Yliopisto ja hallinto

Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto on aloittanut toimintansa 1.1.2010 ja toimii säätiöpohjaisena yliopistona. Toiminnan kulmakiviä ovat vahva opetus ja tutkimus, ja päämääränä on kehittyä omaleimaisena  kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista vuoteen 2020 mennessä. Yliopisto rakentuu kuudesta alansa johtavasta korkeakoulusta:  Kauppakorkeakoulusta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä Insinööritieteiden, Kemian tekniikan, Perustieteiden ja Sähkötekniikan korkeakoulusta. Perus- ja jatko-opiskelijoita koko yliopistossa on noin 20 000 opiskelijaa ja henkilöstöä noin  4700, joista professoreja noin 350.

Opiskelijat ovat tärkeä osa korkeakoulun opiskeluyhteisöä. Aalto-yliopisto kouluttaa oman alansa erikoisosaajia ja monialaisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Aalto-yliopistosta valmistuu kauppatieteiden ja taiteiden kandidaatteja ja maistereita, tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä sekä arkkitehtejä ja maisema-arkkitehtejä. Maisteri- ja diplomi-insinöörin tutkinnon jälkeen voi hakeutua jatko-opintoihin ja suorittaa jatkotutkintoina alan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Aalto-yliopisto hyödyntää monitieteistä luonnettaan käynnistämällä uusia, korkeakoulujen osaamista yhdistäviä tutkimushankkeita, opiskelukokonaisuuksia ja kursseja. Korkeakoulut tarjoavat Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden kautta kursseja, jotka ovat avoimia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. Yliopiston uuden osaamisen työpajoja ovat Design Factory, Media Factory ja Service Factory, joissa akateemiset tiimit ja projektit sekä yritykset ja julkiset yhteisöt toimivat yhdessä. Yhteistyön tuloksena syntyvä tutkimustieto siirtyy opetukseen saumattomasti.

Lisää tietoa Aalto-yliopistosta ja opiskelusta Aalto-yliopistossa: http://www.aalto.fi/fi/ ja http://www.aalto.fi/fi/studies/ 

Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu on yksi neljästä tekniikan alan korkeakoulusta. Korkeakouluun kuuluu kuusi ainelaitosta, jotka ovat energiatekniikan laitos, koneenrakennustekniikan laitos, maanmittaustieteiden laitos, rakennustekniikan laitos, sovelletun mekaniikan laitos sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Lisäksi korkeakoulun yhteydessä toimivat erillisinä tutkimusyksikköinä Energiatekniikan instituutti ja Talotekniikan instituutti.

Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkitaan ja opetetaan aloja, joiden muodostama kokonaisuus käsittää koko rakennetun ympäristömme.Korkeakoulussa luodaan uutta tietoa ja ratkaisuja palvelemaan kestävän kehityksen päämääriä. Ympäristön hyvinvointiin, esteettisyyteen ja ihmisten terveyteen sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset edellyttävät uusia ratkaisuja, joiden etsimisessä korkeakoulu on mukana.

Koulutusta tarjotaan kiinteistötalouden, geomatiikan, energiatekniikan, konetekniikan, kuljetusvälinetekniikan, rakennustekniikan sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan aloilla. Tekniikan kandidaattiohjelma uudistuu syksystä 2013 alkaen. Insinööritieteiden kandidaattiohjelman uudistus toteutetaan käytännössä lukuvuosi kerrallaan. Kandidaattikoulutuksen uudistumisen myötä myös maisteritason koulutus eli kaksivuotisen diplomi-insinööritutkinnon koulutus uudistuu. Rakenteelliset uudistukset maisteritasolla toteutuvat lukuvuodesta 2016-2017 lähtien, jolloin uusimuotoiset maisteritason ohjelmat viimeistään aloitetaan.

Lisätietoa kandidaattiohjelman uudistuksesta: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Kandidaattiuudistus

Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkintonsa suorittaneiden asiantuntijuutta
arvostetaan yhteiskunnassa. Koulun kasvatit ovat perinteisesti työllistyneet hyvin ja
monet ovat kohonneet urallaan vaativiin vastuutehtäviin yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla. Vuosittain korkeakoulusta valmistuu 300 DI-tutkinnon ja 20 tekniikan tohtorin tutkinnon suorittanutta.

Korkeakoulun hallinto

Vuoden 2013 alussa Insinööritieteiden korkeakoulun henkilöstön lukumäärä on  noin 800 henkilöä (noin 700 henkilötyövuotta), joista professoreita n. 60. Perus- ja jatkotutkintoa opiskelevien määrä on n. 3300 opiskelijaa.

Korkeakoulun viralliset toimielimet ovat dekaani ja insinööritieteiden akateeminen komitea. Korkeakoulun dekaanin tehtävänä on johtaa korkeakoulun operatiivista toimintaa. Opintoasioissa hän mm. ottaa opiskelijat korkeakouluun, myöntää insinööritieteissä annettavat tutkinnot sekä käsittelee opintoasioihin ja opiskelijavalintaan liittyvät oikaisuasiat. Lisäksi hän hän toimii akateemisen komitean puheenjohtajana. Insinööritieteiden dekaanina on 1.7.2013 aloittanut professori Gary Marquis.

Akateeminen komitea

Akateemisessa komiteassa ovat edustettuina korkeakoulun professoreita, muuta tutkimus- ja opetushenkilökuntaa sekä opiskelijajäseniä.  Puheenjohtajana toimii korkeakoulun dekaani ja asioiden esittelijänä opintoasiainpäällikkö. Akateeminen komitea käsittelee opintoihin liittyviä asioita ja päättää mm. koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista sekä valintaperusteista. Lisäksi komitea käsittelee muut akateemiseen toimintaan liittyvät asiat, esimerkiksi päättää tohtoripromootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Koulutusneuvostot

Akateemisen komitean lisäksi korkeakoululla on kaikkien koulutusohjelmien yhteinen koulutusneuvosto sekä tohtorikoulutusneuvosto jatko-opintoasioita varten. Koulutusneuvoston puheenjohtajana toimii varadekaani ja asioiden esittelijöinä koulutusohjelmien suunnittelijat. Koulutusneuvoston tehtävänä on hyväksyä diplomitöiden aiheet, valvojat ja ohjaat sekä arvostella diplomityöt. Lisäksi koulutusneuvosto tekee esitykset akateemiselle komitealle opetussuunnitelmasta ja valintaperusteista. Lisäksi koulutusneuvosto on vastuussa koulutusohjelmien arvioinnista  ja kehittämisestä.

Tohtorikoulutusneuvoston puheenjohtajana toimii tehtävään nimetty professori ja esittelijänä jatko-opinnoista vastaava suunnittelija. Tohtorikoulutusneuvoston tehtävänä on mm. valmistella tohtorikoulutettavien valinta dekaanin päätettäväksi, kehittää tohtorikoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja, tehdä esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista, hyväksyä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aihe ja päättää kielestä, nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat ja väitöskirjan esitarkastajat sekä arvostella lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat.

 

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ellei muuta mainita.

Korkeakoulun johto

Dekaani

Gary Marquis, puhelin 040 720 1093
Käyntiosoite: K1 –talo, Otakaari 4, Espoo
Postiosoite: PL 14100, 00076 Aalto

Opintoasiain päällikkö Marjo Immonen
Käyntiosoite: R-talo, Rakentajanaukio 4 A, Espoo
Postiosoite: PL 12100, 00076 Aalto
Varadekaanit

Kirsi Virrantaus (opetustoiminta), puhelin 050 0463729
Käyntiosoite: Gentti-talo, Vaisalantie 8, Espoo
Postiosoite: PL 15800, 00076 Aalto

Olli Varis (tutkimustoiminta), puhelin 050 5661043 
Käyntiosoite: Rakentajanaukio 4 A, Espoo 
Postiosoite: PL 12100, 00076 Aalto

Kansainvälisten asioiden päällikkö

Saara Sokolnicki, puhelin 050 5934886
Käyntiosoite: K1-talo, Otakaari 4, Espoo
Postiosoite: PL 14100, 00076 Aalto

Koulutusohjelmien opintopalvelut

Koulutusohjelman opintopalveluihin voit olla yhteydessä kaikkiin tutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa, kuten

 • henkilökohtaisen opetussuunnitelman vahvistaminen
 • diplomityöhön ja valmistumiseen liittyvät prosessit
 • harjoittelu
 • opintojen ohjaus ja neuvonta

