Sivuaine osana kandidaatin tutkintoa

 

Sivuaine on kandidaatin tutkinnossa pakollinen osa tutkintoa. Sivuaineen laajuus on 25 op. Sivuaine on suositeltavaa valita niin, että se tukee pääaineen opintoja. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden korkeakoulun toisesta pääaineesta muodostetun sivuaineen, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta kotimaisesta tai ulkomaisesta yliopistosta. Toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa opiskeltavaan sivuaineeseen suoritettavien kurssien on täytettävä Aalto-yliopiston ja Insinööritieteiden korkeakoulun opintojen hyväksilukemista koskevat vaatimukset.

Muussa yliopistossa (kotimaisessa tai ulkomaisessa) suoritettavasta sivuaineesta on sovittava etukäteen pääaineesta vastaavan professorin kanssa. On tärkeää varmistaa etukäteen, että opiskeltava sivuaine muodostaa opintokokonaisuuden, joka on sellaisenaan opetuksen järjestävän yliopiston opetussuunnitelmassa. Opiskelijan tulee toimittaa tarvittavat dokumentit muussa yliopistossa opiskeltavasta sivuaineesta.

Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta löytyvät Intosta Aalto-yliopiston opiskelun ja opintojen säännöstöstä

Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Insinööritieteiden korkeakoulussa löytyvät Intosta kohdasta Omien opintojen suunnittelu /Omien+opintojen+suunnittelu -> Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen.

Sekä Insinööritieteiden omat että muiden tekniikan alan korkeakoulujen tarjoamat sivuaineet löytyvät Aallon sivuaineoppaasta. Sivuaineopas löytyy Aallon verkko-oppaiden sivulta http://studyguides.aalto.fi/ja Intosta https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Sivuaine-+ja+erillisopiskelijalle

Login Form

Powered by jms multisite for joomla