Killat opiskelijoiden arjessa ja juhlassa

Insinööritieteiden opiskelijat voivat liittyä koulussa toimivien kiltojen jäseniksi. Kiltoja on kolme ja niillä on pitkät perinteet. Killat tarjoavat opiskelijoille monipuolisia palveluita ja pyrkivät helpottamaan opiskelijoiden arkea, mutta myös erilaiset juhlat ja opiskelijoiden keskinäinen yhteistoiminta ovat kiltojen merkittäviä aktiviteettejä. Killat näkyvät ja kuuluvat.

Killat ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta  (AYY) ovat aktiivisesti mukana korkeakoulun virallisissa toimielimissä. Kiltojen rooli on merkittävä esimerkiksi uusia opiskelijoita vastaan otettaessa. Uusien opiskelijoiden aloittaessa opintonsa kiltojen ISOhenkilöt johdattavat opintojaan aloittavia fukseja niin korkeakoulun järjestämiin  orientaatiotilaisuuksiin kuin perehdyttävät fuksit  opiskelijaelämän riemuihin.

 Kukin kilta tuottaa ja julkaisee oman monipuolisen  fuksioppaansa, josta uudet opiskelijat saavat arvokasta tietoa opiskelusta ja opiskelijaelämästä.

Kiltojen ja korkeakoulun yhteistyö on hedelmällistä molempien osapuolten kannalta.

Insinööritieteiden ylioppilaat ry (ITY)

ITY on Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoiden etua ajava järjestö, joka yhdistää korkeakoulussa toimivat killat. Insinööritieteiden pääaineisiin valitut opiskelijat otetaan vastaan kiltojen toimesta seuraavasti:

Energia- ja ympäristötekniikka pääaineen opiskelijat: Rakennusinsinöörikilta ry (IK)

Kone- ja rakennustekniikka pääaineen opiskelijat: Koneinsinöörikilta ry (KIK)

Rakennettu ympäristö pääaineen opiskelijat: Maanmittarikilta ry (MK)

Killat ja niiden yhteystiedot

Insinööritieteiden ylioppilaat ry (ITY) http://ity.ayy.fi/

Koneinsinöörikilta ry (KIK) http://www.koneinsinoorikilta.fi/Kilta/

Rakennusinsinöörikilta ry (IK) http://ik.ayy.fi/

Maanmittarikilta ry (MK) http://mk.ayy.fi/

Login Form

Powered by jms multisite for joomla