Lukuvuoden aikataulut

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Aalto-yliopiston opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi (L 558/2009, 39 §). Vain läsnä olevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus.

Aalto-yliopiston lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi 2014 - 2015 on 5.5. - 12.9.2014 (vanhat opiskelijat). Uudet opiskelijat ilmoittautuvat hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelijat, jotka eivät ole ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana, menettävät oikeutensa opiskella. Ilmoittautumisen laiminlyöneiden tulee hakea erillisellä menettelyllä opiskeluoikeuden palauttamista. Jos laiminlyönti on kestänyt yli yhden lukuvuoden, opiskeluoikeuden palauttamista hakevalta opiskelijalta edellytetään muun muassa tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta kohtuullisessa ajassa. Jos opiskeluoikeus palautetaan, peritään säädetty uudelleenkirjautumismaksu.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät https://into.aalto.fi/ ->Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle->Lukuvuosikalenteri->Lukuvuosi-ilmoittautuminen tai suoraan osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosi-ilmoittautuminen. Asiaa voi tiedustella myös korkeakoulun opiskelija- ja opintopalvelupisteestä (OOP-palvelupiste).

Lukuvuoden 2014 - 2015 opetus- ja arviointijaksot

Vararehtorin päätös 24.10.2013: Lukuvuonna 2014-2015 Aalto-yliopiston opetus jaksotetaan viiteen seitsemän viikon periodiin. Periodin viimeinen viikko toimii myös arviointiviikkona. Tämän lisäksi lukuvuonna järjestetään kaksi opetusperiodien ulkopuolista arviointijaksoa. Opetusperiodeita noudatetaan kaikissa korkeakouluissa ja ne koskevat sekä tutkintosääntö 2005 että tutkintosääntö 2013 mukaista opetusta.

Arviointiviikolla tulee, mikäli mahdollista, välttää läsnäolopakollista, tenttien kanssa päällekkäin menevää kontaktiopetusta. Perustellusta syystä voidaan kontaktiopetusta järjestää myös arviointiviikon aikana.

Lisätietoja löytyy Inton lukuvuosikalenterista https://into.aalto.fi/ ->Kandidaatti- ja
maisteriopiskelijalle->Lukuvuosikalenteri

Syyslukukausi 2014

Periodi/Arviointijakso

Aika

Kesäopetusjakso

pe 1.8. - la 23.8.2014

1. arviointijakso

Uusien opiskelijoiden orientaatioviikko

ma 25.8. - la 6.9.2014

ma 1.9. - pe 5.9.2014

I periodi

I periodin arviointiviikko

ma 8.9. - la 25.10.2014

ma 20.10. - la 25.10.2014

II periodi

II periodin arviointiviikko

ma 27.10. - la 13.12.2014

ma 8.12. - la 13.12.2014

2. arviointijakso

ma 15.12. - la 20.12.2014

 Kevätlukukausi 2015

Periodi/Arviointijakso

Aika

III opetusperiodi

III periodin arviointiviikko

ma 5.1. - la 21.2.2015

ma 16.2. - la 21.2.2015

IV opetusperiodi

IV periodin arviointiviikko

ma 23.2. - la 11.4.2015

ti 7.4. - la 11.4.2015

V opetusperiodi

V periodin arviointiviikko

ma 13.4. - la 30.5.2015

ma 25.5. - la 30.5.2015

Kesäopetusjakso

ma 1.6. - pe 31.7.2015

 Lauantaitentit lukuvuonna 2014-2015

Syyslukukausi 2014

6.9.

25.10.

29.11.

13.12.

20.12.

 

 

 

Kevätlukukausi 2015

10.1.

17.1.

21.2.

7.3.

11.4.

25.4.

16.5.

23.5.

Muut yhteiset tapahtumat ja loma-ajat

Lukuvuoden avajaiset pidetään tiistaina 2.9.2014. Avajaispäivänä  kello 12.00 jälkeen ei järjestetä opetusta eikä tenttejä.

Opetusta eikä tenttejä järjestetä 21.12.2014 - 4.1.2015 välisenä aikana.

Luku- ja tenttijärjestykset

Koko lukuvuotta koskevat luku- ja tenttijärjestykset julkaistaan lukuvuoden alussa. Lukujärjestyksestä käy ilmi lukuvuoden aikana kandidaattiohjelmassa järjestettävät kurssit sekä missä ja milloin ne pidetään.

Tenttijärjestyksestä löytyvät tenttien ajankohdat.

Luku- ja tenttijärjestykset löytyvät Into-sivuilta lukuvuosikalenterista https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosikalenteri tai into.aalto.fi --> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle --> Insinööritieteiden korkeakoulu --> Lukuvuosikalenteri --> Luku- ja tenttijärjestykset. Kurssikohtaisesti tiedot löytyvät WebOodi -järjestelmästä (oodi.aalto.fi/a/).

Luku- ja tenttijärjestyksiin niiden julkaisemisen jälkeen tulleet muutokset ovat nähtävillä kurssien Noppa -sivuilla ja WebOodi -järjestelmässä, missä on ajantasaisin tieto. Luku- ja tenttijärjestykseen liittyvissä kysymyksissä voi myös ottaa yhteyttä suoraan kurssin opettajaan tai opintoneuvolaan.

Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa tenttejä myös kesällä. Tieto kesäopetuksesta ja -tenteistä löytyy Into-sivuilta lukuvuosikalenterista https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosikalenteri tai into.aalto.fi --> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle --> Insinööritieteiden korkeakoulu --> Lukuvuosikalenteri --> Kesäopetus.

Kurssille ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava kurssille ennen sen alkua WebOodissa (oodi.aalto.fi/a/). Kurssille ilmoittautuminen on pakollista. Ilmoittautuminen aukeaa 28 päivää ennen opetusperiodin alkamista ja päättyy 7 päivää periodin alkamisen jälkeen (vararehtorin päätös 28.11.2013).

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla