Kone- ja rakennustekniikan (KJR) kurssien suositeltava suoritusjärjestys

Kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen on koottu pääaineeseen kuuluvat kurssit. Kurssien suoritusjärjestys on kaikille pääaineen opiskelijoille sama.

Opiskelijan tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 op. Todellinen suoritusmäärä voi vaihdella lukukausittain hieman, vaikka opiskelija noudattaisi kurssien suositeltavaa suoritusjärjestystä. Suoritusjärjestystä noudattamalla on mahdollista suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto suunnitellussa kolmen vuoden ajassa.

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

 

ENG-A1004

Orientaatio yliopisto-opiskeluun insinööritieteissä

2

I-V

1. syksy

MS-A0105

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

5

I

1. syksy

CSE-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

1. syksy

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

I-II

1. syksy

MS-A0005

Matriisilaskenta

5

II

1. syksy

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi (*

Kurssi on korvattavissa Aallon/Eng-koulun tutkintorakenteessa Aalto-opinnoiksi hyväksymällä muulla kurssilla.

3

II

1. syksy

Kie-98.5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1

I-II

1. syksy

Kie-98.5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1

I-II

1. syksy

ENG-A1010

Harjoittelupassi (1 op)

 

 

1. syksy

 

1. syksy yhteensä

27

 

1. syksy

 

 

 

 

 

PHYS-A3120

Termodynamiikka

5

III

1. kevät

MS-A0205

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (5op)

5

III

1. kevät

CSE-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–IV

1. kevät

PHYS-A3130

Sähkömagnetismi

5

IV

1. kevät

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

5

IV

1. kevät

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

1. kevät

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5

V

1. kevät

 

1. kevät yhteensä

35

 

 

 

 

 

 

 

ENG-A2020 tai
ENG-A2021

Työympäristöharjoittelu (2 op)
Työympäristöharjoitteluulkomailla (2 op)

 

 

2. syksy

MS-A0305

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

5

I

2. syksy

KJR-C2005

Tuotesuunnittelu

5

I

2. syksy

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

2. syksy

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

II

2. syksy

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

5

 

2. syksy

 

2. syksy yhteensä

25

 

 

 

 

 

 

 

KJR-C2006

Tuotantotekniikka

5

III

2. kevät

KJR-C2004

Materiaalitekniikka

5

III-IV

2. kevät

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

2. kevät

KJR-C2001

Kiinteän aineen mekaniikan perusteet

5

IV-V

2. kevät

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V

2. kevät

Kie-98.xxxx tai LC-xxxx

Pakollinen vieras kieli (voi suorittaa myös 3. syksy tai 3. kevät)

3

 

2. kevät

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

5

 

2. kevät

 

2. kevät yhteensä

33

 

 

 

 

 

 

 

ENG-A3030 tai
ENG-A3031

Syventävä harjoittelu (2 op) tai
Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op)

 

 

3. syksy

 

Pääaineen valinnainen 1; valitse seuraavista I-II periodilla järjestettävistä kursseista:

KON-C3001 Koneenrakennustekniikka A, 5 op

KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt, 5 op

RAK-C3001 Tulevaisuuden rakennukset

 

 

5

 

 

I-II

 

 

3. syksy

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20

 

3. syksy

ENG3043.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. kevät)

10

I-II

3. syksy

ENG3043.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. kevät)

-

I-II

3. syksy

 

3. syksy yhteensä

25-35

 

 

 

 

 

 

 

Pääaineen valinnainen 2; valitse seuraavista IV-V periodilla järjestettävistä kursseista:

KON-C3002 Koneenosien suunnittelu, 5 op

MEK-C3001 Kuljetusvälinetekniikka, 5 op (periodi V)

RAK-C3003 Tietoyhdennetty rakentaminen, 5 op

 

 

5

 

 

IV-V

 

 

3. kevät

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20

III-V

3. kevät

ENG3043.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. syksy)

10

III-IV

3. kevät

ENG3043.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. syksy)

-

III-IV

3. kevät

 

3. kevät yhteensä

35-25

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla