Kurssien suoritusjärjestykset pääaineittain

Kandidaattiohjelmaan kuuluville kolmelle pääaineelle on laadittu suositeltavat suoritusjärjestykset koko kandidaattiohjelman ajalle. Suoritusjärjestyksestä käy ilmi, minä lukuvuonna kukin ohjelmaan kuuluva kurssi tulee suorittaa.

Opiskelijan tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 op. Todellinen suoritusmäärä voi vaihdella lukukausittain hieman, vaikka opiskelija noudattaisi kurssien suositeltavaa suoritusjärjestystä. Suoritusjärjestystä noudattamalla on mahdollista suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto suunnitellussa kolmen vuoden ajassa.

Energia- ja ympäristötekniikan (ENY) kurssien suositeltava suoritusjärjestys

Kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen on koottu pääaineeseen kuuluvat kurssit. Kurssien suoritusjärjestys on kaikille pääaineen opiskelijoille sama lukuun ottamatta opiskelijan omasta kiinnostuksesta johtuvia valintoja, jotka kohdistuvat suoritusjärjestystaulukukossa kolmeen ryhmään (A, B, C) ryhmiteltyihin matematiikan kursseihin. Opiskelija voi valita haluamansa ryhmän ja opiskella ryhmään kuuluvat matematiikan kurssit. Vaikka ryhmiin on valittu kurssit niin, että ne antavat valmiuksia tiettyihin maisterivaiheen opintoihin, ryhmän valintaa ei käytetä kriteerinä siinä vaiheessa, kun opiskelijat valitsevat maisterivaiheen ohjelmansa.

Opiskelijan tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 op. Todellinen suoritusmäärä voi vaihdella lukukausittain hieman, vaikka opiskelija noudattaisi kurssien suositeltavaa suoritusjärjestystä. Suoritusjärjestystä noudattamalla on mahdollista suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto suunnitellussa kolmen vuoden ajassa.

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

 

ENG-A1004

Orientaatio yliopisto-opiskeluun insinööritieteissä

2

I-V

1. syksy

MS-A0006

Matriisilaskenta

5

I

1. syksy

CSE-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

1. syksy

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

I-II

1. syksy

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi (*

Kurssi on korvattavissa Aallon/Eng-koulun tutkintorakenteessa Aalto-opinnoiksi hyväksymällä muulla kurssilla.

3

II

1. syksy

MS-A0106

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

5

II

1. syksy

ENG-A1010

 Harjoittelupassi (1 op)

 

 

1. syksy

 

1. syksy yhteensä

25

 

1. syksy

 

       

PHYS-A3120

Termodynamiikka

5

III

1. kevät

CSE-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–IV

1. kevät

 

Alla olevista kolmesta ryhmästä (A, B, C) valitaan omien opintojenkannalta parhaiten sopiva (lue ohjeteksti kurssien yläpuolella) ryhmä. Jokaisessa ryhmässä on kaksi kurssia (2 x 5 op).

     

RYHMÄ A

Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti energian tuotantoon liittyvässä tekniikassa tai laajentamaan osaamistaan kone- ja rakennustekniikan suuntaan, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

   

MS-A0206

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (5 op)

III

1. kevät

MS-A0305

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (5op)

I

2. SYKSY

       

RYHMÄ B

Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan vesi- ja ympäristötekniikassa, georakentamisessa tai energiajärjestelmissä, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia.

   

MS-A0206

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (5op)

III

1. kevät

MS-A0501

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5op)

I

2. SYKSY

       

RYHMÄ C

Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti paikkatiedoissa ja geoinformaatiossa, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia.

   

MS-A0503

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5op)

III

1. kevät

MS-A0401/9

Diskreetin matematiikan perusteet (5op)

I

2. SYKSY

 

       

PHYS-A3130

Sähkömagnetismi

5

IV

1. kevät

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

1. kevät

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

Kurssi on ENY-pääaineen valinnainen kurssi, joka
suositellaan suoritettavaksi opintojen ensimmäisenä keväänä.

5

IV

1. kevät

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5

V

1. kevät

Kie-98.5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1

III-V

1. kevät

Kie-98.5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1

III-V

1. kevät

 

 1. kevät yhteesä 

32 - 37

1. kevät

         

ENG-A2020 tai
ENG-A2021

Työympäristöharjoittelu (2 op) tai
Työympäristöharjoittelu ulkomailla (2 op)

 

 

2. syksy

 

Ensimmäisen vuoden keväällä tehtyjen matematiikan kurssien valintojen mukaan opiskellaan toinen ryhmään A, B tai C kuuluvista kursseista.

 

I

2. syksy

MS-A0305 (A)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (5op)

 

5

I

2. syksy

MS-A0501 (B)

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5op)

I

2. syksy

MS-A04021/9 (C)

Diskreetin matematiikan perusteet (5op)

I

2. syksy

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

2. syksy

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

I-II

2. syksy

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

2. syksy

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

II

2. syksy

 

2. syksy yhteensä

25

   

 

       

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling

5

III

2. kevät

KJR-C2004

Materiaalitekniikka

5

III-IV

2. kevät

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

2. kevät

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V

2. kevät

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

V

2. kevät

 

Pääaineen valinnainen 1; valitse seuraavista V periodilla järjestettävistä kursseista:

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa 5 op

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka 5 op, HUOM. periodi IV

MAA-C2001 Ympäristötiedon keruu 5 op

YYT-C2002 Ympäristökemia 5 op

YYT-C2003 Georakentaminen ja kaivannaistuotanto 5 op

 

 

 

5

 

 

 

V

 

 

 

2. kevät

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

5

 

2. kevät

Kie-98.xxxx tai LC-xxxx

Pakollinen vieras kieli (voi suorittaa myös 3. syksy tai 3. kevät)

3

 

2. kevät

 

2. kevät yhteensä

38 -33

 
         

ENG-A3030 tai
ENG-A3031

Syventävä harjoittelu (2 op) tai
Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op)

 

 

3. syksy

 

Pääaineen valinnainen 2; valitse seuraavista I periodilla järjestettävistä kursseista:

ENE-C3001 Energiasysteemit 5 op

YYT-C2001 Hydrologian ja hydrauliikan perusteet 5 op

YYT-C3001 Ympäristötiedon hallinta 5 op

 

 

 

5

 

 

 

I

 

 

 

3. syksy

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20

I-II

3. syksy

ENG3042.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. kevät)

10

I-II

3. syksy

ENG3042.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. kevät)

-

I-II

3. syksy

 

3. syksy yhteensä

25-35

 
         

ENG3042.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. syksy)

10

III-IV

3. kevät

ENG3042.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. syksy)

-

III-IV

3. kevät

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

25

III-V

3. kevät

 

3. kevät yhteensä

35-25

 

Kone- ja rakennustekniikan (KJR) kurssien suositeltava suoritusjärjestys

Kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen on koottu pääaineeseen kuuluvat kurssit. Kurssien suoritusjärjestys on kaikille pääaineen opiskelijoille sama.

Opiskelijan tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 op. Todellinen suoritusmäärä voi vaihdella lukukausittain hieman, vaikka opiskelija noudattaisi kurssien suositeltavaa suoritusjärjestystä. Suoritusjärjestystä noudattamalla on mahdollista suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto suunnitellussa kolmen vuoden ajassa.

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

 

ENG-A1004

Orientaatio yliopisto-opiskeluun insinööritieteissä

2

I-V

1. syksy

MS-A0105

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

5

I

1. syksy

CSE-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

1. syksy

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

I-II

1. syksy

MS-A0005

Matriisilaskenta

5

II

1. syksy

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi (*

Kurssi on korvattavissa Aallon/Eng-koulun tutkintorakenteessa Aalto-opinnoiksi hyväksymällä muulla kurssilla.

3

II

1. syksy

Kie-98.5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1

I-II

1. syksy

Kie-98.5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1

I-II

1. syksy

ENG-A1010

Harjoittelupassi (1 op)

 

 

1. syksy

 

1. syksy yhteensä

27

 

1. syksy

 

 

 

 

 

PHYS-A3120

Termodynamiikka

5

III

1. kevät

MS-A0205

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (5op)

5

III

1. kevät

CSE-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–IV

1. kevät

PHYS-A3130

Sähkömagnetismi

5

IV

1. kevät

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

5

IV

1. kevät

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

1. kevät

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5

V

1. kevät

 

1. kevät yhteensä

35

 

 

 

 

 

 

 

ENG-A2020 tai
ENG-A2021

Työympäristöharjoittelu (2 op)
Työympäristöharjoitteluulkomailla (2 op)

 

 

2. syksy

MS-A0305

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

5

I

2. syksy

KJR-C2005

Tuotesuunnittelu

5

I

2. syksy

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

2. syksy

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

II

2. syksy

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

5

 

2. syksy

 

2. syksy yhteensä

25

 

 

 

 

 

 

 

KJR-C2006

Tuotantotekniikka

5

III

2. kevät

KJR-C2004

Materiaalitekniikka

5

III-IV

2. kevät

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

2. kevät

KJR-C2001

Kiinteän aineen mekaniikan perusteet

5

IV-V

2. kevät

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V

2. kevät

Kie-98.xxxx tai LC-xxxx

Pakollinen vieras kieli (voi suorittaa myös 3. syksy tai 3. kevät)

3

 

2. kevät

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

5

 

2. kevät

 

2. kevät yhteensä

33

 

 

 

 

 

 

 

ENG-A3030 tai
ENG-A3031

Syventävä harjoittelu (2 op) tai
Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op)

 

 

3. syksy

 

Pääaineen valinnainen 1; valitse seuraavista I-II periodilla järjestettävistä kursseista:

KON-C3001 Koneenrakennustekniikka A, 5 op

KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt, 5 op

RAK-C3001 Tulevaisuuden rakennukset

 

 

5

 

 

I-II

 

 

3. syksy

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20

 

3. syksy

ENG3043.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. kevät)

10

I-II

3. syksy

ENG3043.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. kevät)

-

I-II

3. syksy

 

3. syksy yhteensä

25-35

 

 

 

 

 

 

 

Pääaineen valinnainen 2; valitse seuraavista IV-V periodilla järjestettävistä kursseista:

KON-C3002 Koneenosien suunnittelu, 5 op

MEK-C3001 Kuljetusvälinetekniikka, 5 op (periodi V)

RAK-C3003 Tietoyhdennetty rakentaminen, 5 op

 

 

5

 

 

IV-V

 

 

3. kevät

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20

III-V

3. kevät

ENG3043.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. syksy)

10

III-IV

3. kevät

ENG3043.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. syksy)

-

III-IV

3. kevät

 

3. kevät yhteensä

35-25

 

Rakennetun ympäristö (RYM) kurssien suositeltu suoritusjärjestys

Kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen on koottu pääaineeseen kuuluvat kurssit. Kurssien suoritusjärjestys on kaikille pääaineen opiskelijoille sama. Pieni poikkeuksen suoritusjärjestykseen tulee sen mukaan, valitseeko opiskelija matematiikan kursseista Differentiaali- ja integraalilaskenta 2- vai Econometrics-kurssin.

Opiskelijan tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 op. Todellinen suoritusmäärä voi vaihdella lukukausittain hieman, vaikka opiskelija noudattaisi kurssien suositeltavaa suoritusjärjestystä. Suoritusjärjestystä noudattamalla on mahdollista suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto suunnitellussa kolmen vuoden ajassa.

 

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

 

ENG-A1004

Orientaatio yliopisto-opiskeluun insinööritieteissä

2

I-V

1. syksy

MS-A0006

Matriisilaskenta

5

I

1. syksy

RYM-C1001

Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun

5

I-II

1. syksy

CSE-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

1. syksy

MS-A0106

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

5

II

1. syksy

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi (*

Kurssi on korvattavissa Aallon/Eng-koulun tutkintorakenteessa Aalto-opinnoiksi hyväksymällä muulla kurssilla.

3

II

1. syksy

ENG-A1010

Harjoittelupassi (1 op)

 

 

1. syksy

 

1. syksy yhteensä

25

 

1. syksy

 

 

 

 

 

PHYS-A3120

Termodynamiikka

5

III

1. kevät

MS-A0206

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2

Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti liikennetekniikan osalta sekä laajentamaan osaamistaan energia- ja ympäristötekniikan tai kone- ja rakennustekniikan suuntaan.

5

III

1. kevät

CSE-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–IV

1. kevät

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

5

IV-V

1. kevät

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

1. kevät

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5

V

1. kevät

Kie-98.5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1

III-V

1. kevät

Kie-98.5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1

III-V

1. kevät

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

5

 

1. kevät

 

1. kevät yhteensä

32-37

 

 

 

 

 

 

ENG-A2020 tai
ENG-A2021

Työympäristöharjoittelu (2 op) tai
Työympäristöharjoitteluulkomailla (2 op)

 

 

2. syksy

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen

5

I

2. syksy

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

5

I

2. syksy

30C00200

Econometrics

Kurssin valintaa suositellaan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti kiinteistötalouden osalta sekä laajentamaan osaamistaan tuotantotalouden ja kauppatieteiden suuntaan. Kurssin tiedot: https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/30c00200/esite

Econometrics -kurssi on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kurssi. Opinto-oikeus kurssille tulee hakea Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden hakujärjestelmän kautta. Korkeakoulujen sisäisen liikkuvuuden opintotarjonta julkaistaan Intossa hakuajan alkaessa: https://into.aalto.fi/display/fimobility/

 

 

 

 

6

 

 

 

 

I

 

 

 

 

2. syksy

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

I-II

2. syksy

MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

II

2. syksy

RYM-C2001

Projektityökurssi I

5

II

2. syksy

 

2. syksy yhteensä

31-25

 

 

 

 

 

 

 

Pääaineen valinnainen 1; valitse seuraavista III periodilla järjestettävistä kursseista:

MAA-C2002 Maankäytön suunnittelun perusteet, 5 op

MAA-C2003 Kiinteistötekniikan perusteet, 5 op

 

 

5

 

 

III

 

 

2. kevät

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

2. kevät

MS-C2104

Tilastollisen analyysin perusteet

5

III-IV

2. kevät

PHYS-A3130

Sähkömagnetismi

5

IV

2. kevät

RYM-C2003

Rakennetun ympäristön mittaus, simulointi ja mallinnus

5

V

2. kevät

 

Pääaineen valinnainen 2; valitse seuraavista V periodilla järjestettävistä kursseista:

MAA-C2004 Kiinteistötalouden ja -arvioinnin perusteet, 5 op

YYT-C2004 Kestävä liikennejärjestelmä, 5 op

 

 

5

 

 

V

 

 

2. kevät

 

Pakollinen vieras kieli

3

 

 

 

2. kevät yhteensä

33

 

 

 

 

 

 

ENG-A3030 tai
ENG-A3031

Syventävä harjoittelu (2 op) tai
Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op)

 

 

3. syksy

RYM-C3001

Projektityökurssi II

5

I

3. syksy

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20

 

3. syksy

ENG3044.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. kevät)

10

I-II

3. syksy

ENG3044.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. kevät)

-

I-II

3. syksy

 

3. syksy yhteensä

25-35

 

 

 

 

 

 

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

25

 

3. kevät

ENG3043.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. syksy)

10

III-IV

3. kevät

ENG3043.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. syksy)

-

III-IV

3. kevät

 

3. kevät yhteensä

35-25

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla