Rakennetun ympäristö (RYM) kurssien suositeltu suoritusjärjestys

Kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen on koottu pääaineeseen kuuluvat kurssit. Kurssien suoritusjärjestys on kaikille pääaineen opiskelijoille sama. Pieni poikkeuksen suoritusjärjestykseen tulee sen mukaan, valitseeko opiskelija matematiikan kursseista Differentiaali- ja integraalilaskenta 2- vai Econometrics-kurssin.

Opiskelijan tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 op. Todellinen suoritusmäärä voi vaihdella lukukausittain hieman, vaikka opiskelija noudattaisi kurssien suositeltavaa suoritusjärjestystä. Suoritusjärjestystä noudattamalla on mahdollista suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto suunnitellussa kolmen vuoden ajassa.

 

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

 

ENG-A1004

Orientaatio yliopisto-opiskeluun insinööritieteissä

2

I-V

1. syksy

MS-A0006

Matriisilaskenta

5

I

1. syksy

RYM-C1001

Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun

5

I-II

1. syksy

CSE-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

1. syksy

MS-A0106

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

5

II

1. syksy

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi (*

Kurssi on korvattavissa Aallon/Eng-koulun tutkintorakenteessa Aalto-opinnoiksi hyväksymällä muulla kurssilla.

3

II

1. syksy

ENG-A1010

Harjoittelupassi (1 op)

 

 

1. syksy

 

1. syksy yhteensä

25

 

1. syksy

 

 

 

 

 

PHYS-A3120

Termodynamiikka

5

III

1. kevät

MS-A0206

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2

Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti liikennetekniikan osalta sekä laajentamaan osaamistaan energia- ja ympäristötekniikan tai kone- ja rakennustekniikan suuntaan.

5

III

1. kevät

CSE-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–IV

1. kevät

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

5

IV-V

1. kevät

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

1. kevät

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5

V

1. kevät

Kie-98.5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1

III-V

1. kevät

Kie-98.5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1

III-V

1. kevät

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

5

 

1. kevät

 

1. kevät yhteensä

32-37

 

 

 

 

 

 

ENG-A2020 tai
ENG-A2021

Työympäristöharjoittelu (2 op) tai
Työympäristöharjoitteluulkomailla (2 op)

 

 

2. syksy

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen

5

I

2. syksy

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

5

I

2. syksy

30C00200

Econometrics

Kurssin valintaa suositellaan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti kiinteistötalouden osalta sekä laajentamaan osaamistaan tuotantotalouden ja kauppatieteiden suuntaan. Kurssin tiedot: https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/30c00200/esite

Econometrics -kurssi on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kurssi. Opinto-oikeus kurssille tulee hakea Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden hakujärjestelmän kautta. Korkeakoulujen sisäisen liikkuvuuden opintotarjonta julkaistaan Intossa hakuajan alkaessa: https://into.aalto.fi/display/fimobility/

 

 

 

 

6

 

 

 

 

I

 

 

 

 

2. syksy

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

I-II

2. syksy

MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

II

2. syksy

RYM-C2001

Projektityökurssi I

5

II

2. syksy

 

2. syksy yhteensä

31-25

 

 

 

 

 

 

 

Pääaineen valinnainen 1; valitse seuraavista III periodilla järjestettävistä kursseista:

MAA-C2002 Maankäytön suunnittelun perusteet, 5 op

MAA-C2003 Kiinteistötekniikan perusteet, 5 op

 

 

5

 

 

III

 

 

2. kevät

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

2. kevät

MS-C2104

Tilastollisen analyysin perusteet

5

III-IV

2. kevät

PHYS-A3130

Sähkömagnetismi

5

IV

2. kevät

RYM-C2003

Rakennetun ympäristön mittaus, simulointi ja mallinnus

5

V

2. kevät

 

Pääaineen valinnainen 2; valitse seuraavista V periodilla järjestettävistä kursseista:

MAA-C2004 Kiinteistötalouden ja -arvioinnin perusteet, 5 op

YYT-C2004 Kestävä liikennejärjestelmä, 5 op

 

 

5

 

 

V

 

 

2. kevät

 

Pakollinen vieras kieli

3

 

 

 

2. kevät yhteensä

33

 

 

 

 

 

 

ENG-A3030 tai
ENG-A3031

Syventävä harjoittelu (2 op) tai
Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op)

 

 

3. syksy

RYM-C3001

Projektityökurssi II

5

I

3. syksy

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20

 

3. syksy

ENG3044.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. kevät)

10

I-II

3. syksy

ENG3044.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. kevät)

-

I-II

3. syksy

 

3. syksy yhteensä

25-35

 

 

 

 

 

 

 

Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

25

 

3. kevät

ENG3043.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. syksy)

10

III-IV

3. kevät

ENG3043.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. syksy)

-

III-IV

3. kevät

 

3. kevät yhteensä

35-25

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla