetusta. Esimerkiksi kurssin jatkuessa peräkkäisillä periodeilla, opetus voi jatkua edeltävän periodin viimeisellä viikolla.

Syyslukukausi 2013  
Arviointijakso (mm. rästitentit) ma 26.8. - la 31.8.2013
Uusien opiskelijoiden orientaatio/ intensiiviopetusjakso ma 2.9. - la 7.9.2013
I opetusperiodi   ma 9.9. - la 26.10.2013
II opetusperiodi  ma 28.10. - la 14.12.2013
Arviointijakso/ intensiiviopetusjakso ma 16.12. - la 21.12.2013

 

Kevätlukukausi 2014  
III opetusperiodi ti 7.1. - la 22.2.2014
IV opetusperiodi ma 24.2. - la 12.4.2014
V opetusperiodi  ma 14.4. - la 31.5.2014
Arviointijakso (mm. rästitentit)                      ma 2.6. - la 7.6.2014

Oppimisen arviointi tenttien avulla ja/tai muilla tavoilla

Oppimisen arviointia voidaan tehdä arviointijaksoilla, periodien viimeisten viikkojen eli palauteviikkojen aikana (esim. luentokuulustelut) ja lauantaitenttipäivinä.

Lauantaitentit lukuvuonna 2013-2014

Otaniemen kampuksella lauantaitenttien järjestäjänä toimii Matematiikan ja systeemianalyysin laitos ja lauantaitenttimahdollisuutta voivat käyttää kaikkien tekniikan alan korkeakoulujen opiskelijat.

Lauantaitentit
Syksy 2013 7.9. 19.10. 26.10. 16.11. 30.11. 7.12. 14.12. 21.12.    
Kevät 2014 11.1. 18.1. 1.2. 22.2. 1.3. 8.3. 12.4. 26.4. 17.5. 24.5.

Mallilukujärjestykset pääaineittain

Koko maisterivaiheen opintojen ajalle kullekin pääaineelle laaditaan mallilukujärjestykset. Ne kattavat koko maisteriopintojen ajan.

Luku- ja tenttijärjestykset

Koko lukuvuotta koskevat luku- ja tenttijärjestykset julkaistaan lukuvuoden alussa. Lukujärjestyksestä käy ilmi lukuvuoden aikana maisterivaiheen opinnoissa järjestettävät kurssit sekä missä ja milloin ne pidetään.

Tenttijärjestyksestä löytyvät tenttien ajankohdat.

Luku- ja tenttijärjestykset löytyvät Into-portaalista  https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1021564 sekä opintoneuvolan ilmoitustaululta. Kursseittain tiedot löytyvät WebOodi -järjestelmästä (oodi.aalto.fi/a/).

Muiden koulutusohjelmien luku- ja tenttijärjestykset ovat nähtävissä vastaavalta kohdalta kyseisen korkeakoulun Into-sivuilla. Ajantasaisin tieto löytyy WebOodi -,järjestelmästä. Luku- ja tenttijärjestyksiin julkaisemisen jälkeen tulevat muutokset ovat nähtävillä WebOodi–järjestelmässä sekä kurssien Noppa-sivuilla. Luku- ja tenttijärjestykseen liittyvissä kysymyksissä voi myös ottaa yhteyttä suoraan kurssin opettajaan tai opintoneuvolaan.

Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa tenttejä myös kesällä 2014. Tieto kesäopetuksesta ja -tenteistä löytyy Into-sivuilta  https://into.aalto.fi/display/fikandeng/  kohdasta into.aalto.fi -> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle -> Insinööritieteiden korkeakoulu -> Lukuvuosikalenterià Kesäopetus.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla