Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu ja yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto on aloittanut toimintansa 1.1.2010 ja toimii säätiöpohjaisena yliopistona. Toiminnan kulmakiviä ovat vahva opetus ja tutkimus ja päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista vuoteen 2020 mennessä. Yliopisto rakentuu kuudesta alansa johtavasta korkeakoulusta: Kauppakorkeakoulusta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä Insinööritieteiden, Kemian tekniikan, Perustieteiden ja Sähkötekniikan korkeakoulusta. Perus- ja jatko-opiskelijoita koko yliopistossa on noin 20 000 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 5000, joista professoreja 380.

Opiskelijat ovat tärkeä osa yhteisöä. Aalto-yliopisto kouluttaa oman alansa erikoisosaajia ja monialaisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Aalto-yliopistosta valmistuu kauppatieteiden ja taiteiden kandidaatteja ja maistereita, tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä sekä arkkitehtejä ja maisema-arkkitehtejä. Vuonna 2013 valmistui n. 1 500 kandidaattia ja n. 1 600 maisteria. Maisteri- ja diplomi-insinöörin tutkinnon jälkeen voi hakeutua jatko-opintoihin ja suorittaa jatkotutkintoina alan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Vuonna 2013 myönnettiin n. 200 tohtorin tutkintoa.

Aalto-yliopisto hyödyntää monitieteistä luonnettaan käynnistämällä uusia, korkeakoulujen osaamista yhdistäviä tutkimushankkeita, opiskelukokonaisuuksia ja kursseja. Korkeakoulut tarjoavat Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden kautta kursseja, jotka ovat avoimia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. Yliopiston uuden osaamisen työpajoja ovat Design Factory, Media Factory ja Service Factory, joissa akateemiset tiimit ja projektit sekä yritykset ja julkiset yhteisöt toimivat yhdessä. Yhteistyön tuloksena syntyvä tutkimustieto siirtyy opetukseen saumattomasti.

Lisää tietoa Aalto-yliopistosta ja opiskelusta Aalto-yliopistossa: http://www.aalto.fi/fi/  ja http://www.aalto.fi/fi/studies/ 

Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu on yksi neljästä tekniikan alan korkeakoulusta. Korkeakouluun kuuluu kuusi ainelaitosta, jotka ovat energiatekniikan laitos, koneenrakennustekniikan laitos, maanmittaustieteiden laitos, rakennustekniikan laitos, sovelletun mekaniikan laitos sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Lisäksi korkeakoulun yhteydessä toimivat Aalto-yliopiston Design Factory ja Digitaalisen suunnittelun laboratorio (ADDLAB) ja erillisinä tutkimusyksikköinä Energiatekniikan instituutti ja Talotekniikan instituutti.

Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkitaan ja opetetaan aloja, joiden muodostama kokonaisuus käsittää koko rakennetun ympäristömme. Korkeakoulussa luodaan uutta tietoa ja ratkaisuja palvelemaan kestävän kehityksen päämääriä. Ympäristön hyvinvointiin, esteettisyyteen ja ihmisten terveyteen sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset edellyttävät uusia ratkaisuja, joiden etsimisessä korkeakoulu on mukana.

Koulutusta tarjotaan kiinteistötalouden, geomatiikan, energiatekniikan, konetekniikan, rakennustekniikan sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan aloilla. Tekniikan kandidaattiohjelma on uudistunut syksystä 2013 alkaen, ja myös maisterivaiheen eli kaksivuotisen diplomi-insinöörin koulutus uudistuu. Insinööritieteiden korkeakoulussa uusimuotoiset maisteriohjelmat alkavat syksyllä 2016.

Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkintonsa suorittaneiden asiantuntijuutta arvostetaan yhteiskunnassa. Koulun kasvatit ovat perinteisesti työllistyneet hyvin ja monet ovat kohonneet urallaan vaativiin vastuutehtäviin yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla. Vuosittain korkeakoulusta valmistuu 300 DI-tutkinnon ja 20 tekniikan tohtorin tutkinnon suorittanutta.

Korkeakoulun hallinto

Vuonna 2013 Insinööritieteiden korkeakoulun henkilöstön lukumäärä oli noin 800 henkilöä, joista professoreita noin 60. Perus- ja
jatkotutkintoa opiskelevien määrä on noin 3 800 opiskelijaa.

Korkeakoulun viralliset toimielimet ovat dekaani ja insinööritieteiden akateeminen komitea. Korkeakoulun dekaanin tehtävänä on johtaa korkeakoulun operatiivista toimintaa. Opintoasioissa hän mm. ottaa opiskelijat korkeakouluun, myöntää insinööritieteissä annettavat tutkinnot sekä käsittelee opintoasioihin ja opiskelijavalintaan liittyvät oikaisuasiat. Lisäksi hän toimii akateemisen komitean puheenjohtajana. Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani on professori Gary Marquis.

Akateeminen komitea

Akateemisessa komiteassa ovat edustettuina korkeakoulun professoreita, muuta tutkimus- ja opetushenkilökuntaa sekä opiskelijajäseniä.  Puheenjohtajana toimii korkeakoulun dekaani ja asioiden esittelijänä opintoasiainpäällikkö. Akateeminen komitea käsittelee opintoihin liittyviä asioita ja päättää mm. koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista sekä valintaperusteista. Lisäksi komitea käsittelee muut akateemiseen toimintaan liittyvät asiat, esimerkiksi päättää tohtoripromootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Koulutusneuvostot

Akateemisen komitean lisäksi korkeakoululla on kaikkien koulutusohjelmien yhteinen koulutusneuvosto sekä tohtorikoulutusneuvosto jatko-opintoasioita varten. Koulutusneuvoston puheenjohtajana toimii varadekaani ja asioiden esittelijöinä koulutusohjelmien suunnittelijat. Koulutusneuvoston tehtävänä on hyväksyä diplomitöiden aiheet, valvojat ja ohjaat sekä arvostella diplomityöt. Lisäksi koulutusneuvosto tekee esitykset akateemiselle komitealle opetussuunnitelmasta ja valintaperusteista. Lisäksi koulutusneuvosto on vastuussa koulutusohjelmien arvioinnista ja kehittämisestä.

Tohtorikoulutusneuvoston puheenjohtajana toimii tehtävään nimitetty professori ja esittelijänä jatko-opinnoista vastaava suunnittelija. Tohtorikoulutusneuvoston tehtävänä on mm. valmistella tohtorikoulutettavien valinta dekaanin päätettäväksi, kehittää tohtorikoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja, tehdä esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista, hyväksyä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aihe ja päättää kielestä, nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat ja väitöskirjan esitarkastajat sekä arvostella lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat. 

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ellei muuta mainita.

Korkeakoulun johto

Dekaani Gary Marquis, puhelin 040 720 1093
Käyntiosoite: K1 -talo, Otakaari 4, Espoo
Postiosoite: PL 14100, 00076 Aalto
Opetuksesta vastaava varadekaani

Kirsi Virrantaus, puhelin 050 0463729
Käyntiosoite: K1 -talo, Otakaari 4, Espoo
Postiosoite: PL 14100, 00076 Aalto

Tutkimuksesta vastaava varadekaani Olli Varis, puhelin 050 5661043
Käyntiosoite: Rakentajanaukio 4 A, Espoo
Postiosoite: PL 12100, 00076 Aalto
Opintoasiain päällikkö

Marjo Immonen, puhelin 050 583 9836
Käyntiosoite: R-talo, Rakentajanaukio 4 A, Espoo
Postiosoite: PL 12100, 00076 Aalto

Kansainvälisten asioiden päällikkö Saara Sokolnicki, puhelin 050 5934886
Käyntiosoite: K1 -talo, Otakaari 4, Espoo
Postiosoite: PL 14100, 00076 Aalto

Kandidaattiohjelman henkilökunta

 
Kandidaattiohjelman johtaja

Professori Juha Paavola, puhelin 050 511 3249

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Energia- ja ympäristötekniikan (ENY) pääaineen

vastuuprofessori

Professori Martti Larmi, puhelin 050 569 5625

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kone- ja rakennustekniikan (KJR) pääaineen

vastuuprofessori

Professori Jani Romanoff, puhelin 050 511 3250

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rakennetun ympäristön pääaineen (RYM)

vastuuprofessori

Professori Raine Mäntysalo, puhelin, 050 512 4525

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kandidaattiohjelman suunnittelija

Suunnittelija Pertti Jokela,

puhelin 040 588 5975

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.">Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kandidaattiohjelman pääaineiden opintokoordinaattorit

ENY: opintokoordinaattori Erika Ruohonen,

puhelin 050 347 6498

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KJR: opintokoordinaattori Katri Koistinen,

puhelin 050 413 8773

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

RYM: Suunnittelija Päivi Kauppinen,

puhelin 050 598 7232

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vanhaan ja uuteen tutkintorakenteeseen liittyvät asiat

Suunnittelija Seppo Hänninen,

puhelin 050 347 3968

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Korkeakoulun yleiset opinto- ja opiskelijapalvelut

Opinto- ja opiskelijapalvelupisteeseen (OOP-palvelupiste) voit olla yhteydessä mm. seuraavissa asioissa:

 • opiskelupaikan vastaan ottaminen
 • lukuvuosi-ilmoittautuminen
 • opinto-oikeusasiat
 • opiskelu- ja läsnäolotodistukset
 • viralliset opintosuoritusotteet
 • nimen- ja osoitteenmuutokset opiskelijarekisteriin
 • tutkintotodistuksen noutaminen

Opintopalveluiden yhteystiedot

 • Osoite: K1-talo, Otakaari 4, huone K103
 • puhelin: 050 347 8230
 • sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • Aukioloajat: ma-pe klo 9-11 ja klo 12-14
 • Henkilöstö ja yhteystiedot löytyvät kattavasti Intosta https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opinto-+ja+opiskelijapalveluiden+yhteystiedot

 

OOP-palvelupisteen yhteydessä työskentelee myös korkeakoulun opinto-ohjaaja, joka palvelee kaikkia opiskelijoita mm. seuraavissa asioissa:

 • opintojen tilanteen ja tavoitteiden selkiyttäminen
 • opiskelun ja ajankäytön suunnittelu
 • omien opiskelutaitojen kehittäminen
 • lisäpotkua opintoihin
 • motivaatio-ongelmat
 • palaaminen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen

Opinto-ohjaaja Anu Vaaraniemeen voit ottaa yhteyttä joko soittamalla tai sähköpostitse tai tulla käymään myös ilman ajanvarausta.
Käyntiosoite: K1-talo, Otakaari 4, huone 102 Puhelin: 050 344 0675 sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.     

 

Koulutusohjelmien opintopalvelut (kansliat)

Koulutusohjelman opintopalveluihin voit olla yhteydessä kaikkiin tutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa, kuten

 • henkilökohtaisen opetussuunnitelman vahvistaminen
 • valmistuminen
 • jatko-opinnot
 • harjoittelu
 • opintojen ohjaus ja neuvonta 

Kanslioiden osoitteet:

K1-talo, Otakaari 4, huone K105

Gentti-talo, Vaisalantie 8, huone 119

R-talo, Rakentajanaukio 4, huone 264

Kansainvälisten palveluiden yhteystiedot                                  

OOP-palvelupisteen vieressä sijaitsee korkeakoulun kansainvälisten asioiden palvelut. Voit olla yhteydessä heihin muun muassa seuraavissa asioissa:

 • vaihto-opiskelu ulkomailla ja siihen liittyvät käytännöt
 • Aalto-yliopiston vaihto-opiskelun apurahojen hakeminen
 • muut kansainvälistymismahdollisuudet opintojen aikana
Master-ohjelmat

Suunnittelija Börje Helenius, Otakaari 4, huone K115

puhelin 050 590 6388

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opiskelijavaihto,

ulkomaille lähtevät opiskelijat

Suunnittelija Riikka Jääskeläinen, K1-talo, Otakaari 4, huone K104b

puhelin 050 409 0745

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opiskelijavaihto,

saapuvat opiskelijat

 Kv-opintosihteeri Hannele Pietola, K1-talo, Otakaari 4, huone K104b

puhelin 050 406 6951

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Opintoneuvolat

Opintoneuvojat ovat tavattavissa lukukausien aikana vastaanottoaikoina, jotka löytyvät opintoneuvolan ovesta ja Into-sivuilta. Tarvittaessa opiskelija voi sopia tapaamisesta opintoneuvojan kanssa myös vastaanottoaikojen ulkopuolella. Opintoneuvojien puoleen voi kääntyä kaikissa opiskeluun ja opiskeluelämään liittyvissä kysymyksissä. He neuvovat mm. henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laadinnassa opintojen edistymiseen liittyvissä hakemus- ja valintatilanteissa tutkintoon liittyvissä kysymyksissä.

Opintoneuvolat (vastaanottopaikat) ja niiden yhteystiedot

 • K1-talo, Otakaari 4, huone K103, puhelin vastaanottoaikana: 050 4064409
 • Innopoli 3 D-talo, Vaisalantie 8, vastaanotto 1. kerroksessa, puhelin vastaanottoaikana: 050 4335846
 • R-talo, Rakentajanaukio 4, 1.kerros, puhelin vastaanottoaikana: 050 4426182
 • sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kv-neuvoja vastaanotto

 • K1-talo, Otakaari 4, huone K104b
 • puhelin vastaanottoaikoina: +358 50 410 7200
 • sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Harjoitteluneuvojan vastaanotto

 • K1-talo, Otakaari 4, huone 203a
 • sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opintoneuvojien vastaanottoajat löydät Intosta
https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opintoneuvojat+ja+opinto-ohjaaja

Login Form

Powered by jms multisite for joomla