Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu on yksi neljästä tekniikan alan korkeakoulusta. Korkeakouluun kuuluu kuusi ainelaitosta, jotka ovat energiatekniikan laitos, koneenrakennustekniikan laitos, maanmittaustieteiden laitos, rakennustekniikan laitos, sovelletun mekaniikan laitos sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Lisäksi korkeakoulun yhteydessä toimivat Aalto-yliopiston Design Factory ja Digitaalisen suunnittelun laboratorio (ADDLAB) ja erillisinä tutkimusyksikköinä Energiatekniikan instituutti ja Talotekniikan instituutti.

Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkitaan ja opetetaan aloja, joiden muodostama kokonaisuus käsittää koko rakennetun ympäristömme. Korkeakoulussa luodaan uutta tietoa ja ratkaisuja palvelemaan kestävän kehityksen päämääriä. Ympäristön hyvinvointiin, esteettisyyteen ja ihmisten terveyteen sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset edellyttävät uusia ratkaisuja, joiden etsimisessä korkeakoulu on mukana.

Koulutusta tarjotaan kiinteistötalouden, geomatiikan, energiatekniikan, konetekniikan, rakennustekniikan sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan aloilla. Tekniikan kandidaattiohjelma on uudistunut syksystä 2013 alkaen, ja myös maisterivaiheen eli kaksivuotisen diplomi-insinöörin koulutus uudistuu. Insinööritieteiden korkeakoulussa uusimuotoiset maisteriohjelmat alkavat syksyllä 2016.

Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkintonsa suorittaneiden asiantuntijuutta arvostetaan yhteiskunnassa. Koulun kasvatit ovat perinteisesti työllistyneet hyvin ja monet ovat kohonneet urallaan vaativiin vastuutehtäviin yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla. Vuosittain korkeakoulusta valmistuu 300 DI-tutkinnon ja 20 tekniikan tohtorin tutkinnon suorittanutta.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla