Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet (tutkintosääntö 5§)

Tutkintosäännön mukaan tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle koulutusohjelman perus- ja pääaineopinnoissa laaja perustieteiden tuntemus helposti tunnistettavalla, kansainvälisesti tunnetulla teknistieteellisellä alalla;

  • valmiudet tieteelliseen ajattelun ja tieteellisiin työskentelytapoihin;
  • edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
  • edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä
  • riittävä viestintä- ja kielitaito

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen sekä alan käytäntöihin.

Edellä  esitettyjä tavoitteita täsmennetään koulutusohjelmakohtaisesti opetussuunnitelmassa.

Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaatin tutkinnot osaamistavoitteet ovat jäljempänä oppaassa. 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla