Att studera på svenska

Aalto-universitetet

Aalto-universitetet är ett tvärvetenskapligt universitet med utbildning och forskning inom teknik, ekonomi och konst. Universitetet inledde sin verksamhet 1.1.2010. Aalto-universitetets högskolor är Handelshögskolan, Högskolan för elektroteknik, Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik, Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för arkitektur, konst och design. De är internationellt erkända inom sina områden. Aalto-universitet består av cirka 20 000 studerande och cirka 5 000 anställda.

Kandidatexamen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper består av fyra studiehelheter:

  • Grundstudier 70 sp, dessa är likformiga i alla tre huvudämnen
  • Huvudämnesstudier 50 + 10 sp, varav 10 sp består av kandidatarbetet och kandidatseminariet
  • Biämnesstudier 25 sp
  • Valbara studier 25 sp

 

2013 kandidatexamen struktur

 

Studier

Aalto-universitetet är tvåspråkigt, vilket innebär att svenskspråkiga studerande har rätt att använda sitt modersmål i studierna, t.ex. i tenter, övningsarbeten och seminarier. Kom också ihåg att själv vara aktiv i denna fråga! Mera information om Att studera på svenska hittar du i Into https://into.aalto.fi/display/svmastereng/Planera+dina+studier

Information om studierna i det andra inhemska språket och det främmande  språket finns på Språkcentrets webbplats http://languagecentre.aalto.fi/sv/

Grundkurser på svenska under läsåret 2014-2015

Matematik
MS-A0009 Matrisräkning (5sp)

MS-A0109 Differential- och integralkalkyl 1 (5sp)

MS-A0209 Differential- och integralkalkyl 2 (5sp)

MS-A0309 Differential- och integralkalkyl 3 (5sp)

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik (5sp)
MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik (5sp)

Fysik
PHYS-A5120 Termodynamik (5sp)
PHYS-A5130 Elektromagnetism (5sp)
PHYS-A5140 Materiens struktur (5sp)

Datateknik
CSE-A1110 Programmering 1
Ics-A1120 Programmering 2 (delvis på svenska)

Produktionsekonomi
TU-A1200 Grundkurs Produktionsekonomi (5 sp)

Mera info om undervisning på svenska hittar du i Into: (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3218516

 

Inom samarbetsprogrammet Processindustri & miljöteknik kan du avlägga studier vid Soc&kom (Svenska Social- och kommunalhögskolan) på svenska inom kandidatexamen och vid Chalmers i Göteborg i huvudsak på engelska inom DI studierna. Mera info: http://energytech.aalto.fi/fi/studies/exchange_programs/

(FIF) Framtidens industriföretag (fif.aalto.fi) är ett svensk- och engelskspråkig studiehelhet på magisternivå (DI) som kan läsas som huvud- eller biämnen inom de tekniska högskolorna.

Vid Aalto-universitetet består ett läsår av fem undervisningsperioder som följs av en utvärderingsperiod. Perioderna samt lördagstentamen, läs- och tentordningar för läsåret 2014-2015 finns på adressen https://into.aalto.fi.

Alla kursers webbplatser finns samlade i studie- och undervisningsportalen Noppa på https://noppa.aalto.fi. Noppa innehåller bl.a. beskrivningar av kurserna, föreläsnings- och övningstider samt undervisningsmaterial, information om övningsarbeten och tentamina, kursnyheter och kursresultat.

Studerande ska anmäla sig till kurser och tentamen. Anmälan sker i allmänhet elektroniskt via WebOodi-systemet http://oodi.aalto.fi/r Anmälningsförfarandet bör kontrolleras på den i frågavarande kursens webbplats.

Studieplanering med hjälp av en individuell studieplan (ISP/ HOPS på finska) underlättar studierna. Under studietiden ska den studerande göra en obligatorisk studieplan för studierna som siktar mot examen. Studieplanen görs på en specifik blankett https://into.aalto.fi/display/svmastereng/Planera+dina+studier och den ska godkännas av högskolan. Det är möjligt att göra ändringar i den godkända studieplanen.

Du kan även utnyttja Aalto-universitetets samarbetsavtal för att avlägga studier på svenska. Som exempel kan nämnas JOO-avtalet och Språkalliansen. I JOO-avtalet (flexibel studierätt) ingår alla Finlands universitet. Avtalet berättigar Aalto-universitetets studerande att ansöka om rätt att avlägga studiehelheter eller enskilda kurser vid ett annat universitet. Ansökan görs via JOOPAS-tjänsten på adressen http://www.joopas.fi.

Språkalliansen är ett samarbetsnätverk mellan Aalto-universitetet och övriga svensk- och tvåspråkiga högskolor och universitet i huvudstadregionen. Syftet med Språkalliansen är att förbättra möjligheterna för regionens svenskspråkiga universitetsstuderande att studera språk utgående från sitt modersmål. Studierätt för språkalliansens gemensamma kurser beviljas i samband med anmälan till kursen, dvs. av det samarbetsuniversitet där kursen ordnas. Mera information finns på adressen http://www.sprakalliansen.fi.

Det är även möjligt att avlägga en del av sin examen utomlands genom de utbytesprogram som erbjuds. Tilläggsinformation: into.aalto.fi > Kandidat- och magisterstuderande > [Välj din högskola] > Internationalisering och studier utomlands.

Bestämmelser om studier

Information om allmänna bestämmelser rörande studier vid olika högskolor (teknik), tentamensstadgan, tillgodoräknande av studier mm. hittar du i Into på adressen https://into.aalto.fi/display/svregulations/Startsida och https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1966294

Studievägledning

Svenskspråkig studievägledning och information om studierna fås av planerarna vid Aalto-universitetets Studerandeservice, Otsvängen 1, rum Y199a.

De viktigaste informationskanalerna vid högskolan är webben (into.aalto.fi, noppa.aalto.fi, oodi.aalto.fi) och anslagstavlorna. Ifall det uppstår frågor gällande någon speciell kurs, lönar det sig att i första hand besöka kursens webbplats i Noppa-portalen eller WebOodi.

Kontaktinformation

Pia Rydestedt, studieplanerare, Otsvängen 1, rum 199a, tfn 050 5608 378, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Johanna Söderholm, studieplanerare, Otsvängen 1, rum 199a, tfn 050 3841 725, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teknologföreningen:

https://www.teknologforeningen.fi/, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla