Harjoittelu osana kandidaatin opintoja

Harjoittelua suositellaan osana kandidaatin opintoja kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille. Tutkintorakenteessa harjoittelu sijoittuu vapaasti valittaviin opintoihin.

Harjoittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja perehdyttää harjoittelija työyhteisöön ja -ympäristöön. Harjoittelun myötä opiskelija pääsee toimimaan työympäristössä sekä havainnoimaan esimies-alaissuhteita ja diplomi-insinöörien työtehtäviä kyseisessä organisaatiossa. Harjoittelun keskiössä on opiskelija itse. Parhaimmillaan harjoittelu on opiskelijan omien uratoiveiden, opiskelumahdollisuuksien ja omien tavoitteiden ja elämän arvojen välinen vuoropuhelu.

Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuottamisen ja akateemisten taitojen lisäksi konkreettisia työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. Tämän vuoksi korkeakoulu tarjoaa opiskelijalle harjoittelukokonaisuuden, jossa opiskelija voi suorittaa opintopisteitä kolmessa vaiheessa. Harjoittelukokonaisuus koostuu kolmesta osasta ja ne suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija suorittaa omien oppimistavoitteidensa mukaisia osasuorituksia saaden 1 opintopisteen opintovuoden aikana (ENG-A1010 Harjoittelupassi). Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa 2 opintopisteen työympäristöharjoittelun (ENG-A2020Työympäristöharjoittelu tai ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla). Toisen opintovuoden kesällä opiskelija voi halutessaan syventää osaamistaan ja näkemystään suorittamalla syventävän harjoittelun, josta saa 2 opintopistettä (ENG-A3030 Syventävä harjoittelu tai A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla).

Harjoittelu osana tutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 1 - 5 op riippuen siitä, mitä harjoittelukursseja hän suorittaa. Lisää tietoa harjoittelusta löytyy Insinööritieteiden korkeakoulun Into-sivuilta kohdasta Omien opintojen suunnittelu –> Harjoittelu.

Hyvin hoidettu harjoittelu ja oppimista reflektoiva raportointi tukee opiskelijan kehittymistä alansa ammattilaiseksi. Monipuolinen harjoittelukokemus mahdollistaa lisäksi työympäristön omaa tehtäväkenttää laajemmin tuntevaksi asiantuntijaksi, tutkijaksi ja/tai esimieheksi kehittymisen.

Harjoittelupaikan hakeminen on opiskelijan omalla vastuulla. Apua saa Ura- ja rekrytointipalveluista sekä Insinööritieteiden korkeakoulun harjoitteluneuvojilta.

Harjoittelua esitellään tarkemmin syksyn orientaatiokurssien yhteydessä. Lisätietoja harjoittelusta saa myös harjoitteluneuvojalta. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto- ja harjoitteluneuvojien vastaanottoajat ilmoitetaan Into-sivulla https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opintoneuvojat+ja+opinto-ohjaaja

DI-tutkinnon rakenne ja sisältö on vielä työn alla, mutta siihen on jo suunniteltu sisällytettäväksi 1-5 opintopisteen edestä ammattiharjoittelua vapaasti valittaviin opintoihin.

2013 kandi harjoittelu

Harjoittelukurssit

Koodi

Kurssin nimi

op

ENG-A1010

Harjoittelupassi

1

ENG-A2010 tai

ENG-A2011

Työympäristöharjoittelu tai

Työympäristöharjoittelu ulkomailla

2

ENG-A3030 tai

ENG-A3031

Syventävä harjoittelu tai

Syventävä harjoittelu ulkomailla

2

Opiskelija voi sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 1 - 5 op

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla