Energia- ja ympäristötekniikan (ENY) kurssien suositeltava suoritusjärjestys

Kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen on koottu pääaineeseen kuuluvat kurssit. Kurssien suoritusjärjestys on kaikille pääaineen opiskelijoille sama lukuun ottamatta opiskelijan omasta kiinnostuksesta johtuvia valintoja, jotka kohdistuvat suoritusjärjestystaulukukossa kolmeen ryhmään (A, B, C) ryhmiteltyihin matematiikan kursseihin. Opiskelija voi valita haluamansa ryhmän ja opiskella ryhmään kuuluvat matematiikan kurssit. Vaikka ryhmiin on valittu kurssit niin, että ne antavat valmiuksia tiettyihin maisterivaiheen opintoihin, ryhmän valintaa ei käytetä kriteerinä siinä vaiheessa, kun opiskelijat valitsevat maisterivaiheen ohjelmansa.

Opiskelijan tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 op. Todellinen suoritusmäärä voi vaihdella lukukausittain hieman, vaikka opiskelija noudattaisi kurssien suositeltavaa suoritusjärjestystä. Suoritusjärjestystä noudattamalla on mahdollista suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto suunnitellussa kolmen vuoden ajassa.

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

 

ENG-A1004

Orientaatio yliopisto-opiskeluun insinööritieteissä

2

I-V

1. syksy

MS-A0006

Matriisilaskenta

5

I

1. syksy

CSE-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

1. syksy

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

I-II

1. syksy

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi (*

Kurssi on korvattavissa Aallon/Eng-koulun tutkintorakenteessa Aalto-opinnoiksi hyväksymällä muulla kurssilla.

3

II

1. syksy

MS-A0106

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

5

II

1. syksy

ENG-A1010

 Harjoittelupassi (1 op)

 

 

1. syksy

 

1. syksy yhteensä

25

 

1. syksy

 

       

PHYS-A3120

Termodynamiikka

5

III

1. kevät

CSE-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–IV

1. kevät

 

Alla olevista kolmesta ryhmästä (A, B, C) valitaan omien opintojenkannalta parhaiten sopiva (lue ohjeteksti kurssien yläpuolella) ryhmä. Jokaisessa ryhmässä on kaksi kurssia (2 x 5 op).

     

RYHMÄ A

Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti energian tuotantoon liittyvässä tekniikassa tai laajentamaan osaamistaan kone- ja rakennustekniikan suuntaan, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

   

MS-A0206

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (5 op)

III

1. kevät

MS-A0305

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (5op)

I

2. SYKSY

       

RYHMÄ B

Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan vesi- ja ympäristötekniikassa, georakentamisessa tai energiajärjestelmissä, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia.

   

MS-A0206

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (5op)

III

1. kevät

MS-A0501

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5op)

I

2. SYKSY

       

RYHMÄ C

Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti paikkatiedoissa ja geoinformaatiossa, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia.

   

MS-A0503

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5op)

III

1. kevät

MS-A0401/9

Diskreetin matematiikan perusteet (5op)

I

2. SYKSY

 

       

PHYS-A3130

Sähkömagnetismi

5

IV

1. kevät

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

1. kevät

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

Kurssi on ENY-pääaineen valinnainen kurssi, joka
suositellaan suoritettavaksi opintojen ensimmäisenä keväänä.

5

IV

1. kevät

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5

V

1. kevät

Kie-98.5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1

III-V

1. kevät

Kie-98.5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1

III-V

1. kevät

 

 1. kevät yhteesä 

32 - 37

1. kevät

         

ENG-A2020 tai
ENG-A2021

Työympäristöharjoittelu (2 op) tai
Työympäristöharjoittelu ulkomailla (2 op)

 

 

2. syksy

 

Ensimmäisen vuoden keväällä tehtyjen matematiikan kurssien valintojen mukaan opiskellaan toinen ryhmään A, B tai C kuuluvista kursseista.

 

I

2. syksy

MS-A0305 (A)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (5op)

 

5

I

2. syksy

MS-A0501 (B)

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5op)

I

2. syksy

MS-A04021/9 (C)

Diskreetin matematiikan perusteet (5op)

I

2. syksy

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

2. syksy

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

I-II

2. syksy

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

2. syksy

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

II

2. syksy

 

2. syksy yhteensä

25

   

 

       

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling

5

III

2. kevät

KJR-C2004

Materiaalitekniikka

5

III-IV

2. kevät

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

2. kevät

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V

2. kevät

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

V

2. kevät

 

Pääaineen valinnainen 1; valitse seuraavista V periodilla järjestettävistä kursseista:

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa 5 op

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka 5 op, HUOM. periodi IV

MAA-C2001 Ympäristötiedon keruu 5 op

YYT-C2002 Ympäristökemia 5 op

YYT-C2003 Georakentaminen ja kaivannaistuotanto 5 op

 

 

 

5

 

 

 

V

 

 

 

2. kevät

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

5

 

2. kevät

Kie-98.xxxx tai LC-xxxx

Pakollinen vieras kieli (voi suorittaa myös 3. syksy tai 3. kevät)

3

 

2. kevät

 

2. kevät yhteensä

38 -33

 
         

ENG-A3030 tai
ENG-A3031

Syventävä harjoittelu (2 op) tai
Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op)

 

 

3. syksy

 

Pääaineen valinnainen 2; valitse seuraavista I periodilla järjestettävistä kursseista:

ENE-C3001 Energiasysteemit 5 op

YYT-C2001 Hydrologian ja hydrauliikan perusteet 5 op

YYT-C3001 Ympäristötiedon hallinta 5 op

 

 

 

5

 

 

 

I

 

 

 

3. syksy

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20

I-II

3. syksy

ENG3042.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. kevät)

10

I-II

3. syksy

ENG3042.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. kevät)

-

I-II

3. syksy

 

3. syksy yhteensä

25-35

 
         

ENG3042.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. syksy)

10

III-IV

3. kevät

ENG3042.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. syksy)

-

III-IV

3. kevät

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

25

III-V

3. kevät

 

3. kevät yhteensä

35-25

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla