Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla

Vaihto-opiskelu

Opiskelijavaihto on monelle opintojen (tai jopa elämän) parasta aikaa! Ulkomaan opintojakso kehittää kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen lisäksi sellaisia vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu-, neuvottelu- ja verkostoitumistaitoja, joita arvostetaan kansainvälistyvässä työelämässä. Ulkomailla opiskelu antaa paitsi perspektiiviä maailmankuvaan niin myös syventää itsetuntemusta. Tällaista oppia on vaikea hankkia pelkästään kotimaassa.

Vaihto-opiskelujakso kannattaa sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan jo opintojen alkuvaiheessa ja opiskelijavaihtoon voi valmistautua etukäteen mm. huolehtimalla etukäteen tarvittavista kieliopinnoista ja suorittamalla kohdeyliopiston mahdollisesti vaatiman kansainvälisen kielitestin (esim. TOEFL, IELTS). Vaihto-opintoja suunnitellessa kannattaa myös huomioida lukukausien erilainen ajoittuminen eri maissa (esim. Saksa). Mitä paremmin ja ripeämmin olet edennyt opinnoissasi Aallossa, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on päästä opiskelijavaihtoon.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu tukee sellaisia kokopäivätoimisia perustutkinto-opiskelijoiden vaihto-opintoja, jotka voidaan sisällyttää opiskelijan opintosuunnitelmaan ja osaksi Aalto-yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Vaihto-opiskelujakso on pituudeltaan vähintään 3 kuukautta ja korkeintaan 12 kuukautta (yksi lukuvuosi) samassa vaihtokohteessa. Opiskelijavaihdon aikana opintojen tulee edetä normaalissa tahdissa (30 op/lukukausi) ja yliopisto voi tukea vain sellaisia ulkomaan opintoja, jotka tulevat osaksi Aalto-yliopistossa suoritettavaa tutkintoa.

Aalto-yliopiston vaihto-opiskelun apurahaa voidaan myöntää vain ulkomaisessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisessa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua varten. Aalto-yliopisto maksaa opiskelijavaihdon apurahan kaikille Aalto-yliopiston vaihto-opiskelupaikan saaneille ja opiskelijavaihdon ehdot täyttäville opiskelijoille.

Lisää tietoa opiskelijavaihdosta saat Insinööritieteiden korkeakoulun lähtevistä vaihto-opiskelijoista vastaavalta suunnittelijalta sekä Into-sivuilta: Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle - Insinööritieteiden korkeakoulu - Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla - Vaihto-opiskelu (https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Vaihto-opiskelu )

 Vaihto-opiskelun hakuajat ja kohteet

Opiskelijavaihtoon voi hakea vaihto-opiskelun hakuaikana. Hakuaikoja on 2 – 3 kertaa vuodessa. Myös Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun perustutkinto-opiskelija, joka hankkii itsenäisesti opiskelupaikan ulkomaisesta yliopistosta, voi hakea opiskelujaksoaan varten free mover -apurahaa opiskelijavaihdon hakuaikoina.

Tarkista lukuvuoden 2014–2015 hakuajat ja hakuohjeet Into-sivuilta: Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle - Insinööritieteiden korkeakoulu - Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla - Vaihto-opiskelu – Vaihtoon hakeminen: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Vaihtoon+hakeminen

Insinööritieteiden korkeakoululla on omia alakohtaisia liikkuvuussopimuksia, jotka ovat ensisijaisesti suunnattu kyseisen koulutusohjelman/ korkeakoulun opiskelijoille. Lisäksi Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakouluilla on kaikille tekniikan alan opiskelijoille yhteisesti suunnattuja vaihto-opiskelukohteita Euroopassa, Australiassa, Aasiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Tekniikan alan yhteisten sopimuskohteiden liikkuvuuden hallinnointi on jaettu tekniikan alan koulujen kesken.

Päivitetyt tiedot kohteista sekä kohdekohtaiset hakuvaatimukset löydät Into-sivuilta - Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle - Insinööritieteiden korkeakoulu - Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla - Vaihto-opiskelu - Vaihtokohteet (https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Vaihtokohteet)

Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavat maisteriohjelmat 

Mikäli opiskelijavaihdon kurssien suunnittelu tuntuu haastavalta, niin voit hakea opiskelemaan kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavaan kaksivuotiseen maisteriohjelmaan (120 op). Näiden maisteriohjelmien opinnot on valmiiksi suunniteltu siten, että niihin sisältyy opiskelujakso vähintään yhdessä ulkomaisessa yliopistossa (esim. ohjelman ensimmäisen vuoden opinnot DTUlla, toisen vuoden opinnot Aallossa sisältäen yhteisen DI-työn). Kansainvälisessä yhteistyössä toteuttavat ohjelmat johtavat kahteen tai kolmeen ylempään korkeakoulututkintoon.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu on solminut sopimukset seuraavien kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavien maisteriohjelmien toteuttamisesta:  

  • Cluster Dual Master Programme in Structural Engineering
  • Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT)
  • European Mining, Minerals and Environmental Program (EMMEP)
  • Nordic Master Programme in Environmental Engineering (eNviro5Tech)
  • Nordic Master Programme in Innovative and Sustainable Energy Engineering (ISEE)
  • Nordic Master Programme in Maritime Engineering (NMME)

Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettaviin maisteriohjelmiin on oma hakuaikansa ja omat hakuvaatimuksensa. Maisteriohjelmiin voi hakea Aalto-yliopiston keskeneräisellä tekniikan kandidaatin tutkinnolla, mutta tutkinnon tulee valmistua ennen ohjelman alkamista.

Katso lisää Into-sivuilta: Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle - Insinööritieteiden korkeakoulu - Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla - Kansainväliset opintokokonaisuudet ja englanninkieliset Master-ohjelmat (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1967471 )

Kotikansainvälistyminen

Ulkomaille matkustaminen ei ole aina välttämätöntä ollakseen kansainvälinen. Otaniemeen saapuu vuosittain satoja ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka kaikki tarvitsevat kv-ISOhenkilön. Kv-ISOhenkilöt auttavat ulkomailta tulevia opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluyhteisöön ja opastavat heidät opiskelun alkuun. Kv-ISOhenkilönä toimiminen on todellista kotikansainvälistymistä, jossa pääsee tutustumaan ihmisiin ympäri maailmaa. Kv-ISOhenkilöitoiminnasta vastaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) yhdessä Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa. Pääset myös osaksi kansainvälistä ilmapiiriä osallistumalla AYY:n alaisten kansainvälisten yhdistysten toimintaan. Esimerkiksi AYY:n kansainvälinen jaosto Mosaic ja ESN Aalto (Erasmus Student Network) järjestävät tapahtumia vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille.

Lue lisää Kv-ISOtoiminnasta ja kansainvälisyydestä AYY:n sivulta: Jäsenille – Vapaaehtoistoiminta – Kansainvälisyys (http://ayy.fi/jasenille/opiskelijakulttuuri/kansainvalisyys/ ) tai ota yhteyttä kiltasi kv-vastaavaan: http://ity.ayy.fi/yhteystiedot/

 

Insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisten opiskelijapalveluiden yhteystiedot:

Käyntiosoite: Otakaari 4, huone K104b
Postiosoite: PL 14100, 00076 AALTO

Lähtevät vaihto-opiskelijat

Riikka Jääskeläinen, kansainvälisten asioiden suunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. +358 50 409 0745

Login Form

Powered by jms multisite for joomla