Opinnot Aallon korkeakouluissa ja muissa yliopistoissa

Opinnot muissa yliopistoissa: Joustava opinto-oikeus (JOO)

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa. Sopimuksen piiriin kuuluvat sekä perus- että jatkotutkinto-oikeuden saaneet opiskelijat

Jotta opiskelija voisi hakea joustavaa opinto-oikeutta kohdeyliopistosta, hänen tulee saada hakemukseensa puolto kotiyliopistosta. Puoltaessaan hakemusta opiskelijan kotiyliopisto sitoutuu maksamaan opinto-oikeuksista ja suoritetuista opinnoista JOO-sopimuksessa määritellyn korvauksen kohdeyliopistolle. Opiskelijalle JOO-opinnot ovat maksuttomia.

Suunnitelluille JOO-opinnoille tarvitaan Aalto-yliopiston puolto.  Ennen opinto-oikeuden hakemista opiskelijan tulee tutustua sekä kotiyliopiston (Aalto-yliopisto) että kohdeyliopiston noudattamiin JOO-periaatteisiin. Aalto-yliopisto noudattaa lähtevien opiskelijoiden osalta jatkuvaa hakua, saapuvien opiskelijoiden osalta noudatetaan kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. Muiden yliopistojen käytännöt vaihtelevat, joten ennen hakemista kannattaa tarkistaa noudattaako kohdeyliopisto jatkuvaa hakua vai hakuaikoja. Lisätietoa puollon hakemisesta ja sen saamisen edellytyksistä, hakuajoista sekä muista JOO-opintoihin liittyvistä asioista on joustavan opinto-oikeuden Joopas-verkkopalvelussa www.joopas.fi -> JOO-oikeus -> Mitä on JOO-opiskelu -> Ohjeet yliopistoittain sekä Into sivulta: Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot  https://into.aalto.fi/display/fimobility/Etusivu 

Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta toiseen Aalto- korkeakouluun. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta yksittäiselle kurssille tai sivuaineeseen. Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa noudatetaan yksittäisille kursseille muutamin poikkeuksin neljä kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. Hakuajat yksittäisten kurssien osalta ovat:

1.5.–15.5. haku I-V periodin kursseille (seuraava lukuvuosi)

15.9.–30.9. haku II-V periodin kursseille

15.11.–30.11 haku III-V periodin kursseille

1.2.–15.2. haku IV ja V periodin kursseille.

Sivuainehaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, 1.5.–15.5. ja 15.9.–30.9.

Korkeakoulujen opintotarjonta julkaistaan Intossa hakuajan alkaessa: https://into.aalto.fi/display/fimobility/Etusivu

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa toisessa Aallon korkeakoulussa suorittamiaan opintoja oman HOPSinsa mukaisesti. Opiskelijan tulee hyväksyttää haettavat opinnot HOPSiin ennen hakemista.

Lisätietoa Aallon sisäisestä liikkuvuudesta Into-sivuilta https://into.aalto.fi/display/fimobility/ 

Sisäinen liikkuvuus Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen välillä

Sisäinen liikkuvuus Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen välillä on pääsääntöisesti vapaata. Valitessaan kursseja tai sivuaineen Aallon toisesta tekniikan alan korkeakoulusta opiskelijan on varmistettava että kursseille ei ole osallistumisrajoituksia ja että vaadittavat esitiedot täyttyvät. Opiskelijan tulee myös hyväksyttää opinnot HOPSiin.

Aalto-kurssit

Aalto-kurssi on yhden tai useamman Aalto-yliopiston korkeakoulun yhteistyössä järjestämä kurssi, joka on avoin kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti WebOodilla. Ajantasainen tieto tarjolla olevista Aalto-kursseista löytyy Into-sivuilta.

Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää Aalto-kurssin tutkintoonsa, tulee hänen ottaa yhteys omaan pääaineeseen ja selvittää soveltuuko kyseinen kurssi osaksi tutkintoa.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla