Harjoittelu

Harjoittelu osana kandidaatin opintoja

Harjoittelua suositellaan osana kandidaatin opintoja kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille. Tutkintorakenteessa harjoittelu sijoittuu vapaasti valittaviin opintoihin.

Harjoittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja perehdyttää harjoittelija työyhteisöön ja -ympäristöön. Harjoittelun myötä opiskelija pääsee toimimaan työympäristössä sekä havainnoimaan esimies-alaissuhteita ja diplomi-insinöörien työtehtäviä kyseisessä organisaatiossa. Harjoittelun keskiössä on opiskelija itse. Parhaimmillaan harjoittelu on opiskelijan omien uratoiveiden, opiskelumahdollisuuksien ja omien tavoitteiden ja elämän arvojen välinen vuoropuhelu.

Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuottamisen ja akateemisten taitojen lisäksi konkreettisia työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. Tämän vuoksi korkeakoulu tarjoaa opiskelijalle harjoittelukokonaisuuden, jossa opiskelija voi suorittaa opintopisteitä kolmessa vaiheessa. Harjoittelukokonaisuus koostuu kolmesta osasta ja ne suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija suorittaa omien oppimistavoitteidensa mukaisia osasuorituksia saaden 1 opintopisteen opintovuoden aikana (ENG-A1010 Harjoittelupassi). Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa 2 opintopisteen työympäristöharjoittelun (ENG-A2020Työympäristöharjoittelu tai ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla). Toisen opintovuoden kesällä opiskelija voi halutessaan syventää osaamistaan ja näkemystään suorittamalla syventävän harjoittelun, josta saa 2 opintopistettä (ENG-A3030 Syventävä harjoittelu tai A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla).

Harjoittelu osana tutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 1 - 5 op riippuen siitä, mitä harjoittelukursseja hän suorittaa. Lisää tietoa harjoittelusta löytyy Insinööritieteiden korkeakoulun Into-sivuilta kohdasta Omien opintojen suunnittelu –> Harjoittelu.

Hyvin hoidettu harjoittelu ja oppimista reflektoiva raportointi tukee opiskelijan kehittymistä alansa ammattilaiseksi. Monipuolinen harjoittelukokemus mahdollistaa lisäksi työympäristön omaa tehtäväkenttää laajemmin tuntevaksi asiantuntijaksi, tutkijaksi ja/tai esimieheksi kehittymisen.

Harjoittelupaikan hakeminen on opiskelijan omalla vastuulla. Apua saa Ura- ja rekrytointipalveluista sekä Insinööritieteiden korkeakoulun harjoitteluneuvojilta.

Harjoittelua esitellään tarkemmin syksyn orientaatiokurssien yhteydessä. Lisätietoja harjoittelusta saa myös harjoitteluneuvojalta. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto- ja harjoitteluneuvojien vastaanottoajat ilmoitetaan Into-sivulla https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opintoneuvojat+ja+opinto-ohjaaja

DI-tutkinnon rakenne ja sisältö on vielä työn alla, mutta siihen on jo suunniteltu sisällytettäväksi 1-5 opintopisteen edestä ammattiharjoittelua vapaasti valittaviin opintoihin.

2013 kandi harjoittelu

Harjoittelukurssit

Koodi

Kurssin nimi

op

ENG-A1010

Harjoittelupassi

1

ENG-A2010 tai

ENG-A2011

Työympäristöharjoittelu tai

Työympäristöharjoittelu ulkomailla

2

ENG-A3030 tai

ENG-A3031

Syventävä harjoittelu tai

Syventävä harjoittelu ulkomailla

2

Opiskelija voi sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 1 - 5 op

 

Praktik

Praktik rekommenderas som en del av kandidatstudierna till alla studeranden på Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Den lägre grundexamen (teknologie kandidatexamen) kan innehålla 1-5 sp praktik som valbara studier. Ett nytt system, med praktiken fördelad i tre steg, introduceras i det nya studieprogrammet. Det första steget är ett 1 studiepoängs informations- och planeringspaket, som bör avläggas före de egentliga praktikperioderna. Det andra steget är en 2 studiepoängs arbetsmiljöpraktik. Det tredje steget är en 2 studiepoängs fördjupad praktik, som kan avläggas efter det andra studieåret. Praktikperioderna är vanligtvis under somrarna efter det första och andra studieåret. Praktik under läsåret rekommenderas inte. Mera information on praktik ges på höstens orienteringskurs för nya studeranden.

Vänligen observera att studeranden själv är ansvarig för anskaffning av sin praktikplats, som hjälp för detta finns till exempel Aalto-universitetets karriärservice samt praktikrådgivare.

Länk till deras Into-sidor: https://into.aalto.fi/display/svcareer/Startsida

Työnhakuun ja harjoitteluun liittyvät palvelut

Ura- ja rekrytointipalvelut (Otakaari 1, 1. krs) toimii Aalto-yliopiston tekniikan alan opiskelijan linkkinä työelämään. Voit käydä paikan päällä aukioloaikoina (ma-to klo 12–14) kysymässä neuvoja työnhakuun tai laittaa sähköpostia Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Yksikössä annetaan neuvoja työnhakupapereiden tekemiseen ja autetaan työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee myös opiskelijan harjoittelua kotimaassa ja ulkomailla erilaisin apurahoin. Lisäksi Ura- ja rekrytointipalvelut järjestää yhdessä Alumni- ja yrityssuhteet -yksikön kanssa lukuvuoden aikana useita erilaisia tapahtumia, joissa voit tavata eri tekniikan alojen työnantajia.

Löydät tarkemmat tiedot palveluista, koulutuksista ja järjestettävistä tapahtumista Ura- ja rekrytointipalveluiden Aalto CareerWebistä (vaatii Aalto-kirjautumisen) osoitteesta into.aalto.fi/careerweb. Aalto CareerWebissä pääset tutustumaan myös Aallon opiskelijoille tarjottaviin työ- ja harjoittelupaikkoihin sekä diplomityötoimeksiantoihin.

Urapsykologi ohjaa ja valmentaa mm. urasuunnittelussa, työnhaussa, itsensä johtamisessa ja oman työelämän tavoitteissa. Palvelu on luottamuksellinen ja maksuton. Urapalveluiden urapsykologina toimii Seija Leppänen. Ajanvarauksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soittamalla 050 326 0103. Lisätietoja saa Aalto CareerWebistä.

Insinööritieteiden korkeakoulussa ura- ja rekrytointipalvelujen yhteyshenkilönä toimiva suunnittelija Leila Kuusela avustaa mm. opiskelijoiden, työnantajien ja opetushenkilöstön yhdyshenkilönä työnhakuun ja harjoitteluun liittyvien tapahtumien, tilaisuuksien ja vierailujen toteuttamisessa. Yhteydenotot voi tehdä osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soittamalla puh. 050 431 7424.

Harjoittelupaikan hankkiminen on osa työharjoittelua ja jokainen opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hankkimisesta. Apua saa Ura- ja rekrytointipalveluista sekä Insinööritieteiden korkeakoulun harjoitteluneuvojalta. Kattavimman tiedon ajankohtaisista harjoitteluasioista, harjoitteluohjelmistasekä avoimista harjoittelu- ja työpaikoista löydät Aalto CareerWebistä.

Linkki asiaan liittyvälle koulun INTO-sivulle: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Palvelut+opiskelijalle

Kansainvälinen harjoittelu on erittäin suositeltavaa. Ulkomaan harjoittelussa on olennaista tutustua tekniikan alaan kansainvälisessä ympäristössä, oppia työskentelemään toisen kulttuurin työympäristössä sekä parantaa kielitaitoa.

Ulkomaan harjoittelusta kiinnostuneiden kannattaa tutustua Ura- ja rekrytointipalveluiden Aalto CareerWebissä esiteltyihin kansainvälisiin harjoitteluohjelmiin, hakuaikoihin ja kansainvälisen harjoittelun apurahoihin.

Voit hakea ulkomaille harjoitteluun harjoitteluohjelmien kautta tai itsenäisesti. IAESTE-ohjelma tarjoaa eritasoisia harjoittelumahdollisuuksia ympäri maailmaa. Haku ohjelmaan tapahtuu helmikuussa. Lue ohjelmasta tarkemmin osoitteesta iaeste.fi. Muita mahdollisuuksia ovat mm. Vulcanus ja CERN -harjoittelut. Lisäksi kannattaa tutustua opiskelijajärjestöjen tarjoamiin harjoittelumahdollisuuksiin.

Harjoittelupaikan ulkomailta voi hankkia myös omatoimisesti ottamalla itse yhteyttä ulkomaiseen työnantajaan.

Ulkomaanharjoittelun apurahat. Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut myöntää ulkomailla harjoitteleville opiskelijoille matka-, harjoittelu- ja Erasmus-apurahaa. Apurahoja voidaan myöntää opiskelijoille, jotka ovat edenneet opinnoissaan kohtuullisesti. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Ura- ja rekrytointipalveluihin ennen harjoittelun alkamista. Hakemuslomakkeen, tarkemmat ohjeet ja tietoa apurahoista löydät ositteesta https://into.aalto.fi/display/ficareerweb/Harjoitteluohjelmat+ja+-apurahat.

 

Alumnitoiminta. Aalto-yliopiston alumniverkosto kokoaa yhteen 30 000 yliopiston kasvattia eri korkeakouluista. Alumniportaali AlumniNET toimii yhteydenpitoalustana alumnien kesken ja tarjoaa monipuolisen kanavan ammatilliseen verkostoitumiseen.

Voit rekisteröityä AlumniNETiin jo kandidaatintutkinnon suoritettuasi! Alumniverkoston jäsenenä pysyt kuulolla yliopiston kuulumisista, saat kutsuja alumnitapahtumiin ja asiantuntijatilaisuuksiin, tilaisuuden kehittää osaamistasi sekä mahdollisuuden osallistua yliopistoyhteisön toimintaan monin eri tavoin.

Voit myös osallistua alumnitoimintaan jo opiskeluaikanasi. Mentorointi, urahaastattelut ja ystäväperhetoiminta edistävät opiskelijoiden työelämätietoutta ja alumnien ja opiskelijoiden kohtaamisia ja verkostoitumista. 

Opiskelija tänään – alumni ikuisesti! 

alumninet.aalto.fi

Login Form

Powered by jms multisite for joomla