Henkilökunta

Energia- ja LVI-tekniikka opintokoordinaattori Erika Ruohonen,
puhelin 050 347 6498
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Geomatiikka ja kiinteistötalous suunnittelija Päivi Kauppinen,
puhelin 050 598 7232
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Konetekniikka suunnittelija Ville Kivimäki,
puhelin 050 347 7263
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka, rakennus- ja ympäristötekniikka suunnittelija Seppo Hänninen, puhelin  050 347 3968
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka suunnittelija Seppo Hänninen, puhelin 050 347 3968

Korkeakoulun yleiset opinto- ja opiskelijapalvelut

Opinto- ja opiskelijapalvelupisteeseen (OOP-palvelupiste) voit olla yhteydessä mm. seuraavissa asioissa:

 • lukuvuosi-ilmoittautuminen
 • opiskelu- ja läsnäolotodistukset
 • viralliset opintorekisteriotteet
 • nimen- ja osoitteenmuutokset opiskelijarekisteriin
 • tutkintotodistuksen noutaminen
Käyntiosoite K1-talo, Otakaari 4
050 347 8230
Postiosoite PL 14100, 00076 AALTO
Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Aukioloajat ma-pe klo 9-11 ja klo 12-14

OOP-palvelupisteen yhteydessä työskentelee myös korkeakoulun opinto-ohjaaja, joka palvelee kaikkia opiskelijoita mm. seuraavissa asioissa:

 • opintojen tilanteen ja tavoitteiden selkiyttäminen
 • opiskelun ja ajankäytön suunnittelu
 • omien opiskelutaitojen kehittäminen
 • lisäpotkua opintoihin
 • motivaatio-ongelmat
 • palaaminen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen

Opinto-ohjaaja Anu Vaaraniemeen voit ottaa yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse tai tulla käymään myös ilman ajanvarausta.

Käyntiosoite: K1-talo, Otakaari 4, huone 102
Puhelin: 050 344 0675
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                   

OOP-palvelupisteen vieressä sijaitsee myös korkeakoulun kansainvälisten asioiden palvelut. Voit olla yhteydessä heihin seuraavissa asioissa:

 • vaihto-opiskelu ulkomailla ja siihen liittyvät käytännöt
 • Aalto-yliopiston vaihto-opiskelun apurahojen hakeminen
 • muut kansainvälistymismahdollisuudet opintojen aikana
Master-ohjelmat

suunnittelija Saara Sokolnicki,
puhelin 050 593 4886

suunnittelija Börje Helenius,
puhelin 050 590 6388 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opiskelijavaihto
Ulkomaille lähtevät opiskelijat

suunnittelija Riikka Jääskeläinen,
puhelin 050 409 0745 (äitiyslomalla)

sijainen: suunnittelija Mirka Jalonen,
puhelin 050 563 3386
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Saapuvat opiskelijat kv-opintosihteeri Hannele Pietola,
puhelin 050 406 6951
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Käyntiosoite K1-talo, Otakaari 4

Opinto- ja harjoitteluneuvojat

Korkeakouluissa työskentelevät opintoneuvojat ovat opinnoissaan pidemmälle ehtineitä opiskelijoita, joiden puoleen voi kääntyä opiskeluun ja harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Opintoneuvojat ovat tavattavissa lukukausien aikana vastaanottoaikoina, jotka löytyvät opintoneuvolan ovesta ja Into-sivustolta. Tarvittaessa opiskelija voi sopia tapaamisesta opintoneuvojan kanssa myös vastaanottoaikojen ulkopuolella. Opintoneuvojien puoleen voi kääntyä kaikissa opiskeluun ja opiskeluelämään liittyvissä kysymyksissä. Kansainvälinen opintoneuvoja auttaa kansainvälisistä opinnoista kiinnostuneita opiskelijoita ulkomaisen opiskelupaikan valinnassa ja hankinnassa sekä neuvoo lisäksi ulkomaalaisia opiskelijoita. Harjoitteluneuvojan tehtäviin kuuluu neuvoa harjoitteluun ja sen hyväksymiseen liittyvissä  kysymyksissä.  

Login Form

Powered by jms multisite for joomla